Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 27: Ma Quỷ

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 27: Ma Quỷ

30 đọc

Ma quỷ có thật hay chỉ là tưởng tượng?

Người ta thường không tin vào ma quỷ. Nó thường được vẽ như một nhân vật truyện tranh bí ẩn trong bộ đồ bó màu đỏ có sừng và đuôi. Kinh Thánh thì biết rõ hơn. Ma quỷ có thật – thật như Đức Chúa Trời.

Ma quỷ từng là thiên sứ nhưng đã nổi loạn chống nghịch Chúa (Ê-sai 14:12-20).

Hắn tiếp tục chống lại Chúa và dân sự Ngài (Lu-ca 22:31-32; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18; Ma-thi-ơ 4:1).

Kẻ chống đối này đôi khi rất hung dữ và nguy hiểm. Hắn đến chỗ chúng ta như ‘sư tử rống’ (1 Phi-e-rơ 5:8).

Có lúc hắn ranh ma hơn, và đến như một ‘thiên sứ sáng láng’ (2 Cô-rinh-tô 11:14).

Thủ đoạn thứ hai này nguy hiểm hơn. Phao-lô cảnh báo chúng ta về ‘mưu kế’ của kẻ thù (Ê-phê-sô 6:11).

Kinh Thánh tiếp tục cảnh báo chúng ta về sự xảo quyệt của ma quỷ.

Để ý những từ sau: ‘quỷ quyệt hơn’ (Sáng thế ký 3:1); ‘mưu chước’ (2 Cô-rinh-tô 2:11); ‘kẻ nói dối’ (Giăng 8:44); hắn ‘cám dỗ’ Ê-va (2 Cô-rinh-tô 11:3); ‘bẫy ma quỷ’ (1 Ti-mô-thê 3:7), hắn ‘dỗ dành cả thiên hạ’ (Khải huyền 12:9).

Khoảnh khắc bạn trở thành Cơ đốc nhân, tất cả những mưu chước này được dùng để chống lại bạn. Đừng bao giờ coi nhẹ khả năng của ma quỷ, nhưng cũng đừng thổi phồng nó. Nó mạnh, nhưng không toàn năng. Chúa Toàn Năng, Cha và Chúa Cứu Thế của chúng ta, đã cho chúng ta công cụ để đánh bại ma quỷ (Ê-phê-sô 6:10-20).

Trước khi cải đạo bạn từng làm nô lệ cho ma quỷ (Giăng 8:44; Ê-phê-sô 2:2-3; 1 Giăng 5:19).

Ma quỷ là hoàng tử của thế gian (Giăng 12:31).

Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã đánh bại ma quỷ (Cô-lô-se 2:14-15).

Bạn cũng có thể đánh bại nó, chỉ khi bạn ở trong Đấng Christ.

Đọc Gia-cơ 4:7 và nhớ rằng bạn chỉ có thể chống lại ma quỷ hiệu quả khi bạn thuận phục Đức Chúa Trời trước hết.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like