Home Chuyên Đề Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 4: Làm Mới Lại Tâm Trí

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 4: Làm Mới Lại Tâm Trí

30 đọc

XI MĂNG tự nó không có tác dụng. LỜI HỨA và MẠNG LỆNH của Chúa cũng không tự có tác dụng với Cơ đốc nhân.

Khi XI MĂNG được trộn với NƯỚC thì kết quả sẽ là BÊ TÔNG, một thành phần mạnh mẽ và hữu ích.

Khi chúng ta trộn lẫn ĐỨC TIN CỦA MÌNH với MẠNG LỆNH và LỜI HỨA CỦA CHÚA, kết quả SẼ là CHIẾN THẮNG trong cuộc đời Cơ đốc.

ĐỨC TIN “PHỤ THUỘC” vào KHẢ NĂNG của CHÚA, một NIỀM TIN CHẮC CHẮN, hay TIN rằng CHÚA SẼ LÀM ĐIỀU NGÀI HỨA!

Điều chúng ta cần tìm kiếm là biết cách có được chiến thắng trong Cuộc Đời Cơ đốc nhân. ĐỨC THÁNH LINH là Đấng BAN CHO CHIẾN THẮNG.

Vậy tôi nói rằng: HÃY BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Ga-la-ti 5:16

Điều kiện để không thoả mãn sự đam mê của xác thịt là CHO PHÉP Đức Thánh Linh KIỂM SOÁT CHÚNG TA.

Câu hỏi chúng ta phải trả lời là LÀM THẾ NÀO ĐỂ BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH?

Bằng cách NHẬN RA chúng ta có thể làm được BỞI VÌ CHÚA đã hứa và bằng cách CÔNG BỐ điều đó!

Câu hỏi tiếp theo đến trong tâm trí chúng ta là ĐỨC TIN NHẬN BIẾT VÀ TUYÊN BỐ NÀY ĐẾN TỪ ĐÂU?

Như vậy, ĐỨC TIN ĐẾN BỞI SỰ NGƯỜI TA NGHE, mà người ta nghe, là khi LỜI CỦA ĐẤNG CHRIST được rao giảng. Rô-ma 10:17

ĐỪNG PHẠM SAI LẦM, BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC THÁNH LINH (được kiểm soát và thêm năng lực bởi Ngài) KHÔNG THỂ XẢY RA KHI TÁCH BIỆT VỚI LỜI CHÚA!

TÂM TRÍ CỦA CHÚNG TA LÀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CON NGƯỜI! ĐIỀU CHÚNG TA CHO PHÉP BƯỚC VÀO TÂM TRÍ QUYẾT ĐỊNH KHAO KHÁT VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG CUỘC SỐNG!

Đức Thánh Linh KIỂM SOÁT chúng ta qua TÂM TRÍ. Chúng ta phải mở tâm trí với Ngài, CHO PHÉP Ngài DẠY DỖ và HƯỚNG DẪN chúng ta.

LỜI CỦA CHÚA LÀ TIẾNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH LINH!!

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời SỐNG và LINH NGHIỆM, SẮC hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hê-bơ-rơ 4:12

Khi chúng ta đọc Lời của Chúa và suy ngẫm, Đức Thánh Linh sử dụng Lời đó để làm mạnh mẽ thêm đức tin và thêm sức cho chúng ta.

LỜI CHÚA là NGỌN ĐÈN cho chân tôi, ÁNH SÁNG cho đường lối tôi. Thi thiên 119:105

Tôi yêu mến luật pháp Chúa (LỜI) biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn (LỜI) Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, … Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, … Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả… Thi thiên 119:97-100

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo LỜI Chúa. … Tôi đã giấu LỜI Chúa trong lòng tôi, ĐỂ TÔI KHÔNG PHẠM TỘI CÙNG CHÚA. Thi thiên 119:9, 11

Phao-lô nói với chúng ta trong Rô-ma 12:2

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy BIẾN HÓA BỞI SỰ ĐỔI MỚI CỦA TÂM THẦN MÌNH, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

Đức Thánh Linh ĐỔI MỚI tâm trí chúng ta khi chúng ta đọc và suy ngẫm LỜI CHÚA. Đây là một tiến trình liên tiếp mỗi ngày và là chìa khóa để được đổ đầy hay được kiểm soát bởi Đức Thánh Linh. Điều này đã được bày tỏ cho chúng ta trong Cô-lô-se 3:9-10

Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người MỚI (được làm mới) là người đang đổi ra mới THEO HÌNH TƯỢNG ĐẤNG dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.

Hãy chú ý, “theo hình tượng Đấng” trong câu Kinh Thánh trên. Câu này nói về ai? Đó là Chúa Giê-su. Chúng ta được dạy trong Rô-ma 8:29

Vì những kẻ Ngài (ĐỨC CHÚA TRỜI) đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn ĐỂ NÊN GIỐNG NHƯ HÌNH BÓNG CON NGÀI (ĐẤNG CHRIST) …

Chúa muốn hình thành TÂM TRÍ của Đấng Christ, Con Ngài, trong chúng ta. Phi-líp 2:5

Hãy để TÂM TRÍ này Ở TRONG BẠN, là tâm trí đã ở trong Chúa Giê-su:

Phao-lô nói trong Phi-líp 4:8,

Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật … đáng tôn … công bình … thánh sạch … đáng yêu chuộng … có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì ANH EM PHẢI NGHĨ (Nghiền Ngẫm) ĐẾN.

Khi tâm trí chúng ta được đặt trên Đấng Christ và những điều Thuộc Về Chúa, đây là những gì đang xảy ra:

Chúng ta ai nấy đều … nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, THÌ HÓA NÊN CŨNG MỘT ẢNH TƯỢNG NGÀI, từ vinh hiển qua vinh hiển, như BỞI CHÚA, LÀ THÁNH LINH. 2 Cô-rinh-tô 2:18

KHI CHÚNG TA ĂN NUỐT LỜI CỦA CHÚA (đọc, suy ngẫm và để Đức Thánh Linh áp dụng Lời Chúa trong đời sống mình), Ngài thay đổi chúng ta cách thuộc linh để trở nên như Đấng Christ.

Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, HẦU CHO ANH EM NHỜ ĐÓ LỚN LÊN. 1 Phi-e-rơ 2:2

Chúng ta không hiểu điều này diễn ra như thế nào. Đây là sự thay đổi siêu nhiên của con người bên trong chúng ta. Như khi chúng ta được tái sinh khi tin và tiếp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa, chúng ta được biến đổi trở nên giống Đấng Christ khi chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa qua Lời Ngài.

Nên qua tiến trình LÀM MỚI LẠI TÂM TRÍ khi Đức Thánh Linh sử dụng lời Chúa, chúng ta NHẬN RA (hoàn toàn nhận biết) và có thể TUYÊN BỐ (có quyền sở hữu) Năng Quyền Đức Thánh Linh. Bởi Năng Quyền Đức Thánh Linh chúng ta có thể làm MỌI ĐIỀU Chúa muốn cho chúng ta.

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì ĐẤNG ở trong các con (Đức Thánh Linh) là LỚN HƠN kẻ (Sa-tan) ở trong thế gian. 1 Giăng 4:4

SỰ ĐỔI MỚI TÂM TRÍ NÀY MẤT BAO LÂU ĐỂ TRỞ NÊN HIỆU QUẢ?

BẠN CHƯA THẤY HIỆU QUẢ SAO?

Bạn đã đọc trong chương này đủ Lẽ Thật của Lời Chúa để giành được chiến thắng TRONG NGÀY HÔM NAY trong Cuộc Đời Cơ đốc nhân. Bạn có cảm thấy đức tin, sự đảm bảo và sức mạnh thuộc linh mà Đức Thánh Linh đang gây dựng bên trong chúng ta? HÃY TẬN DỤNG ĐỂ CÔNG BỐ LỜI HỨA CỦA CHÚA!!! Hãy đọc lại 1 Giăng 4:4 ở trên. Hãy cứ lặp lại trong tâm trí. Đó là lời của Đức Thánh Linh. Ngài đang phán với bạn. Ngài đang đổi mới tâm trí bạn bằng những câu đó. Hãy NHẬN BIẾT ĐIỀU NÀY và CÔNG BỐ ra!!! Hãy nói những lời này trong tâm trí bạn. “Bởi Đức Thánh Linh sống trong tôi lớn hơn Sa-tan,  tôi sẽ không để cho hắn chiến thắng tôi!”

Giờ hãy trải qua cùng một tiếng trình với Rô-ma 6:2-3 và Rô-ma 6:6-7.

Hiện giờ bạn đang trên hành trình đó, NHƯNG trận đánh vẫn chưa kết thúc. TRẬN CHIẾN là cuộc xung đột tiếp diễn hàng ngày. Bản Tánh Tội Lỗi vẫn ở bên trong bạn và tiếp tục chiến đấu. Sa-tan cũng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng Bản Tánh Tội Lỗi với đủ loại suy nghĩ và cơ hội vụt qua tâm trí. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói, “Hãy bước đi theo Thánh Linh.” Bước đi là tiến trình từng bước một PHẢI DIỄN RA HÀNG NGÀY.

Chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình mỗi ngày bởi vì CHỈ CÓ HAI SỰ LỰA CHỌN, KHÔNG CÓ CHỖ TRUNG LẬP!!

Hãy ham mến (ĐỂ TÂM) CÁC SỰ Ở TRÊN TRỜI, đừng ham mến CÁC SỰ Ở DƯỚI ĐẤT. Cô-lô-se 3:2

ĐIỀU GÌ ĐANG CHIẾM LĨNH PHẦN LỚN SUY NGHĨ TRONG CUỘC ĐỜI BẠN? KHI RẢNH RỖI, BẠN SUY NGẪM VỀ ĐIỀU GÌ?

1 Phi-e-rơ 1:13 nói rằng:

… HÃY BỀN CHÍ NHƯ THỂ THẮT LƯNG …

Tại sao? Bởi vì trận chiến ở trong TÂM TRÍ! 

Rô-ma 7:23 nói rằng:

Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác GIAO CHIẾN với luật trong trí mình, bắt mình phải làm PHU TÙ cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

(Còn tiếp…)

Leon Bates Và Joseph R. Smith
Xuất bản lần đầu năm 1978
Nhà xuất bản Bible Believers’ Evangelistic Association, Inc., Dallas, Texas
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like