Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 53: Điều Gì Đã Làm Cho Hòm Giao Ước Thật Đặc Biệt?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 53: Điều Gì Đã Làm Cho Hòm Giao Ước Thật Đặc Biệt?

30 đọc

Hòm giao ước là một cái hòm bằng gỗ. Hòm dài gần 4 feet (1.2 mét), và cao hơn 2 feet (0.6 mét) và rộng 2 feet (0.6 mét). Nhưng đây là hòm gỗ có giá trị nhất trên trái đất.

Mọi người cũng gọi hòm gỗ như vậy là rương. Khi hải tặc để kho báu vào trong đấy thì họ gọi chúng là các rương châu báu. Hòm giao ước là rương châu báu có giá trị nhất trong vũ trụ. Rương của hải tặc thường có hàng ngàn đồng vàng và bạc. Vậy có cái gì ở bên trong cái rương này? Hai tảng đá khắc luật pháp của Chúa, Mười Điều Răn. Một tác giả Thi thiên đã viết rằng, “Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc” (Thi thiên 119:72).

 Chúa bảo Môi-se làm cái rương này bằng gỗ. Rồi Ngài phán: “lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng. … Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. … Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên” (Xuất Ê-díp-tô ký 25:11, 17-20, 22).

Điều gì đã làm cho hòm giao ước thánh vậy? Không phải bởi vì hòm được bao phủ bằng vàng. Chúa có hàng tấn vàng. Nơi Ngài sống, đường trong thành được làm bằng vàng (Khải huyền 21:21). Hòm thánh bởi vì Chúa đã hứa, “Ta sẽ gặp ngươi tại đó.” Trong đồng vắng, Chúa thường hạ xuống trên hòm trong vinh quang. Rồi Ngài phán với dân Israel từ giữa hai chê-ru-bin (xem Dân số ký 7:89). Ngài khiến nó trở nên thánh khiết.

Một ngày nọ dân Phi-li-tin lấy được hòm giao ước. Họ khoe khoang là thần của họ quyền năng hơn Đức Chúa Trời. Họ đặt hòm giao ước trong đền thờ thần Đa-gôn. Thật là một sai lầm lớn. Tượng Đa-gôn đổ sập trước hòm giao ước. Rồi, trong mọi thành phố mà dân Phi-li-tin đưa hòm tới, rất nhiều dân Phi-li-tin bị chết (xem 1 Sa-mu-ên 4:1-11; 5:1-12).

 Dân Phi-li-tin trở nên sợ hãi hòm giao ước. Nên họ trả lại cho dân Israel. Nhưng dân Israel tại Bết-Sê-mết đã thất bại trong việc tôn kính Chúa. Họ đã nhấc nắp của hòm giao ước và bảy mươi người đã nhìn vào bên trong. Và bởi tội lỗi này mà họ chết (xem 1 Sa-mu-ên 6:19).

*****

Điều gì khiến cho hòm giao ước thật đặc biệt?

Tại sao con người không được phép nhìn vào bên trong?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like