Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 128: Con Đường Thập Tự

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 128: Con Đường Thập Tự

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/bltNmXKpDvs

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 17:22-23
22 Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.

Lời ngỏ:
    “Con đường thập tự” là phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời phải thực hiện để cứu rỗi nhân loại. Đây là sự mầu nhiệm đã được giấu kín từ trước vô cùng cho đến khi Chúa Giê-xu là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và bắt đầu đi trên con đường thập tự ấy. Chúa Giê-xu đã hoàn thành con đường thập tự từ gần hai ngàn năm trước nhưng đến ngày nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu lẽ thật này và vẫn còn có nhiều câu hỏi thắc mắc như “Tại sao Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời toàn năng mà phải chịu đau đớn, hy sinh đến mạng báu của Ngài? Tại sao Chúa Giê-xu phải chịu chết? Tại sao? Và tại sao?…” Song, nếu hiểu được ý nghĩa của việc chuẩn bị và sắm sẵn về con đường thập tự, chúng ta sẽ hiểu được tại sao Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh, và làm thế nào mà Đức Chúa Cha ban cho Ngài ngôi vị Vua của các vua, Chúa của muôn chúa sau khi Ngài đắc thắng khải hoàn.

    Hai câu Kinh Thánh hôm nay trong Ma-thi-ơ 17: 22-23 là lời phán lần thứ hai của Chúa Giê-xu với các môn đồ liên quan đến sự chết và sự sống lại của Ngài. Sau một thời gian ngắn thi hành chức vụ ở khu vực phía Tây Bắc xứ Do Thái, Chúa Giê-xu đã chấm dứt hành trình này và Ngài đang dẫn các môn đồ quay trở lại vùng biển Ga-li-lê quen thuộc. Từ đây Chúa cùng các môn đồ đi xuống miền Nam hướng đến thành Giê-ru-sa-lem và chính thức chuẩn bị cho con đường thập tự của Ngài. Lúc này Chúa Giê-xu bắt đầu tập trung thời gian hơn cho các môn đồ để chuẩn bị cho họ những việc sắp tới sẽ xảy ra. Các môn đồ đang trong một cuộc tập huấn để chuẩn bị tinh thần trước bước vào một giai đoạn mới. Tức, họ cần được trang bị cho chức vụ mà Chúa sẽ giao cho họ trong bước đường tiếp theo.
    Khi nói với các môn đồ về “con đường thập tự” trong 16:21 mà chúng ta đã học, Ngài không dùng từ ngữ cụ thể. Có hai thông điệp mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh trong lần này.

1. “Con người sẽ bị nộp trong tay người ta”
    Từ ngữ “Con Người” là cách Chúa tự xưng về chính Ngài,  lần này Chúa chỉ đích thân là chính Ngài sẽ bị nộp trong tay “người ta”. Chúa Giê-xu muốn báo trước cho các môn đồ của Ngài biết hành trình Ngài sẽ đi vì chắc chắn đây là điều họ sẽ phải đối diện. Nếu họ không được biết trước thì đến lúc đó họ khó có thể chấp nhận được. Do đó, Chúa vừa báo trước vừa muốn chia sẻ sứ mạng của Ngài cần phải thực hiện, vì sứ mạng đó là mục đích và lý do Chúa Giê-xu có mặt trên đất này. Tuy nhiên, sứ mạng “con đường thập tự” không như điều các môn đồ trông đợi, thậm chí là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chúa lường trước những tổn hại nghiêm trọng có thể xảy ra cho những môn đồ thân yêu của Ngài. Các môn đồ đang tràn đầy hy vọng về việc Chúa Giê-xu sẽ thiết lập vương quốc trên đất và quyền cai trị của Ngài. Thế mà giờ đây Chúa lại báo cho họ biết rằng Ngài sẽ “bị nộp” trong tay “người ta”. “người ta” chính là những kẻ đang chống đối, những lãnh đạo người Do Thái, những lãnh đạo chính trị…  đang tìm cách bắt Chúa vì lo sợ sự ảnh hưởng của Chúa trên dân chúng. Và trong đây cũng bao gồm cả người đang toan tính manh nha phản bội thầy mình là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong 12 môn đồ thân tín của Ngài. Chúa Giê-xu muốn nói với ông rằng, Ngài vốn biết rõ mưu đồ của ông nhưng Ngài vẫn nhân từ, chờ đợi và tạo một cơ hội để môn đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thức tỉnh, ăn năn, hối cải và từ bỏ con đường gian ác.

2. “Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.”
    Một lần nữa Chúa Giê-xu nói trước về sự chết của Ngài và cả sự sống lại sau ba ngày. Thế nhưng, các môn đồ chỉ nghe mà không hiểu điều Chúa nói. Họ chỉ nghe được có phần đầu của thông điệp là “Ngài sẽ bị giết” còn phần sau “Ngài sẽ sống lại” thì họ không tiếp nhận và cũng không hiểu được. Đến đây, các môn đồ đã ý thức được phần nào “con đường thập tự” mà Chúa sẽ đi là “sự chết”, nhưng họ vẫn chưa rõ về mục đích sự chết của Ngài nên càng không thể hiểu được lời phán “sau ba ngày sẽ sống lại”. Lúc Chúa Giê-xu thực sự sống lại, dù đã chứng kiến Ngài tận mắt mà nhiều người còn chưa hiểu, chưa tin, thì làm sao họ có thể hiểu được lời Ngài lúc này.
    Điều đáng buồn là các môn đồ không để ý, không hiểu được điều Chúa Giê-xu dạy dỗ nhưng kẻ thù thì để ý từng lời phán của Ngài. Kẻ thù nhớ như in lời Chúa phán rằng Ngài sẽ chết và được chôn trong ngôi mộ đá, nên sau khi đã chôn xác Ngài trong phần mộ, những thầy tế lễ và người Pha-ra-si còn đến với Phi-lát mà nói rằng: “Thưa chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba” (27:63-64) Kẻ thù của Chúa ghi nhớ từng lời tiên báo của Ngài không phải để tin và đầu phục chương trinh của Chúa nhưng để ngăn chặn, chống nghịch lại chính Ngài. Kẻ thù tưởng rằng đã giết được Ngài là họ đã thắng, nhưng họ quên rằng “con đường thập tự” này là Chúa đã chọn để đi, Ngài bằng lòng đi đến chỗ bị nộp và bị giết chứ không phải Ngài đã mắc bẫy gài của họ. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không ai có thể “nộp và giết” CON NGƯỜI được.
    Khi biết rằng sắp phải lìa xa Chúa với cái chết được báo trước thì lòng “các môn đồ bèn lo buồn lắm” vì họ không thể nhìn xuyên qua thập tự giá để thấy sự sống lại. Họ lo buồn vì chỉ nghe được có phần đầu của lời tiên báo mà bỏ qua phần sau. Nếu chỉ nghe đến việc Chúa Giê-xu sẽ bị “nộp” và “bị giết” chắc chắn sẽ buồn rầu nhưng nếu nghe và hiểu rõ về sự sống lại, là điều mang đến niềm hy vọng, thì chắc chắn họ sẽ vui mừng.

Bài học áp dụng:
    Chúa Giê-xu đã báo trước về “con đường thập tự” mà Ngài sẽ đi. Cách đây gần 2000 năm Ngài đã đi trọn con đường ấy và Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường mới thông qua huyết Ngài để dẫn hết thảy những ai tin Chúa thẳng tiến đến thiên đàng. Chính Chúa cũng phải chịu “con đường thập tự” thì hễ ai tin Ngài cũng sẽ đồng đi với Chúa trên con đường ấy. Cuộc đời trên đất này của chúng ta là đang đi trên “con đường thập tự” với Chúa. Chắc chắn chúng ta phải đối diện với sự chống đối, chê bai, gièm pha, thậm chí là bị đau thương, tranh chiến, thiệt hại nhiều nhưng chúng ta biết rằng mình đã thắng, ở cuối con đường là mão triều thiên vì Chúa Giê-xu của chúng ta đã đắc thắng.
    Vì vậy, nếu ai đang ở trong sự đau khổ khi đi con đường thập tự thì hãy nắm lấy lời hứa của Chúa, đừng nghe lời Chúa cách hời hợt, nửa vời như các môn đồ ngày xưa, vì điều đó sẽ khiến chúng ta lo lắng, sợ hãi. Nhưng giờ đây lời Ngài đã ứng nghiệm, Ngài đã chết, và đã sống lại. Chúa hứa Ngài sẽ trở lại để tiếp rước hết thảy con cái của Ngài đến ở với Ngài đời đời trên thiên đàng vinh hiển. Bạn có tin chắc điều đó không? Nếu bạn tin thì đừng sầu não, lo buồn về tình trạng bế tắc trong hiện tại nhưng hãy tin Chúa và tin vào lời Ngài ban cho bạn hôm nay.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa yêu dấu,
Lời Chúa phán với các môn đồ ngày xưa về con đường thương khó cũng là lời Ngài cho con hôm nay. Ngày xưa các môn đồ dù chưa hiểu nhưng họ đều tin Ngài. Cũng vậy, xin cho con có lòng tin trọn vẹn nơi lời Ngài, mặc dù có nhiều điều con vẫn chưa hiểu được.  Xin giúp con đi trên con đường thập giá mà Ngài dành cho con với niềm tin cậy, vui mừng và biết rằng không có thập tự thì không thể nhận mão triều vinh hiển. Con muốn thật hết lòng. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like