Home Chuyên Đề Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 3: Quyền Năng Siêu Nhiên Của Đức Thánh Linh

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 3: Quyền Năng Siêu Nhiên Của Đức Thánh Linh

30 đọc

Chúng ta không chỉ được báp-tem trong sự chết của Đấng Christ để phá bỏ quyền lực của Bản Tánh Tội Lỗi mà còn được ở trong Ngài để chúng ta được dự phần trong sự sống lại của Ngài.

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, THÌ CHÚNG TA CŨNG SỐNG TRONG ĐỜI MỚI THỂ ẤY. Rô-ma 6:4

Đời MỚI được sử dụng trong Rô-ma 6:4 không phải nói về một cách sống khác, mà là nói về cuộc sống CHẤT LƯỢNG mới. II Phi-e-rơ 1:4 nói rằng chúng ta trở nên người dự phần BẢN TÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúa quả thật đã ban cho chúng ta Bản Tánh Đức Chúa Trời!

HÃY NGHĨ VỀ ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐÓ! CÓ ĐƯỢC BẢN TÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI!!

Bản Tánh Đức Chúa Trời chúng ta nhận không chỉ là bản tánh mới tách biệt mà còn là bản tánh của Đấng Christ. Chúng ta trở thành một phần của Ngài!!

Có được Bản Tánh Đức Chúa Trời khiến chúng ta KHAO KHÁT và KHẢ NĂNG làm đẹp lòng Chúa. Nhưng chỉ dựa trên sự SỞ HỮU bản tánh mới để chiến thắng bản tánh tội lỗi thì thật là THẢM HỌA THUỘC LINH. Đây là những gì xảy ra với Phao-lô khi ông liên hệ đến Rô-ma 7. Phao-lô đã cố gắng làm đẹp lòng Chúa bằng NĂNG LỰC RIÊNG trong khi điều này chỉ có thể được hoàn thành bằng cách CẬY NHỜ VÀO QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN CỦA THÁNH LINH NGỰ BÊN TRONG.

Chúa muốn chúng ta chiến thắng và đã ban cho chúng ta Thánh Linh ngự bên trong để làm mạnh mẽ Bản Tánh mới của chúng ta để làm những điều đẹp lòng Chúa. Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh vào khoảnh khắc chúng ta tin và tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của mình.

… Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Rô-ma 8:9b

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh ĐANG NGỰ TRONG ANH EM, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 1 Cô-rinh-tô 6:19

… ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và ĐƯỢC ẤN CHỨNG BẰNG ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐẤNG CHÚA ĐÃ HỨA, Ê-phê-sô 1:13b

Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong mỗi Cơ đốc nhân. Công tác của Ngài là chu cấp Quyền Năng Thuộc Linh trong chúng ta để hoàn thành ý muốn của Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi SẼ NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP… Công vụ 1:8

NÊN CHÚNG TA CÓ BA LẼ THẬT TUYỆT VỜI Ở ĐÂY. ĐÓ LÀ:

  1. CHÚA ĐÃ bẻ gãy sự kiểm soát của bản tánh tội lỗi ngự bên trong chúng ta bằng nhận diện của chúng ta với Đấng Christ trong sự chết Ngài.
  2. CHÚA ĐÃ khiến chúng ta dự phần vào bản tánh Đức Chúa Trời trong sự nhận diện với Đấng Christ trong sự sống lại của Ngài.
  3. CHÚA, ĐỨC THÁNH LINH, ĐÃ đến ngự vào lòng và thêm sức cho chúng ta sống một cuộc đời Cơ đốc.

Sau khi Phao-lô NHẬN RA lẽ thật này và TUYÊN BỐ cho chính cuộc đời mình, ông đã chiến thắng.

Phao-lô nhận ra – hoàn toàn nhận biết

Phao-lô công bố – để thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp

Ông khích lệ chúng ta làm điều tương tự. Hãy nhìn vào những gì ông nói trong Rô-ma 6:11

Vậy anh em cũng hãy COI mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

COI tức là đếm, tính vào, nhận lấy.

Chúng ta phải TIN rằng Chúa ĐÃ làm thành điều Ngài HỨA trong Lời Ngài.

NẾU MỘT CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG NHẬN RA SỰ THAY ĐỔI BÊN TRONG ĐÃ DIỄN RA TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH BỞI SỰ CHẾT, CHÔN VÀ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST VÀ TUYÊN BỐ CHO CHÍNH MÌNH, THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THỂ GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC ĐỜI CƠ ĐỐC.

(Còn tiếp…)

Leon Bates Và Joseph R. Smith
Xuất bản lần đầu năm 1978
Nhà xuất bản Bible Believers’ Evangelistic Association, Inc., Dallas, Texas
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like