Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 127: Đức Tin Dời Núi

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 127: Đức Tin Dời Núi

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/-Qo2gEuLxIQ

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 17:18-20
18 Rồi Đức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. 19 Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được? 20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.(

Lời ngỏ:
Đức tin là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người. Qua đức tin con người mới tiếp nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời. Có thể nói đức tin là yếu tố trước hết cần có trong mỗi con người để qua đó tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể tuôn đổ trên chúng ta. Kinh Thánh nói nhiều về đức tin và tầm quan trọng của đức tin. Theo Hê-bơ-rơ 11:1 “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều đang hy vọng, là bằng chứng của những điều chưa thấy” Có người đã giải thích câu này để dễ hiểu hơn “Đức tin là sự bảo đảm chắc chắn điều chúng ta đang hy vọng, là lòng tin quyết tính chất thực hữu của những điều chúng ta không thấy” Tức là niềm tin vào Đức Chúa Trời có một và thật nhưng có thể vẫn chưa thực sự thấy Ngài bằng con mắt thuộc thể này. Trong thực tế, đức tin quan trọng đến nỗi nếu không có nó, chúng ta không có vị trí nào với Đức Chúa Trời. Đức tin là thứ mà chúng ta không thể mua, bán hay tặng cho người khác được. Người ta phân ra ba mức độ của đức tin. Thứ nhứt, “đức tin cứu rỗi” là ơn ban của Đức Chúa Trời, là khả năng tin theo Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Thứ hai, “đức tin thực nghiệm” là đức tin mà chúng ta có được khi đồng bước đi với Chúa Giê-xu và được biến đổi để mỗi ngày giống Chúa hơn. Thứ ba, “đức tin trọn vẹn” là đức tin để tin vào năng quyền của Đức Chúa Trời và sống bằng năng quyền đó chứ không phải nhờ vào khả năng riêng của mình. Đức tin trọn vẹn là “đức tin dời núi” mà Chúa Giê-xu nói ở đây.

Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay là về một đứa bé trai bị quỷ ám, chúng hành hại nạn nhân đến nỗi không thể kiểm soát được mình, bị khốn khổ nhiều. Cha đứa bé bất lực, tìm đủ cách để xin ai có thể giải cứu con mình. Ông mang đến cho các môn đồ của Chúa Giê-xu và xin cầu nguyện chữa lành cho con trai của mình, nhưng các môn đồ không đủ sức lực và năng quyền để cầu nguyện chữa lành, bên cạnh đó lại bị những kẻ vô tín gièm pha, chê cười rồi bị áp lực từ đám đông tò mò muốn thấy chuyện lạ, nên các môn đồ bối rối nhiều từ ngoại cảnh mà quên đi  sứ mạng mà mình cần phải thực hiện.    Ngay lúc ấy, Chúa Giê-xu cùng với ba môn đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ, đang từ trên núi hóa hình đi xuống. Tất cả mọi người, từ người cha tuyệt vọng, đến những thầy thông giáo đang thách đố, các môn đồ thì đang bối rối và cả đám đông hiếu kỳ chỉ còn hướng hy vọng đến Chúa Giê-xu. Sau lời khiển trách về sự vô tín, hoài nghi và yếu đuối trong đức tin của những con người này, Chúa Giê-xu “quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành” (câu 18) Quả thật, khi có Chúa Giê-xu, mọi nan đề đều được giải quyết, mọi nhu cầu sẽ được thỏa mãn. Đây là điều vừa cảnh tỉnh vừa khích lệ chúng ta, dầu con người có làm cho chúng ta mất lòng tin đi chăng nữa thì chúng ta đừng bao giờ mất lòng tin nơi Chúa Giê-xu.
    Sau đó, các môn đồ đến với Chúa hỏi Ngài điều mà họ đang bất khả “Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?” . Câu trả lời của Chúa Giê-xu rất ngắn gọn, đơn giản nhưng đối với các môn đồ thì rất là khó nghe: “Ấy là tại các ngươi ít đức tin”.  “Ít đức tin” có nghĩa là cũng đã có đức tin cứu rỗi, thậm chí có cả đức tin thực nghiệm nhưng chưa có đức tin trọn vẹn trước nan đề mà chúng ta đối diện. Người ít đức tin vẫn tin vào sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời khi mọi sự mình đã có rồi. Người ấy vẫn tin cậy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời khi con đường ở trước mắt vẫn bằng phẳng, không gập ghềnh. Vẫn tin vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời khi cuộc sống vẫn êm đẹp, thoải mái. Đức tin trọn vẹn là tin vào sự tiếp trợ diệu kỳ của Chúa những thứ mà mình chưa có, vẫn cứ bước đi với Chúa trên con đường trước mắt mà không biết thế nào, và vẫn tin cậy, phó thác hoàn toàn vào Đức Chúa Trời mà không hề nghi ngờ dù hoàn cảnh có khó khăn ra sao. Đức tin trọn vẹn chỉ đến khi chúng ta chịu đầu phục, chỉ khi chúng ta xưng ra chúng ta thiếu đức tin và thiếu khả năng. Chúng ta phải nhận biết mình thật yếu kém và không thể làm được gì nếu không có Chúa Giê-xu.
    Chúa Giê-xu chỉ ra một bí quyết cho các môn đồ và cho tất cả con cái Chúa “nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” dường như có một sự không không thống nhất gì đó tại đây. Chúa vừa nói họ có “ít đức tin” nhưng giờ đây Ngài lại cần “đức tin bằng một hột cải”  cũng có thể dời núi được. “Đức tin bằng một hột cải” là đức tin toàn vẹn, có được đức tin toàn vẹn chỉ nhỏ bằng một hột cải, là một hột giống rất nhỏ nhưng nó sẽ lớn lên thành một cây lớn. Đây là một đức tin của sự tiến triển, đức tin của sự tiến tới, một đức tin đầy trọn thì “không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” tức là có khả năng thắng hơn mọi trở ngại.
    Một vài phiên bản cũ của sách Ma-thi-ơ có thêm vào câu 21: “nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được” cũng trong sách Mác 9:29, trong phần ký thuật câu chuyện này có ghi “Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.”  Điều cần thiết mà các môn đồ và chúng ta cần có khi đứng trước ngọn núi của nan đề là sự cầu nguyện.  Cầu nguyện bày tỏ sự nương cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời khi chúng ta hạ mình mời Ngài đổ đầy chúng ta với đức tin và năng quyền. Lời cầu nguyện linh nghiệm cần có cả thái độ biết lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, và cần có hành động là đến cầu xin Chúa bày tỏ năng quyền của Ngài. Các môn đồ cũng như chúng ta nghĩ rằng mình đã được Chúa ban cho quyền phép, nên quyền phép đó là của mình thì có thể thực hiện được việc lớn lao kia.  Vì thiếu cầu nguyện và kiêng ăn nên chúng ta dễ quên rằng quyền phép trên các tà ma vốn từ Chúa Giê-xu mới thắng hơn chúng được.

Bài học áp dụng:
Bạn có đang đối diện với những khó khăn nào lớn như ngọn núi không? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một bí quyết. Thay vì lo lắng, than vãn, tìm phương cách giải quyết, chúng ta cần có đức tin trọn vẹn nơi Chúa và quì gối xuống cầu nguyện, đầu phục trọn vẹn thì dù trong những hoàn cảnh dường như bất khả kháng thì chiếc chìa khoá của đức tin và sự cầu nguyện là giải pháp duy nhất cho chúng ta. Chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời mới dời được núi, nhưng quyền năng ấy chỉ được thực thi qua đức tin trọn vẹn của chúng ta nơi Chúa thông qua sự cầu nguyện, tương giao mật thiết với Chúa. Khi đó chúng ta mới có thể nhận lấy sức lực thuộc linh từ Ngài, mới có thể thắng hơn và vượt qua mọi ngọn núi nan giải của đời này mà ma quỷ đang bày ra trước mắt chúng ta.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa!
Bước đường theo Chúa của chúng con có lúc đối diện trước những vấn đề quá lớn và quá sức của chúng con. Những lúc đó, xin cho con đừng nhìn vào nan đề như quả núi ấy mà cho con biết đến kêu cầu Chúa, hướng vào chính Chúa Giê-xu để có được đức tin đạt đến sự trọn vẹn. Con xin thừa nhận sự bất năng, bất khả, yếu đuối của mình và trông cậy hoàn toàn nơi quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết được mọi nan đề của đời sống con và của những người xung quanh con. Con thật cảm tạ Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like