Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 137: Mục Đích Của Chúa Cho Hôn Nhân

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 137: Mục Đích Của Chúa Cho Hôn Nhân

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/nRjc-hFncWM

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 19:1-6
1 Đức Chúa Jêsus phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2 Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài,và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó. 3 Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? 4 Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,5 và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? 6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!

Lời ngỏ:
Khi nhìn vào xã hội ngày nay, chúng ta thấy con người đã đi lạc hướng quá xa mục đích và ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời về hôn nhân và tình yêu lứa đôi. Tình trạng ly hôn, nạn bạo hành trong hôn nhân, hôn nhân đồng tính… ngày càng cao ở các gia đình trẻ, ngay cả những gia đình Cơ Đốc. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của lối sống theo thế tục đã thâm nhập vào các gia đình Cơ Đốc như thế nào. Đây không phải là hôn nhân mà Chúa muốn. Chúng ta đều biết, rất nhiều đau khổ và vết thương lòng để lại sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhất là tình trạng ly hôn khiến  cho cả cha mẹ và con cái đều hụt hẫng và tổn thương. Cũng vì tỷ lệ ly hôn cao, nhiều cặp đôi trẻ đã hoãn việc cưới hỏi và chỉ đơn giản sống chung. Đây không phải là ý Chúa định cho những cặp bạn  trẻ này. Khi chúng ta không thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời trong hôn nhân và tình yêu vợ chồng là chúng ta đã không phản ảnh đức tin của mình đối với Ngài. Trong thời Chúa Giê-xu, vấn đề hôn nhân và ly dị cũng đã được đưa ra tranh luận rất nhiều.

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, những kẻ chống đối Chúa Giê-xu là người Pha-ri-si đã tìm cách kéo Ngài vào cuộc tranh luận của họ về việc ly hôn. Họ đưa ra một câu hỏi  “Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng?”. Câu hỏi này nhằm để gài bẫy Chúa Giê-xu rằng “Người ta có thể ly dị vợ với mọi lý do có được hay không?” Chúng ta nhớ Giăng Báp-tít đã bị bắt bỏ tù và bị giết cũng liên quan đến vấn đề này. Vì vua Hê-rốt đã ly dị vợ và lấy vợ của em trai mình, đây là một việc làm trái đạo đức, nên Giăng Báp-tít là người công bình, chính trực can đảm đứng ra ngăn vua chớ phạm tội loạn luân như thế, cái giá phải trả của sự công chính ấy chính là cái chết của ông. Giờ đây, những kẻ chống đối Chúa Giê-xu tiếp tục đưa vấn đề này ra để gài bẫy Chúa, nếu Chúa trả lời “không” như Giăng Báp-tít thì họ sẽ tố cáo với vua Hê-rốt và Ngài cũng sẽ bị giết như vua đã giết Giăng Báp-tít. Vì thế Chúa không trả lời trực tiếp  câu hỏi này, nhưng Chúa Giê-xu đặt ra một câu hỏi để nhắc cho họ nhớ lại mục đích ban đầu của Đấng Tạo Hóa thiết lập hôn nhân cho con người như thế nào. Có 4 điều Chúa dạy về nguồn gốc hôn nhân đầu tiên dựa trên Sáng Thế ký 2:22-25.
1. Hôn nhân là sự phối hiệp đặc biệt giữa một người nam và một người nữ với nhau
Chúa Giê-xu phán rằng “hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ” là A-đam và Ê-va. A-đam và Ê-va được tạo nên cho nhau chứ không cho ai khác. Đức Chúa Trời tạo một người nam thì Ngài cũng tạo một người nữ để chuẩn bị cho sự kết hợp hôn nhân của hai người. Trong ý muốn của Đức Chúa Trời Không thể có một hôn nhân giữa hai người đồng giới hay chuyển giới được.

2. Hôn nhân là sự  tách rời cha mẹ để tạo nên một đơn vị gia đinh mới
“Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình” Đấng Tạo Hóa đem hai người đến với nhau để tác thành trở nên “một” gia đinh mới. Sự kết hợp thiên thượng này khiến hai người tạo làm một trong hôn nhân. Vì vậy, trong gia đình mới này người nam lìa cha mẹ và kết ước với vợ mình cách công khai trước mọi người. Cả hai được kết hiệp để tạo lập một gia đinh mới cùng nhận lãnh trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc, yêu thương và chung thủy với nhau.

3. Hôn nhân là “hai người sẽ cùng nên một thịt” về phương diện tính dục
Đây là sự liên kết mầu nhiệm trong hôn nhân. Đức Chúa Trời đã ấn định những người làm chồng, làm vợ phải trở nên một thịt với nhau vì con người vốn là bất toàn. Người làm chồng, làm vợ phải hiệp với nhau theo phần xác thể, tức là hai người trở nên một thịt trong đời sống tính dục và trong giao ước hiệp nhất về thân xác vốn chỉ dành riêng cho hôn nhân mà thôi. Nếu thực hành điều này ngoài hôn nhân nhân là đi ngược lại với mục đích của Đức Chúa Trời về sự tốt lành của tính dục.

4. Hôn nhân là một mối liên hệ bền vững, không thể chia lìa
Chúa Giê-xu kết luận về hôn nhân khi Ngài tuyên phán: “Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” Sự kết hiệp của Đức Chúa Trời trong hôn nhân cho một người nam và một người nữ là sự liên kết trọn vẹn, không thể phá vỡ hay chia lìa. Mối quan hệ đó có Chúa vùa giúp và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giữ vợ chồng ở bên nhau trọn đời.

Kết luận:
    Nói tóm lại, hôn nhân, theo ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, là sự kết hiệp “làm một” giữa một người nam và một người nữ để tạo ra một đơn vị gia đình mới, mối quan hệ mầu nhiệm này đòi hỏi sự tuyệt đối chung thủy đến trọn đời. Đây là mẫu mực và là biểu tượng cho hôn nhân của con người về sau.
    Tuy nhiên, con người đã không gìn giữ được giá trị ban đầu tốt lành của Đức Chúa Trời trong hôn nhân mà đi sai đường, lạc hướng theo ý riêng mình, theo sở thích mình. Sự đòi hỏi cho được ly hôn xuất phát từ tấm lòng ích kỷ, xấu xa của con người. Nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cần quay lại với nền tảng hôn nhân đầu tiên vì đó là sự ban phước của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, nhằm đem lại điều tốt lành cho mỗi cá nhân nói riêng và cho cộng đồng nói chung.
    Hiện tại tình trạng hôn nhân của bạn thế nào? Bạn đang hạnh phúc hay đang ở trong những nan đề, những bế tắc khó giải quyết? Nếu chúng ta muốn có một hôn nhân hạnh phúc, chúng ta cần biết chương trình của Chúa cho hôn nhân, cho tình yêu vợ chồng và cho gia đình mình. Để thực hiện một hôn nhân theo ý Chúa chúng ta phải mất cả cuộc đời để học hỏi, vun đắp và thực hành ý muốn tốt lành của Ngài. Đừng vội quyết định theo ý riêng của mình kẻo bạn đánh mất giá trị hạnh phúc mà Chúa dành cho bạn.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Cảm tạ Chúa vì hôn nhân là sự sáng tạo tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa món quà hôn nhân tuyệt vời Ngài ban cho chúng con. Xin giúp con thực hành ý muốn của Ngài trong đời sống hôn nhân của chúng con. Đời sống hôn nhân của chúng con còn nhiều khó khăn, nan giải, bế tắc, tổn thương… Chúa ơi, với con người là bất khả nhưng con tin rằng không có điều gì mà Ngài không thể làm được. Xin tha thứ và hàn gắn nhưng sự bất hòa, tổn thương, rạn nứt giữa chúng con. Xin Ngài ban ơn để chúng con có thể giữ được sự cam kết trọn đời với người bạn đời mà Chúa ban cho. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like