Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Sức Mạnh Đến Từ Chúa

Ngày 21 – Sức Mạnh Đến Từ Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 11:26-35

26 Có hai người, một người tên Ên-đát, người kia tên Mê-đát, có tên trong danh sách bảy mươi trưởng lão nhưng ở lại trong trại quân, không ra đến trại Hội Kiến. Tuy vậy Thần Chúa ngự trên họ và họ nói tiên tri trong trại quân. 27 Một thanh niên chạy đi báo cáo cho Môi-se: “Ên-đát và Mê-đát đang nói tiên tri trong trại quân.”

28 Giô-suê con trai Nun, phụ tá của Môi-se, và là một trong các người Môi-se đã chọn, yêu cầu: “Thưa Chủ tướng Môi-se, xin ngăn cấm họ.” 29 Nhưng Môi-se đáp: “Liệu con ganh tị thế cho ta sao? Ước gì tất cả dân Chúa đều là tiên tri! Và ước gì CHÚA đặt Thần Ngài trong họ!” 30 Môi-se và trưởng lão Y-sơ-ra-ên quay về trại quân. 31 CHÚA cho một ngọn gió thổi từ biển cả, mang chim cút đến, rải ra tràn khắp chung quanh trại quân, trên một khoảng cách độ chừng một ngày đi bộ, và một lớp khoảng một thước. 32 Dân sự đứng dậy lượm chim cút suốt ngày và đêm hôm đó cùng trọn ngày hôm sau, mỗi người đều lượm thịt, người ít nhất cũng lượm được cả ngàn lít.Nt: 10 homer  Người ta căng chim cút ra phơi khắp chung quanh trại quân. 33 Nhưng khi ăn, thịt chim mới vào đến răng, chưa kịp nhai thì CHÚA nổi thịnh nộ hình phạt dân sự bằng một tai ách rất nặng. 34 Địa điểm này được gọi là Kíp-rốt Ha-tha-va,Nghĩa là mồ chôn dục vọng vì là nơi chôn xác của những người tham ăn.Ctd: tham dục  35 Từ Kíp-rốt Ha-tha-na dân Y-sơ-ra-ên đi qua Hát-sê-rốt và dừng chân tại đây.


SUY GẪM:

Câu 33,34Ngài ban cho họ điều họ cầu xin; Nhưng sai bệnh tật tổn hại đến họ.” (Thi 106:15). Khi dân sự than phiền và đòi thịt, Đức Chúa Trời ban cho họ và đang khi họ hưởng thụ cách tham lam, Đức Chúa Trời đoán phạt. Đây là một lời cảnh báo cho chúng ta rằng khi đạt được mọi tham vọng trong lòng ắt sẽ phải đối diện với một kết cục không thể tránh khỏi. Vậy nên hãy khước từ mọi tham vọng thái quá. Khát vọng tham lam của chúng ta là một kiểu thờ thần tượng và chắc chắn sẽ dẫn đến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Lu-ca 12:15; Cô-lô-se 3:5, 6).

Câu 28,29 Giô-suê lo ngại rằng thẩm quyền của Môi-se có thể bị ảnh hưởng song Môi-se đáp rằng ông ước ao Thần của Chúa sẽ giáng đổ trên từng người trong dân chúng và nhắc Giô-suê chớ nên ghen tị. Ông muốn vậy hầu cho Thần Chúa không chỉ giáng trên ông để một mình ông nắm tất cả quyền lực nhưng muốn Thần Chúa giáng trên mọi người và để họ đều đầu phục Chúa. Bạn có muốn được mọi người tôn trọng vì một vài khả năng đặc biệt được Chúa ban cho? Hãy vui mừng rằng toàn bộ dân của Đức Chúa Trời có thể có Thần Ngài bên trong họ và họ có thể kinh nghiệm tình yêu của Đấng Christ.

Cầu nguyện Lạy Chúa xin giúp con chớ tham lam và đừng bất tuân trước Ngài.

Bình Luận:

You may also like