Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Những Người Được Dâng Cho Chúa

Ngày 10 – Những Người Được Dâng Cho Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 5:1-12

Luật Lệ Về Người Na-xi-rê

1 CHÚA phán bảo Môi-se: 2 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Nếu một người nam hay nữ muốn hứa nguyện biệt mình riêng cho Chúa, làm người Na-xi-rê, 3 thì phải kiêng cữ rượu và thức uống làm cho say, cũng không được uống giấm làm bằng rượu hoặc bằng một chất lên men. Cả đến nước ép nho cũng không được uống và không được phép ăn nho tươi hay khô. 4 Suốt thời gian biệt mình riêng cho Chúa làm người Na-xi-rê, người ấy không được ăn uống bất cứ món nào từ cây nho, kể cả hạt nho và vỏ trái nho.5 Suốt thời gian thề nguyện biệt mình làm người Na-xi-rê, người không được cạo đầu. Trọn những ngày người biệt mình riêng cho CHÚA, làm người Na-xi-rê, tóc người cũng được biệt riêng ra thánh và người phải để cho tóc mình mọc dài, không được cắt tỉa. 6 Suốt thời gian biệt mình riêng cho Chúa, không được đến gần xác chết. 7 Đừng vì cha hay mẹ, vì anh em hoặc chị em qua đời mà bị ô uế vì dấu hiệu biệt riêng cho Chúa vẫn ở trên đầu mình. 8 Suốt thời gian biệt riêng đó, người ấy được thánh hóa cho CHÚA.9 Nếu ai chết thình lình bên người Na-xi-rê làm cho đầu đã biệt ra thánh của người ấy trở nên ô uế, thì phải cạo đầu mình vào ngày được sạch, tức là ngày thứ bảy. 10 Qua ngày thứ tám, người ấy phải đem hai chim gáy hoặc hai bồ câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa Trại Hội Kiến. 11 Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội và con kia làm tế lễ thiêu để chuộc tội người đã mắc vì xác chết. Ngày ấy, người sẽ biệt đầu mình ra thánh. 12 Người ấy sẽ biệt mình ra thánh cho CHÚA suốt những ngày còn lại trong thời gian làm người Na-xi-rê, cũng phải đem một con chiên con đực một tuổi làm tế lễ chuộc sự mắc lỗi. Những ngày làm người Na-xi-rê đã qua không được kể nữa vì đã bị ô uế.


SUY GẪM:

Câu 2-8 Đức Chúa Trời có phương cách cho những ai muốn hứa nguyện biệt mình riêng cho Chúa. Trong suốt thời gian người Na-xi-rê dâng mình cho Chúa họ phải tách biệt mình khỏi mọi điều bất khiết. Họ không được uống rượu, đồ uống có men, và tránh xa xác chết đồng thời không được cắt tóc. Thời đại ngày nay thật sự là thời kỳ chúng ta cần những người biệt mình khỏi những điều ô uế và khao khát sống như người Na-xi-rê. Bạn cần phải tránh xa điều gì để giữ mình thánh sạch cho Chúa?

Câu 9-12 Nếu một người Na-xi-rê chạm phải một xác chết trong thời gian hứa nguyện, họ sẽ có đặc ân được dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu. Bởi huyết của tế lễ hi sinh, sự ô uế của họ được xóa bỏ và họ được trở lại tình trạng hiến mình cho Chúa. Nhưng người Na-xi-rê phải khởi đầu lại mọi thứ. Đó là lý do dù chỉ một tội lỗi nhỏ nhặt do vô tình của một người Na-xi-rê sẽ làm tất cả những ngày tháng hầu việc Chúa của họ thành ra vô ích. Nếu họ muốn biệt riêng mình cho Chúa dù chỉ một khoảng khắc họ phải quay lại từ đầu. “Những ngày đã qua không được kể nữa” (c. 12). Những lời nghiêm khắc này nói với bạn điều gì?

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con sống một đời sống thánh khiết như người Na-xi-rê và vui hưởng một mối quan hệ tuyệt vời hơn với Ngài.

Bình Luận:

You may also like