Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Đức Chúa Trời Của Kẻ Yếu Đuối

Ngày 08 – Đức Chúa Trời Của Kẻ Yếu Đuối

by Ban Biên Tập
30 đọc
A-Mốt 2:1-8

Dân Mô-áp

1 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân Mô-áp đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó đốt hài cốt vua Ê-đôm làm vôi. 2 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Mô-áp, và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Kê-ri-giốt. Dân Mô-áp sẽ chết giữa cơn náo loạn, giữa tiếng hò hét, tiếng tù và vang rền. 3 Ta sẽ diệt trừ vua khỏi vòng chúng nó, Ta sẽ giết luôn hết thảy các quan chúng nó,” CHÚA phán vậy.

Dân Giu-đa

4 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân Giu-đa đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó khinh bỏ Kinh Luật của CHÚA, không vâng giữ mạng lệnh Ngài. Chúng nó lầm lạc theo các thần giả dối mà tổ tiên chúng nó thờ lạy. 5 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Giu-đa, Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Giê-ru-sa-lem.”

Dân Y-sơ-ra-ên

6 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân Y-sơ-ra-ên đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó bán người chính trực vì bạc, bán người khốn cùng vì một đôi dép. 7 Chúng giẫm lên đầu người nghèo như giẫm lên bụi đất, tước đoạt quyền lợi người nhu mì nghèo khó. Cha với con ăn nằm cùng một cô gái, làm ô uế danh thánh Ta. 8 Chúng nằm dài trên mỗi bàn thờ, trên áo quần xiết nợ. Chúng uống rượu mua bằng tiền phạt ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng nó.SUY GẪM:

C.4,5 Sau khi đoán phạt các nước khác, Đức Chúa Trời trực tiếp giáng lửa trừng phạt xuống chính dân sự Ngài. Giu-đa đã nhận lãnh những điều răn của Chúa nhưng không tuân theo. Nói cách khác, Giu-đa bị trừng phạt vì đã lạm dụng đặc quyền của mình. Trách nhiệm lớn đi cùng với đặc quyền của sự nhận lãnh Lời Chúa và ân sủng của Ngài. Bạn có trung tín trong mối tương giao với Đức Chúa Trời khi bạn suy gẫm và vâng phục Lời Chúa?

C.6,7 Giu-đa trở nên tội lỗi vì cớ tham lam. Lòng ham thích tiền bạc đã chà đạp lên công bằng xã hội và những người vô tội phải chịu sự bất công. Bạn có chỉ chú tâm đến tiền bạc mà bỏ qua những việc làm công chính mà Đức Chúa Trời mong muốn (I-sa 1:26)? Hãy tra xét lại đời sống của mình.

C.8 Theo luật pháp, một chiếc áo dài bị mang ra cầm cố phải được trả lại trước khi trời tối (Xuất hành 22:26), nhưng những kẻ giàu có lại dùng những chiếc áo dài đó làm đệm và uống rượu mua bằng những đồng tiền cuối cùng của người nghèo. Điều được phản ánh ở đây chính là dân Y-sơ-ra-ên đã không còn kính sợ Đức Chúa Trời, Cha của mọi kẻ nghèo khó; họ quên rằng Đức Chúa Trời quan tâm tới người nghèo. Bạn có sống mà quên ơn những người đã chăm sóc, cưu mang mình không?

Cầu nguyện Xin ban cho con sự khôn ngoan và lòng can đảm để chăm sóc những người yếu đuối và vâng theo điều răn yêu thương người lân cận của con.

Bình Luận:

You may also like