Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-26)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-26)

by Hong An
30 đọc

L Tht Tiên Tri Vô Thc (Tiếp theo)
Thậm chí có thể có một cách giải thích khác cho câu nói của đám đông la hét này. Có thể nào tiếng kêu của đám đông ở Giê-ru-sa-lem này là một lẽ thật tiên tri vô thức và không chủ ý được thốt ra? Đó là trường hợp của những lời của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe trong Giăng 11:49: “…Nhưng một người trong số họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nói với họ: “Các ông chẳng biết gì cả! Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt…” “Cai-phe không hiểu đầy đủ hàm ý của những gì ông ấy đang nói, và chắc chắn là ông ấy không có ý nói những lời đó theo nghĩa tiên tri như cách hiểu của Giăng.

Cai-phe không có ý như vậy, nhưng ông đã nói như vậy! Và sự thật là Chúa Jesus, “một người”, đã chết để cứu chuộc nhiều người và cứu họ. Một người đã chết thay cho cả dân tộc hoặc trong trường hợp này là toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời, bởi ân điển của Ngài, đã tìm ra và thực hiện giải pháp đáng kinh ngạc cho vấn đề tội lỗi của con người. Và Chúa Con đã hết lòng cộng tác với các mục đích yêu thương của Cha nhân từ, và sẵn lòng trở nên Chiên Con không chỗ trách được bị giết vì tội lỗi của thế gian. Giăng nhận xét về lời tuyên bố của Cai-phe trong Giăng 11:51-52: “…Ông ta không tự nói điều đó, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nên ông ta nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân chịu chết, không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng để quy tụ những con cái của Đức Chúa Trời bị tan lạc lại làm một…” Liệu tiếng kêu “…Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!…” có giống như một lời nói vô tình được thốt ra, nhưng vẫn là một lẽ thật thuộc linh và tiên tri sâu sắc? Huyết của Chúa Jesus phải đổ trên chúng ta để tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Huyết của Chúa Jesus cũng phải đổ trên dân Y-sơ-ra-ên để tẩy sạch tội lỗi của họ.

Vì vậy, tiếng kêu của họ không phải là lời khẩn nguyện thành thực của tội nhân – nhưng họ đã vô tình nói ra một lẽ thật sâu xa. Điều này dẫn đến điểm cuối cùng, mà theo quan điểm của tôi, ấy chính là điểm mấu chốt của vấn đề.
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/596098501737026

Bình Luận:

You may also like