Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 62: Con Có Thể Cầu Nguyện Xin Sự Khôn Ngôn Như Sa-lô-môn Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 62: Con Có Thể Cầu Nguyện Xin Sự Khôn Ngôn Như Sa-lô-môn Không?

30 đọc

Nhiều người nghĩ rằng Cơ đốc nhân hẳn phải có một cuộc đời dễ dàng hơn những người khác. Bởi Thánh Linh Chúa sống trong họ phải không? Cuộc sống không phải luôn tuyệt vời sao? Không phải họ luôn hạnh phúc sao? Con biết rằng không phải vậy mà. Vẫn có những vấn đề. Con vẫn thường có những nan đề. Đôi khi con bực tức không biết phải làm gì. Có những lúc con thực sự cần có sự khôn ngoan để biết điều gì đang xảy ra.

Việc học ở trường năm nay có thể quá khó. Và con có thể ước gì mình không phải nỗ lực để có câu trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi. Con ước mình chỉ cần cầu nguyện và Chúa sẽ gửi xuống một lượng lớn tri thức. Thế thì hay quá! Con sẽ không cần phải học. Con có thể dành thời gian để chơi. Con ước

Nhưng chẳng phải Sa-lô-môn đã xin có sự khôn ngoan ư? Đúng vậy. Chúa xuất hiện với Sa-lô-môn trong một giấc mơ vào buổi tối. Chúa phán, “Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi.”  Sa-lô-môn đáp, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ.” Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự khôn ngoan. Nên Chúa phán với Sa-lô-môn, “Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán, nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng” (1 Các vua 3:5, 7, 9-12).

Nếu con cầu nguyện xin Chúa ban cho con thêm sự khôn ngoan và khiến cho con khôn ngoan hơn, thì Chúa chắc chắn sẽ đáp lời cầu nguyện của con. Nên hãy cầu nguyện và cứ cầu nguyện! Kinh Thánh hứa rằng, “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Chúa sẽ ban cho con rời rộng và Ngài sẽ không mắng con vì đã hỏi xin đâu. Ngài muốn con xin Ngài!

Nhưng nhớ là con vẫn cần phải học tập. Khi Đa-ni-ên và bạn của ông đến trường học tại Ba-by-lôn, “Vả, Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan” (Đa-ni-ên 1:17). Nhưng họ vẫn phải làm phần của họ là học hành.

*****

Chúa có hứa sẽ ban cho con sự khôn ngoan nếu con xin không? Khôn ngoan đến mức nào?

Con đồng công với Chúa như thế nào để đạt được sự khôn ngoan và hiểu biết?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like