Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Đức Chúa Trời Ngự Giữa Trại Quân

Ngày 08 – Đức Chúa Trời Ngự Giữa Trại Quân

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Dân số 5:1-10

Luật Về Người Ô Uế

1 CHÚA cũng bảo Môi-se: 2 “Con dạy người Y-sơ-ra-ên phải trục xuất các người phung, người có chất lỏng xuất ra từ thân thể và người bị ô uế vì đụng vào xác người chết ra khỏi trại quân. 3 Dù họ là đàn ông hay đàn bà cũng phải trục xuất để họ không làm ô uế trại quân, vì Ta ở giữa trại dân Ta.” 4 Người Y-sơ-ra-ên vâng lời Chúa.

Luật Bồi Thường

5 CHÚA lại bảo Môi-se dạy bảo người Y-sơ-ra-ên: 6 “Khi một người, dù đàn ông hay đàn bà phạm một tội gì với một người khác, và do đó phạm tội bất trung với CHÚA, người ấy phải nhận tội mình, 7 phải xưng tội ra, bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cộng thêm một phần năm số ấy cho nạn nhân. 8 Trường hợp nạn nhân không còn ai để nhận bồi thường, số bồi thường phải nộp cho CHÚA và số ấy thuộc về thầy tế lễ, cộng thêm một con chiên để làm tế lễ chuộc tội. 9 Phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng cho thầy tế lễ, đều sẽ thuộc về người. 10 Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dâng sẽ thuộc về người; vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ, chắc sẽ thuộc về người vậy.”


SUY GẪM:

Câu 2-4 Đức Chúa Trời ngự xuống một nơi thánh. “Đức Chúa Trời đáng kính sợ giữa hội đồng các thánh. Là Đấng vĩ đại và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài.” (Thi 89:7). Đó là lý do tại sao tất cả những kẻ ô uế và có chất lỏng chảy ra từ thân thể hay bệnh phong cùi phải ở ngoài hội đồng thánh. Việc này để tránh những người ô uế lan truyền trong toàn trại quân khiến cho cả trại bị bất khiết. Trại quân mà Chúa từng ngự cùng Y-sơ-ra-ên đại diện cho Hội thánh ngày nay. Điều gì bạn cần phải làm để cách ly mình khỏi mọi điều ô uế và trở nên thánh khiết?

Câu 4 Vâng theo mạng lệnh trục xuất mọi người ô uế ra ngoài trại quân có thể khiến những người bị trục xuất và những người trục xuất họ cảm thấy buồn rầu và khó khăn. Dầu vậy việc này vẫn phải tiến hành và họ phải vâng theo mạng lệnh để tiếp tục được ở cùng Chúa. Hãy kiểm tra cẩn thận xem liệu có điều xấu xa nào bạn vẫn chần chừ từ bỏ dầu bạn muốn ở cùng Đức Chúa Trời thánh khiết hay không?

Câu 5-10 Nếu làm tổn thương người lân cận bạn phải xưng nhận việc mình đã làm và bồi thường cho họ. Mọi tội lỗi phạm cùng người lân cận chính là hành động bất trung với Chúa. Đừng kết thúc mọi việc chỉ với lời xưng tội với Chúa. Thách thức dành cho bạn và luôn nhắc nhở bạn là hành động của bạn đối với người lân cận cũng phải giống như hành động trước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Xin giúp con trở thành người yêu thương người lân cận và vâng lời Chúa.

Bình Luận:

You may also like