Home Dưỡng Linh Tự Do Khỏi ‘Ách Nô Lệ’

Tự Do Khỏi ‘Ách Nô Lệ’

by Ban Biên Tập
30 đọc


Tội lỗi không thể nào chế ngự tín nhân khi họ tự gieo mình vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa là thành tín để xây dựng lại mối liên lạc đứt đoạn giữa Ngài và con cái yêu dấu của Ngài bằng cách phá vỡ bức tường ngục tù xây nên bởi lòng không vâng phục. Về phần của chúng ta, mỗi người phải xưng ra những giam hãm đặc biệt đã cầm giữ chúng ta, bởi vì điều che dấu ngăn chận sự chữa lành và tự do mà Đức Chúa Trời ban tặng. Bất cứ thể dạng nào của tội lỗi chúng ta, đây là vấn đề tối hậu cho  tâm linh, không  giản dị chỉ là sự yếu đuối hay giao du xấu.

Các chữa trị để giảm đi xúc động do tinh thần hay thể xác khó chịu của chúng ta sẽ chứng tỏ không trọn vẹn công hiệu cho tới khi chúng ta nhận biết được mặt tâm linh của nỗi khó khăn mình. Cho dù tội lỗi là đặc thù tâm linh về bản chất, nhưng lý do phía sau của phẩm hạnh sai lạc lại thường do cảm xúc. Những cảm xúc bẫy rập xâu thẳm bên trong tín nhân như -phập phồng bất an, thiếu tự tin, hay mặc cảm tự ti, bắt đầu hành động trong cách của chúng hầu lộ ra ngoài mặt và làm cho cá nhân đó tìm kiếm mọi lối để thoả mãn hay đễ thoát khỏi các cảm giác. Ví dụ như qua một kinh nghiệm mục vụ, tôi đã đặt mình vào sự làm việc quá sức. Thoát ra từ cảm giác làm chưa đủ (thiếu tự tin) tôi đã tự ép mình đễ thành công điều mình tưởng là “công việc Chúa”. Thực ra, tất cả những  trách nhiệm Ngài giao cùng vài thứ khác nữa chỉ do tôi đã tưởng ra là cần làm cho NgàI. Như Phao-lồ giải thích, những người đi theo đấng Cứu-thế cần dẹp sang một bên tội lỗi của họ. Về phần tôi, đó chính là sự bỏ sang một bên những động lực dẫn dắt sai lầm mong muốn đạt thành công và cần đặt mình vào sự nghỉ ngơi.

Qua Đức Thánh Linh, chúng ta tự nguyện hủy bỏ mọi xiềng xích của mình hầu cho đạt được sự tự do trong Chúa Cứu Thế.


Dr. Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like