Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Trung Tín Với Công Việc Được Giao Phó

Ngày 06 – Trung Tín Với Công Việc Được Giao Phó

by Ban Biên Tập
30 đọc
Dân số 4:1-33

1 CHÚA phán dạy Môi-se và A-rôn: 2 “Con hãy kiểm tra dân số người Kê-hát, tức là một ngành trong tộc Lê-vi, theo từng họ hàng và gia đình. 3 Con hãy kiểm kê tất cả người nam từ ba mươi đến năm mươi tuổi, trong lứa tuổi phục vụ để họ đảm nhiệm công tác tại Trại Hội Kiến.4 Đây là công việc của người Kê-hát tại Trại Hội Kiến: chăm sóc các vật chí thánh. 5 Khi nào trại quân dời đi, A-rôn và các con trai người phải vào gỡ bức màn ngăn che nơi thánh và phủ lên Rương Chứng Cớ; 6 rồi phủ lên trên các tấm da cá heo, trải tấm vải màu xanh lên trên cùng, rồi sửa đòn khiêng cho ngay ngắn.7 Họ sẽ trải lên bàn đựng bánh thánh tấm khăn xanh rồi đặt lên khăn các đĩa, tô, chén và các bình dùng dâng rượu; bánh thánh dâng liên tục vẫn để y trên bàn. 8 Trên tất cả những vật ấy, họ phải trải một tấm khăn đỏ thẫm, và trên cùng, phủ lên các tấm da cá heo, rồi xỏ đòn khiêng vào.9 Họ phải lấy một tấm khăn xanh phủ lên giá đèn để thắp sáng và các cây đèn, kéo cắt tim đèn và khay, và tất cả các bình đựng dầu để thắp đèn; 10 rồi bọc giá đèn và các đồ phụ tùng bằng tấm da cá heo và đặt lên một đòn khiêng.11 Họ cũng phải trải một tấm khăn xanh trên bàn thờ bằng vàng, và phủ lên bằng các tấm da cá heo, rồi xỏ đòn khiêng vào.12 Tất cả các vật dụng trong việc phục vụ tại Nơi Thánh phải gói lại trong một tấm vải xanh và phủ lên bằng các tấm da cá heo.13 Họ phải hốt tro tại bàn thờ bằng đồng, trải lên bàn thờ một tấm vải màu tím, 14 và đặt tất cả các khí dụng tế lễ lên trên: các lư hương, xiên, xẻng, bát dùng vào việc rảy nước, tất cả các phụ tùng bàn thờ, rồi phủ lên các tấm da cá heo và xỏ đòn khiêng vào.15 Sau khi A-rôn và các con trai người đậy xong Nơi Thánh và tất cả các khí dụng thánh, và khi trại quân sẵn sàng dời đi, dòng họ Kê-hát phải đến khuân vác, nhưng họ không được chạm đến các vật thánh kẻo bị thiệt mạng. Dòng họ Kê-hát phải khuân vác các vật dụng trong Trại Hội Kiến.16 Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, có nhiệm vụ lo về dầu thắp đèn, hương liệu, lễ vật chay hằng dâng và dầu xức; cũng phải coi sóc cả Đền Tạm và các vật dụng bên trong, kể cả các đồ bạc và vật dụng thánh.”17 CHÚA lại bảo Môi-se và A-rôn: 18 “Đừng để gia tộc Kê-hát phải bị tiêu diệt. 19 Đây là điều phải làm để giữ cho họ khỏi chết khi vào Nơi Thánh: A-rôn và các con ông sẽ vào nơi đó với họ, chỉ cho mỗi người vật gì họ phải khiêng. 20 Tuyệt đối không ai được vào nơi đó để nhìn các vật thánh, dù chỉ trong giây lát; ai bất tuân đều phải chết.”21 CHÚA bảo Môi-se: 22 “Cũng hãy kiểm tra các con cháu Ghẹt-sôn, tùy theo gia tộc và họ hàng họ. 23 Từ ba mươi tuổi cho đến năm mươi tuổi, gồm những người trong lứa tuổi phục vụ, để họ đảm nhiệm công tác tại Trại Hội Kiến.24 Đây là công việc của họ: 25 họ sẽ khiêng các bức màn của Đền Tạm, Trại Hội Kiến, nóc lều, tấm da phủ nóc lều, tấm màn che cửa lều, 26 các màn quanh hành lang, màn che cửa hành lang, hành lang bao quanh Trại, và bàn thờ, dây thừng và các dụng cụ khác. Những người thuộc gia tộc Ghẹt-sôn có nhiệm vụ di chuyển các vật ấy. 27 Hết thảy công việc của con cháu Ghẹt-sôn, món chi họ phải khiêng đi, và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu; người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi. 28 Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu Ghẹt-sôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.29 Ngươi phải kiểm tra con cháu Mê-ra-ri, tùy theo họ hàng và gia tộc của họ, 30 từ ba mươi tuổi cho đến năm mươi, tức là hết thảy những người trong lứa tuổi phục vụ, để họ đảm nhiệm công tác tại Trại Hội Kiến. 31 Họ sẽ khiêng khung Trại, các thanh ngang, trụ và đế trụ, 32 trụ hành lang, đế trụ, cọc lều, dây và các đồ phụ tùng. Khi phân công người nào khiêng vật gì phải lập danh sách rõ ràng. 33 Trên đây là nhiệm vụ của dòng họ Mê-ra-ri tại trại Hội Kiến dưới sự hướng dẫn của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.”


SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời giao những công việc khác nhau cho dòng dõi Lê-vi. Với dòng dõi Kê-hát, họ được giao trọng trách quan trọng vận chuyển những đồ rất thánh. Người Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri cũng làm việc khi di dời Đền Tạm nhưng người Ghẹt-sôn chịu trách nhiệm dời những bức màn, phủ mái và lối vào còn người Mê-ra-ri đảm nhận phần các thanh xà, cột chống và nền. Họ đều từ chi phái Lê-vi nhưng một số được giao phó những vật chí thánh và số khác được giao phó những cột, kèo. Dù công việc xem dường nhỏ bé và khiêm hạ ra sao nhưng nếu đã là trách nhiệm từ Chúa giao thác thì luôn luôn là công việc đẹp đẽ và đáng trọng. Dù người Mê-ra-ri đảm trách công việc liên quan đến những thanh cột bụi bặm nhưng thật sự họ đang làm công việc theo gương mẫu Đấng Christ là Đấng sẽ đến trong tương lai.

Câu 17-20 Nếu thầy tế lễ trưởng là người được giao phó công việc liên quan đến lối vào nơi thánh và nơi chí thánh không trách nhiệm thì người Ghẹt-sôn có thể sẽ bị thiệt mạng. Một người lãnh đạo không chỉ làm tốt công việc mình nhưng cũng biết điều phối công việc cho những người khác.

Câu 28,33 Con cháu Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri làm việc dưới sự hướng dẫn của Y-tha-ma. Lý do thiết lập một người chỉ đạo khác bên dưới Ê-lê-a-sa con trai A-rôn là để mọi tiểu tiết không bị bỏ qua và công việc Chúa sẽ được tiến hành chu đáo. Bạn hợp tác ra sao với các lãnh đạo Hội thánh trong sự hầu việc Đấng Christ?

Cầu nguyện Con muốn trở nên giống người Mê-ra-ri coi sóc Đền Thờ Chúa hơn là ở trong xứ Ai-cập say đắm quyền ảo vọng quyền lực.

Bình Luận:

You may also like