Home Dưỡng Linh Cách Loại Bỏ Và Thay Thế Những Thói Quen Cũ Của Bạn

Cách Loại Bỏ Và Thay Thế Những Thói Quen Cũ Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/n3gS11Qy5CQ

“Hãy thực hành những điều này. Hãy dành hết cuộc đời của con cho chúng để mọi người có thế nhìn thấy sự tiến bộ của con” (1 Ti-mô-thê 4:15 BD GW). 

Ngay lúc bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, Ngài ban cho bạn một bản tính hoàn toàn mới. Nhưng bạn vẫn sẽ còn những thói quen, khuôn mẫu, và tập quán cũ cần phải được loại bỏ và thay thế. Đó là một quá trình lâu dài, nhưng đây là hai chút hướng dẫn để giúp bạn trong cuộc hành trình đó.  

Hãy buông bỏ những nỗi sợ hãi ngăn trở bạn tăng trưởng. Lẽ thật sẽ giải thoát cho bạn được tự do, nhưng nó thường khiến cho bạn khổ sở trước. Nỗi sợ hãi về những gì bạn có thể khám phá ra nếu bạn thành thật đối diện với những khuyết điểm trong nhân cách của mình có thể khiến bạn sống trong ngục tù của sự phủ nhận. Chỉ khi Chúa được phép chiếu ánh sáng lẽ thật của Ngài trên những lỗi lầm, thất bại, và uẩn khúc của bạn thì bạn mới có thể bắt đầu khắc phục được chúng. Đây là lý do tại sao bạn không thể tăng trưởng nếu không có thái độ khiêm tốn và chịu học hỏi. 

Hãy ngưng đặt nền tảng con người của bạn xung quanh những “khiếm khuyết” của bạn. Bạn nói, “Tôi thì chỉ giống được như vậy thôi…” hay là “Đó chỉ là con người của tôi.” Nỗi lo vô thức là nếu bạn buông bỏ sự tổn thương, bế tắc hoặc thói quen của mình, bạn sẽ không còn biết mình là ai nữa. Nỗi sợ hãi này chắc chắn có thể làm chậm sự tăng trưởng của bạn. 

Hãy nhớ rằng nhân cách của bạn là tổng thể các thói quen của bạn—và những thói quen tốt cần có thời gian để phát triển. Bạn không thể tuyên bố mình có sự liêm chính trừ khi bạn luôn có thói quen thành thật. Một người chồng chung thủy với vợ hầu hết mọi lúc thì không chung thủy chút nào cả! Những thói quen của bạn xác định nhân cách của bạn. 

Hãy ghi nhớ: Bạn phải thực hành mỗi ngày những thói quen sẽ làm cho bạn giống Chúa Cứu Thế hơn. “Hãy dành hết cuộc đời của con cho chúng để mọi người có thế nhìn thấy sự tiến bộ của con” (1 Ti-mô-thê 4:15 BD GW). 

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like