Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-12)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-12)

by Hong An
30 đọc

Đền Thờ Hay Nhà Thờ Hồi Giáo? (Tiếp theo)
Một cách giải thích khác có thể hiểu với phần Kinh thánh trong Ma-thi-ơ 24:15 là chúng ta có thể không cần phải đợi một Đền thờ theo nghĩa đen được xây dựng lại tại Giê-ru-sa-lem và sau đó bị làm cho ô uế bởi một nhân vật lịch sử, Kẻ chống Chúa. Có thể là “điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn” đã ở đó rồi. Đạo Hồi cai quản ở vùng đất thánh. Chúa Jesus không dùng từ “Đền thờ” nhưng nói về “Nơi Thánh”, có thể là chính Núi Si-ôn, Trong Ma-thi-ơ 24:15-22, Chúa Jesus nói: “…Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải hiểu), thì ai ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc trong nhà; ai ở ngoài đồng, chớ trở về lấy áo choàng. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Hãy cầu nguyện để các con không phải trốn chạy vào mùa đông hoặc vào ngày sa-bát; vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn…”

Hận thù và bạo lực chống lại người Do Thái (và Cơ Đốc nhân) được rao giảng trong các nhà thờ Hồi giáo trên Núi Si-ôn, và cuối cùng có thể dẫn đến sự hủy diệt ngày càng nghiêm trọng. Nếu cứ như vậy thì sẽ có ngày bùng nổ một cuộc “jihad” (thánh chiến) chống lại Y-sơ-ra-ên, một cuộc chiến ác liệt và khủng khiếp đến nỗi Chúa Jesus đã khuyên người Do Thái hãy chạy trốn trong lời rao giảng về ngày cuối cùng của Ngài trên Núi Ô-li-ve.

Sự phạm thượng liên hệ đến Đền thờ thứ ba có thể có như thế này, khi bạn giữ nguyên kịch bản theo nghĩa đen, sẽ chấm dứt khi chính Đấng Mê-si-a sẽ xuất hiện vào phút cuối. Khi đó, Nơi Thánh sẽ được phục hồi đúng cách (Đa-ni-ên 8:14). Đôi khi tôi nghĩ: “Càng nhiều người bắt đầu nói về việc xây dựng lại Đền thờ, thì chúng ta càng đến gần với sự trở lại của Đấng Christ!”
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/505250767488467

Bình Luận:

You may also like