Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Sống Trong Chúa Giê-xu

Ngày 21 – Sống Trong Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


I Giăng 2:1-11

1 Hỡi các con bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Công Chính. 2 Chính Ngài là lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng tội lỗi của cả thế gian nữa.

3 Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài: Ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. 4 Người nào nói: “Tôi biết Ngài”, nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, chân lý không ở trong người đó. 5 Người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật toàn hảo, nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài: 6 Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống.

Điều Răn Mới

7 Anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới nhưng là điều răn cũ, mà anh chị em đã có từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ này là lời anh chị em đã nghe. 8 Đồng thời tôi viết cho anh chị em một điều răn mới là điều hiện thực trong Ngài cũng như trong anh chị em, vì bóng tối đã tan đi và ánh sáng thật đang chiếu sáng.
9 Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. 10 Ai thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người đó không có gì gây vấp ngã. 11 Nhưng ai ghét anh chị em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu vì bóng tối làm mắt người đó mù lòa.
SUY GẪM:

C.1 Đức Chúa Giê-su là Đấng Biện Hộ cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã chết trên thập tự giá để đưa những con người tội lỗi như chúng ta đến với Đức Chúa Trời công chính. Hãy ngợi khen Chúa Giê-su vì Ngài luôn thành tín cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Trời.

C.2 Chúa Giê-su trở nên lễ vật hy sinh không chỉ chuộc tội lỗi chúng ta mà là tội lỗi của cả thế gian. Ngài dâng chính mình như một sinh tế để hàn gắn thế gian và thiết lập mối tương giao với Đức Chúa Trời công bình (Hê-bơ-rơ 9:11-15). Bạn có đang thi hành chức vụ hòa giải thế gian (2Cô-rinh-tô 5:18)?

C.3-6 Trở nên con cái Đức Chúa Trời nghĩa là sống theo những điều răn của Ngài. “Biết Chúa” không có nghĩa là có những kiến thức về Chúa, mà là có mối thông công mật thiết với Chúa, biết và làm theo ý muốn Ngài. Bạn có “biết” Chúa cách sâu đậm không?

C.7-11 Dân sự của Đức Chúa Trời là những người yêu thương người khác và sống trong ánh sáng. Nếu ai đó nói rằng mình biết Chúa (c.4), thông công với Chúa (c.6), và ở trong ánh sáng (c.7), nhưng không hề yêu thương anh chị em mình, thì người đó vẫn đang sống trong tối tăm. Bạn có đang vâng theo điều răn về tình yêu thương mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta? Hay là bạn vẫn còn trong tối tăm bởi lòng ganh ghét chống đối với các anh chị em của mình?

Cầu nguyện Xin giúp chúng con kiên định trong tình yêu của Chúa, yêu thương người lân cận bằng lời nói và hành động.

Bình Luận:

You may also like