Home Dưỡng Linh Gió Phước Lành: 2 Sa-mu-ên 7

Gió Phước Lành: 2 Sa-mu-ên 7

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/CJG0IXty1R0

“Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị nầy?”  (2 Sa-mu-ên 7:18)

Đa-vít là một người hay cầu nguyện. Ông cũng là một người luôn hành động: ẩn náu, sống sót, chiến đấu, đàm phán, chinh phục, xây dựng, kết hôn và lên ngôi vua.

Sau đó, có một chuyện xảy ra đã bắt phục ông hoàn toàn. Nó buộc ông phải dừng lại và ngồi xuống, trong sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc. Lời hứa mà Đa-vít nghe qua nhà tiên tri Na-than thật đáng kinh ngạc; nó như thể một cơn gió phước hạnh vừa được trút xuống khắp người ông.

Lời hứa này lớn đến nỗi Đa-vít chỉ có thể hỏi, “Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó Ngài còn cho là nhỏ mọn sao…?” (câu 19) Càng suy ngẫm về điều đó, Đa-vít càng thấy rằng lời hứa vinh quang này không chỉ truyền cho con cháu ông qua muôn đời mà còn lan rộng ra toàn thể dân tộc Y-sơ-ra-ên, qua đó Đức Chúa Trời đã chọn để ban phước cho cả thế gian. Bây giờ chúng ta biết rằng lời hứa này chỉ đến Chúa Giê-xu, qua Ngài các dân sẽ được hòa giải với Đức Chúa Trời.

Phạm vi đáng kinh ngạc của lời hứa tuyệt vời này từ Đức Chúa Trời đã khiến Đa-vít khựng lại và khiến ông từ kính sợ đến kinh ngạc trước sự vĩ đại không gì sánh được của Đức Chúa Trời.

Đa-vít từ lâu đã là một người theo Chúa, nhưng điều này đã mở ra cho ông thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời với một điều kỳ diệu mà ông chưa từng biết trước đây.

Khi cuộc sống quá tốt đẹp, Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài với lòng biết ơn, kinh ngạc và vui mừng.

Cầu nguyện

Cha ơi, khi những cơn gió phước lành ập đến, xin hãy giúp con nhìn thấy bàn tay Ngài phía sau tất cả những sự ấy, và kinh ngạc về sự tốt lành mà Cha đã ban cho con trong đời sống này.  Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like