Home Dưỡng Linh Khi Bạn Thấy Nhu Cầu, Hãy Hành Động Ngay

Khi Bạn Thấy Nhu Cầu, Hãy Hành Động Ngay

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/RqUyBTQdKC0

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.
28Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.”  (Châm Ngôn 3:27-28)

Vài ngày trước chúng ta đã xem điều mà Ẩn Dụ Người Sa-ma-ri Nhân Lành có thể dạy chúng ta về việc bày tỏ lòng thương xót đối với người đang tổn thương.  Chúng ta đã thấy rằng chúng ta phải thấy những nhu cầu quanh ta và thông cảm với nỗi đau người ta.

Người Sa-ma-ri Nhân Lành cũng dạy chúng ta phải nắm bắt giây phút đó.

Đừng đợi, đừng trì hoãn, và đừng chần chờ.  Hãy làm điều bạn có thể ngay lúc đó.  Tình yêu thương không là điều bạn cảm thấy, mà là điều bạn làm.  Người Sa-ma-ri đã hành động. Ông cúi xuống ngang tầm với người bị nạn.  Ông không kể mình là người ở tầng lớp cao hơn.  Ông dùng những gì ông có: rượu để rửa vết thương và dầu để làm dịu cơn đau.  Đó là dược phẩm tốt nhất thời bấy giờ.  Có lẽ người Sa-ma-ri đã xé áo của mình để băng bó vết thương.  Xét cho cùng, ông không phải là bác sĩ.  Ông đã không mang theo tủ thuốc cá nhân.  Ông chỉ phục vụ.  Ông đã làm những gì tốt nhất với những gì ông có trong tay.

Kinh Thánh bảo chúng ta trong Châm Ngôn 3:27-28, “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.28Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.”  Đừng đợi điều kiện tốt hơn.  Khi Chúa kêu gọi bạn chăm sóc cho ai đó, hãy làm liền.  Khi bạn thấy một nhu cầu, hãy thỏa đáp liền.

Để nắm bắt giây phút đó, bạn phải sẵn lòng liều lĩnh, dẫu phải vậy.  Bạn phải sẵn lòng bị gián đọan công việc mình.  Để là một người phục vụ, bạn phải chống lại sự sợ hãi.  Hãy tưởng tượng những nỗi sợ hãi người Sa-ma-ri đó đối diện: “Nếu bọn cướp vẫn ở trong vùng đó thì sao?  Nếu tất cả đây là cái bẫy thì sao?  Nếu ông ấy từ chối sự giúp đỡ của mình thì sao?  Nếu tôi không thật sự giúp được ông ấy thì sao?”  Chúng ta thường không muốn dính líu vào nỗi đau và sự đổ vỡ của người khác vì, nói trắng ra, nó nhắc chúng ta nhớ đến nỗi đau riêng của mình.  Nhưng lòng thương xót thắng hơn sợ hãi.  

Lòng thương xót đụng đến được tấm lòng khép kín và yêu được người khó yêu.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like