Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 71: Tại Sao Chúng Ta Hát và Ngợi Khen Chúa Tại Nhà Thờ?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 71: Tại Sao Chúng Ta Hát và Ngợi Khen Chúa Tại Nhà Thờ?

30 đọc

Tác giả Thi thiên liên tục nhắc nhở mọi người ngợi khen Chúa. Họ nói, “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi thiên 146:1-2). “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va,! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi” (Thi thiên 147:1). “Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời” (Thi thiên 148:13).

Tại sao tác giả Thi thiên thường xuyên ngợi khen? Tại sao Chúa vui thích lắng nghe mọi người khen Chúa đến vậy? Thực ra, Cơ đốc nhân nên ngợi khen Chúa bởi vì những điều tuyệt vời họ nói về Ngài là đúng. Danh Ngài quả thực lớn hơn danh của các thần khác. Vinh quang của Ngài thực sự lớn hơn vinh quang của trời đất. Con không chỉ nói những điều tuyệt vời về Chúa và làm cho Ngài hài lòng. Thực ra Ngài không cần điều này.

Ngợi khen Chúa cũng giúp con hiểu Ngài lớn và vĩ đại và quyền năng thế nào. Nhận ra những điều này sẽ giúp con tìm kiếm Ngài để có câu trả câu cho các nan đề của con và sẽ giúp con tìm kiếm Ngài khi con cần. Khi con dành thời gian cầu nguyện, con nên thờ phượng Chúa trước. Chúa thích lắng nghe những lời ngợi khen chân thật. Và điều này cũng có lợi cho con nữa.

Con sẽ thấy chán nếu chỉ có nói, “Ngợi khen Chúa!” lặp lại. Và có lẽ con không thể nghĩ ra thêm lý do khác để ngợi khen Chúa. Đó lý do con người hát bài hát ngợi khen. Ngợi khen Chúa bằng bài hát thì dễ hơn. Và các bài hát thì nghe rất hay.

Tuy nhiên, ngợi khen Chúa không phải là phần quan trọng nhất. Chúa Giê-su phán, “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.  Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết” (Ma-thi-ơ 22:37-38). Con phải thực sự yêu Chúa. Tiên tri Ê-sai đã nói về những người tôn kính Chúa bằng môi lời nhưng tấm lòng của họ thì xa cách Ngài. Chúa phán, “Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:9).

Con có thể để ý thấy có nhiều bạn nhỏ không thực sự thờ phượng tại nhà thờ. Các em thích tô tranh hay đọc sách hơn. Hãy nhớ rằng, các em còn nhỏ. Các em chưa hiểu hết. Khi các em lớn lên, các em sẽ yêu mến Chúa hơn.

*****

Bài hát ngợi khen thờ phượng yếu thích của con là bài gì?
Tại sao con thích bài đó?
Ngợi khen Chúa giúp con như thế nào?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like