Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 148: Cách Mạng Cơ Đốc

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 148: Cách Mạng Cơ Đốc

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/TD7bI6y3go0

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 20:24-28
14 Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em. 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. 26 Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; 27 còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. 28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

Lời ngỏ:
    Một tu sĩ Thần đạo Nhật Bản là Toyohiko Kagawa lần đầu tiên tiếp xúc với Cơ đốc giáo đã bị thu hút mãnh liệt bởi đời sống hy sinh và phục vụ của Chúa Giê-xu. Ông đã bằng lòng tin Chúa Giê-xu và đã khẩn cầu: “Ôi! Đức Chúa Trời Chân thần, hãy giúp tôi trở nên giống như Chúa Giê-xu Christ cho dân Nhật Bản.” Kagawa đã theo tiếng gọi của Chúa để tình nguyện đến sống và giảng về Chúa Giê-xu trong khu ổ chuột của thành phố Tokyo. Ông ở trong một căn nhà lá chật chội, chỉ rộng 3,5m2 với những đồ dùng vô cùng đơn sơ. Ngay đêm đầu tiên vừa đến sống tại đây, một người bị bệnh lác đã đến nhà ông và xin tá túc qua đêm. Ông đã không hề nao núng khi ngủ chung với người bị bệnh lác trong căn nhà ọp ẹp để làm chứng về tình yêu của Chúa Giê-xu đã ban cho ông. Đêm sau đó có một người ăn mày không quần áo đến xin chiếc áo ông đang mặc, ông đã san sẻ Lời Chúa dạy rằng tình yêu thương phải biết chia sẻ, ai có hai áo thì cho người không có áo. Cứ như thế, không quá 1 tuần, ông Kagawa chỉ còn lại chiếc kimono cũ đã sờn rách. Những người bạn cùng theo Thần đạo trước kia đã chế nhạo ông, nhưng mỗi ngày ông vẫn đứng tại khu ổ chuột đó để giảng về Chúa. Ban đầu chẳng ai nghe ông, nhưng sau một thời gian, khi thấy ông đã hy sinh hết tất cả những gì mình có, vô số người đã tin Chúa Giê-xu và được biến đổi qua đời sống thanh bần và lời giảng về Chúa Giê-xu của ông. Những người bạn theo Thần đạo của ông dần dần kính nể ông vì lời ông nói đi đôi với việc làm để minh chứng về Chúa Giê-xu mà ông tin theo.
    Cuộc đời của Kagawa minh chứng cho đời sống học và sống như Chúa Giê-xu. Đây là một điều thách thức mỗi Cơ Đốc nhân trên bước đường theo Chúa. Ngay cả các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu, mặc dù đã được ở với Chúa, sống với Chúa nhưng giữa họ vẫn còn những tranh giành  hơn thua cho địa vị và chức phận của mình. 

Đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy Gia-cơ và Giăng đã nhờ mẹ mình là bà Sa-lô-mê, lấy cớ là người bà con gần trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu về phần xác đến để xin được một vị trí quan trọng trong Nước Ngài.  Điều này đã khiến cho các sứ đồ khác ganh tị và nghĩ rằng hai anh em nhà này muốn cai trị trên cả họ nữa. Vì họ cũng có quyền đòi hỏi và yêu cầu Chúa tương tự như vậy. Các môn đồ khác phàn nàn và giận hai anh em, vì họ cho rằng hai người này không xứng đáng để hai người này đòi hỏi địa vị hay đặc quyền như thế.
    Việc này xảy ra trong lúc Chúa Giê-xu dự báo về việc Ngài sắp chịu thương khó và khổ nạn. Điều đó chứng tỏ tâm tư của các môn đồ theo Chúa với đầy những tham vọng và luôn nghĩ đến danh tiếng, phần thưởng, địa vị, thành công cá nhân chứ không nghĩ đến sự hy sinh vì Chúa, vì Nước Đức Chúa Trời. Họ vẫn muốn Chúa Giê-xu mang đến cho họ đời sống vương giả hơn là phải trả giá trong sự thương khó. Nếu nói Phi-e-rơ bị ma quỷ dẫn dụ đã ra tay ngăn trở Chúa đi con đường thập tự giá; thì Gia-cơ và Giăng cũng bị ma quỷ dẫn dụ cám dỗ Chúa từ bỏ đi con đường thập tự mà chọn con đường vương giả.
    Chúa Giê-xu biết rằng điều mà các môn đồ đang mưu tính và tranh đấu cũng là điều mà con người thế gian này đang làm: “Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân.”  Theo tiêu chuẩn của thế gian thì kẻ làm lớn có quyền sai khiến người khác, người làm chủ thì có quyền ra lệnh điều khiển, chỉ tay năm ngón và được người khác cung phụng cả đến những nhu cầu nhỏ nhất. Giới cầm quyền thường có đoàn tuỳ tùng đi theo bảo vệ;  các vương tôn công tử thường có các nô bộc; những thương gia, phú hộ thì có người hầu… Còn đối với Chúa Giê-xu thì “trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.” Đây là tiêu chuẩn và đường hướng của Chúa và các môn đồ của Ngài phải làm theo và sống như vậy. Tiêu chuẩn đó rất khác nếu không nói là ngược hẳn với tiêu chuẩn của thế gian. Cơ đốc nhân lấy việc phục vụ là cao trọng, sự cao trọng nằm ở chỗ yêu thương người khác hơn mình.
    Chúa Giê-xu đã đến để thực hiện một cuộc cách mạng qua lời tuyên bố “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. Thật vậy, chính Chúa Giê-xu đã làm gương trong sự phục vụ và hy sinh. Ngài đã hạ mình để phục vụ như một người đầy tớ. Đây là một cuộc cách mạng mang tính chất Cơ đốc. Bởi vì, tiêu chuẩn của Chúa làm đảo lộn mọi tiêu chuẩn của trần thế, và đây là một hệ thống giá trị hoàn toàn mới đã được đưa vào thế giới.
    Thế gian đã phản kháng lại điều này, và xem đó là điều ngu dại. Vì thế từ khi Chúa Giê-xu vào đời và xây dựng tiêu chuẩn này trong cộng đồng Con dân Chúa thì thế gian đã bách hại bởi tiêu chuẩn giá trị của Chúa khác với tiêu chuẩn giá trị của thế gian. Nhưng rồi thế giới bắt đầu thay đổi một cách bất ngờ với sự biến đổi từ bản chất bên trong cho đến bên ngoài. Người cầm quyền khi đặt điều này làm tiêu chuẩn sống sẽ biết hạ mình, biết yêu thương người thấp hèn trong xã hội thay vì khinh rẻ họ; và dần dần đó sẽ trở thành tiêu chuẩn mới để đánh giá về người lãnh đạo tốt. Những người bác sĩ, kỹ sư nào tin Chúa thì không còn khinh thường bệnh nhân, nhưng sẵn sàng và tận tâm phục vụ cứu chữa sinh mạng nhiều người và nói những lời an ủi, khích lệ nhẹ nhàng thay vì quát tháo và đòi công giá. Những người làm chủ trong Chúa bắt đầu hạ mình, biết quan tâm đến đời sống và những khó khăn của công nhân, nhân viên của mình; lấy lời yêu thương để chăm sóc thay vì hạch hỏi, bóc lột họ, ăn bớt tiền công của họ.

Kết luận:
    Các bạn thân mến, điều Chúa muốn đối với con cái thật của Ngài là trở thành muối của đất, ánh sáng của thế gian để ảnh hưởng và thay đổi thế giới bởi tiêu chuẩn của Chúa và làm theo Lời Chúa. Chính Ngài đã sống để làm gương mẫu cho chúng ta.  
    Thế nhưng ngày nay không ít Cơ đốc nhân đang theo Chúa Giê-xu với mục đích để đạt sự thành công, danh tiếng, địa vị cho cá nhân mình, nhưng ít người chịu hy sinh và chịu phục vụ người khác trong tình yêu thương như Chúa đã làm. 
    Chúa Giê-xu đã làm nên cuộc cách mạng Cơ đốc không phải bằng bạo lực và mưu mô; nhưng bằng tình yêu và sự chân thật. Ngài không bắt đầu với những vị chúa tể của những đế quốc lớn; nhưng khởi đầu với những con người biết hạ mình xuống trước mặt Chúa và tìm cầu Ngài. Đó là những người sống theo tiêu chuẩn của Chúa. 

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa,
Xin Chúa cho chúng con biết suy nghĩ, nói, và sống theo tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu đã phán và đã sống để làm gương mẫu cho chúng con. Nguyện xin Chúa vùa giúp chúng con thật trung tín sống yêu thương và phục vụ để làm sáng danh Chúa. Cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like