Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Do Thám Sứ

Ngày 23 – Do Thám Sứ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Dân số  13:1-24

Trinh Sát Xứ Ca-na-an

1 CHÚA bảo Môi-se: 2 “Con hãy sai một số người đi trinh sát đất nước Ca-na-an mà Ta đang ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi chi tộc phải cử đi một người lãnh đạo.” 3 Vậy, từ sa mạc Pha-ran, Môi-se cử họ ra đi, theo lệnh CHÚA. Tất cả đều là những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên. 4 Đây là danh sách của họ: Chi tộc Ru-bên: Sam-mua, con trai Xa-cu.5 Chi tộc Si-mê-ôn: Sa-phát, con trai Hô-ri.6 Chi tộc Giu-đa: Ca-lép, con trai Giê-phu-nê.7 Chi tộc Y-sa-ca: Di-ganh, con trai Giô-sép.8 Chi tộc Ép-ra-im: Hô-sê, con trai Nun.9 Chi tộc Bên-gia-min: Phanh-ti, con trai Ra-phu.10 Chi tộc Sa-bu-luân: Gát-đi-ên, con trai Sô-đi.11 Chi tộc Ma-na-se: Ga-đi, con trai Su-si.12 Chi tộc Đan: A-mi-ên, con trai Ghê-ma-li.13 Chi tộc A-se: Sê-thu, con trai Mi-ca-ên.14 Chi tộc Nép-ta-li: Nách-bi, con trai Vấp-si.15 Chi tộc Gát: Gu-ên, con trai Ma-ki.16 Đó là tên những người Môi-se sai đi trinh sát xứ ấy Môi-se đổi tên Hô-sê, con trai Nun thành Giô-suê.17 Khi Môi-se sai họ đi trinh sát xứ Ca-na-an, ông bảo: “Các ngươi hãy đi suốt xứ Nê-ghép đến tận vùng đồi núi, 18 xem thử đất đai như thế nào, nhân dân xứ ấy mạnh hay yếu, ít hay nhiều, 19 đất đai họ sinh sống ra làm sao? Tốt hay xấu? Các thành họ cư trú thuộc loại nào? Không có tường thành bao bọc hay có tường lũy kiên cố? 20 Đất như thế nào? Phì nhiêu hay cằn cỗi? Có cây lớn trên đất hay không? Các ngươi hãy cố gắng mang về một ít trái cây của đất đó.” Lúc ấy đang độ nho chín đầu mùa.21 Vậy, họ đi lên trinh sát đất đai từ sa mạc Xin cho đến tận Rê-hốp, về hướng Lê-bô Ha-mát. 22 Họ đi lên qua xứ Nê-ghép và đến Hếp-rôn, là nơi sinh sống của A-hi-man. Sê-sai và Thanh-mai, dòng dõi của A-nác. Thành Hếp-rôn được xây cất bảy năm trước thành Xô-an bên Ai-cập. 23 Đến trũng Ếch-côn, họ cắt một nhánh cây nho có một cành nho, phải hai người lấy sào khiêng mới nổi; ngoài ra còn một số thạch lựu và trái vả. 24 Địa điểm này được gọi là trũng Ếch-côn, vì dân Y-sơ-ra-ên đã cắt chùm nho ở đó. 25 Sau khi trinh sát xứ ấy bốn mươi ngày, họ quay về.


SUY GẪM:

Câu 1,2 Đức Chúa Trời mạng lệnh cho Môi-se do thám xứ Ca-na-an. Nhưng Chúa ra mạng lệnh này là vì dân sự đòi hỏi và Chúa bất đắc dĩ chiều theo ý họ (Phục 1:20-23). Ý tưởng do thám Đất Hứa rõ ràng chứng tỏ dân sự chưa được thỏa lòng trước lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời vốn biết tình hình đạo đức trong dân sự và điều họ cần nên cho phép điều này xảy ra để vinh quang Ngài được bày tỏ. Mặc dù Đức Chúa Trời có vẻ đáp ứng đầy đủ mọi đề nghị của chúng ta song nhất thiết phải suy gẫm cẩn thận về mục đích thật của Ngài. Cũng vậy, hãy biết ơn rằng Chúa trả lời những đòi hỏi ngốc nghếch của chúng ta rồi biến mọi sự trở nên tốt đẹp.

Câu 3-20 Môi-se bổ nhiệm một lãnh đạo mỗi chi phái và giải thích một cách rõ ràng công việc họ cần phải làm theo như mạng lệnh của Chúa. Ông cẩn thận vâng theo mạng lệnh Chúa trong việc bổ nhiệm ai làm người lãnh đạo, đi nơi nào, và về mọi quyết định khác. Vai trò người lãnh đạo là tiếp nhận những mạng lệnh của Chúa và truyền đạt mạng lệnh cho dân sự nên họ phải trước nhất lắng nghe cẩn thận điều Chúa phán. Khi bạn lắng nghe Lời Chúa và thực thi mạng lệnh tốt là khi công việc của bạn cũng ổn thỏa.

Cầu nguyện Nguyện con suy gẫm sâu sắc Lời Chúa và sống một đời sống hoàn thoàn vâng phục Ngài.

Bình Luận:

You may also like