Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 43: Tại Sao Con Người Già Và Chết Đi?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 43: Tại Sao Con Người Già Và Chết Đi?

30 đọc

Thuở ban đầu, Chúa định cho thân thể con người sống mãi. Ngài cảnh báo A-đam, “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng thế ký 2:16-17). Lúc đó, A-đam và Ê-va đã có sự bất tử rồi. Nhưng Đức Chúa Trời cảnh báo họ sẽ mất đi sự bất tử nếu họ không nghe theo. Và điều đó đã xảy ra. A-đam và Ê-va đã ăn trái cấm và ngay lập tức thân thể của họ mất đi quyền năng bất tử. Họ bắt đầu chết đi.

Nhưng họ có thể lấy lại sự sống đời đời. Họ có thể ăn trái từ Cây Sự Sống. Đó là lý do Chúa nói, “Ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng” (Sáng thế ký 3:22). Nên Chúa đã đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-đen.

Thân thể con người luôn luôn tạo ra các tế bào mới để thay thế tế bào cũ. DNA bên trong tế bào con người có tất cả thông tin cần có để tạo nên các bản sao chép hoàn hảo. Nhưng các tế bào của chúng ta lại không thể sản xuất các tế bào mới hoàn hảo mãi mãi. Sau một thời gian sao chép thông tin của DNA thì các tế bào bắt đầu có lỗi.

Các lỗi này mới đầu rất nhỏ, và không tạo ra khác biệt lớn lắm. Nhưng sau vài năm, các tế bào bắt đầu phạm nhiều lỗi sai, và các lỗi lầm này cứ nhiều thêm. Chúng bắt đầu gây ra những thay đổi nghiêm trọng. Những thông tin quan trọng thân thể cần có để tạo ra các tế bào khỏe mạnh giờ đã bị mất hoặc sai sót. Sau vài năm, các tổn hại xảy ra quá nhiều khiến cho các tế bào không còn làm việc hiệu quả nữa. Sau đó là đến các cơ quan quan trọng như trái tim, gan, và não không còn hoạt động được nữa. Đến cuối cùng, thân thể con người sẽ chết đi.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm cách để giúp các tế bào sản sinh ra mà không bị sai sót. Họ mong ngày nào đó có thể khiến cho thân thể không bị già đi. Rồi con người sẽ lại sống đến hàng trăm năm––thậm chí hàng nghìn năm.

Nhưng sửa chữa các vấn đề không dễ như vậy. Tội lỗi đã khiến cho các tế bào bắt đầu bị lỗi. Nên tội lỗi khiến cho thân thể con người già đi và chết. Nếu các nhà khoa học thực sự muốn sửa các vấn đề, họ cần phải xử lý nan đề tội lỗi. Nhưng họ không làm được. Chỉ có Chúa Giê-su mới có thể bỏ đi tội lỗi con người. Và đến một ngày, Ngài sẽ ban cho cho những người theo Ngài thân thể mới, bất tử, và nhiều quyền năng.

*****

Điều gì khiến cho thân thể già đi và chết?

Con người có thể sửa sai và lại được sống đời đời như thế nào?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like