Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Đức Chúa Trời Đáp Trả Sự Gian Ác

Ngày 07 – Đức Chúa Trời Đáp Trả Sự Gian Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

 A-Mốt 1:9-15

Dân Phê-ni-xin

9 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân thành Ty-rơ đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.Chúng nó bán dân lưu đày trọn cả vùng cho Ê-đôm, chúng chẳng màng đến giao ước giữa anh em, 10 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ty-rơ, và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó.”

Dân Ê-đôm

11 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân Ê-đôm đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó dùng gươm săn đuổi anh em mình, không chút xót thương. Chúng nổi giận cắn xé không thôi, căm hờn mãi mãi. 12 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống thành Thê-man, và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Bốt-ra.”

Dân Am-môn

13 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân Am-môn đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó mổ bụng đàn bà mang thai ở Ga-la-át để mở rộng bờ cõi. 14 Vì thế Ta sẽ phóng hỏa đốt tường thành Ráp-ba, và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó, giữa tiếng hò hét trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp. 15 Vua chúng nó sẽ bị lưu đày cùng với các quan chúng nó.” CHÚA phán vậy.SUY GẪM:

C.10,12,14,15 Đức Chúa Trời trừng phạt Ty-rơ, Ê-đôm và Am-môn vì đã áp bức dân sự Ngài. Chúa sẽ mang đến chiến tranh hủy diệt các thành của họ. Chúa tể trị thế gian với quyền uy tối thượng và điều khiển lịch sử theo ý muốn. Lịch sử nằm dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Chúa dùng những cuộc chiến và thảm họa thiên nhiên như một công cụ để trừng phạt, nhưng Ngài sẽ ban cho dân sự của Ngài cơ hội xây bỏ tội lỗi mình đã phạm. Bạn có đang đọc những lời cảnh báo của Chúa về sự đoán phạt và tiếp nhận những lời cảnh báo đó để xây bỏ tội lỗi của mình không?

C.11 Chúa dùng lửa để trừng phạt những người có hành động chống nghịch anh em mình. Ê-đôm tấn công người anh em là Y-sơ-ra-ên vì lòng ganh ghét (Dân số 20:14-21; Giô-ên 3:19). Đức Chúa Trời thương xót những ai có lòng thương xót, nhưng Ngài không xây bỏ cơn thịnh nộ khỏi những người trong lòng chất chứa oán giận. Bạn có điều nào bất hòa với những Cơ đốc nhân khác không? Hãy hòa thuận lại với họ trước khi sự đoán phạt giáng trên bạn.

C.13 Đức Chúa Trời trừng phạt những ai lợi dụng người khác để trục lợi. Dân Am-môn thản nhiên chà đạp những người yếu đuối và đuổi họ ra khỏi vùng đất mà họ đang sinh sống. Đức Chúa Trời đáp trả sự gian ác đó bằng lửa và chiến tranh. Bạn có hạ thấp hay đối xử không tốt với những người nghèo khổ hơn mình để trục lợi không?

Cầu nguyện Xin giúp chúng con sống trung tín và vượt qua sự tham lam ích kỷ bằng tình yêu thương đối với những người lân cận mình.

Bình Luận:

You may also like