Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Có Quên Không ?

Đức Chúa Trời Có Quên Không ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Nhơn ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.(Hê-bơ-rơ 8:12)

 

Đức Chúa Trời khao khát tha thứ cho tội nhân! Nhưng trong tâm trí của nhiều người, ý nghĩ này có vẻ quá hay, nên không có thật. Vô số bài giảng đã phát ra để thuyết phục mọi cá nhân bị mặc cảm tội lỗi giày vò, tin đây là sự thật. Nhiều trong số các bài giảng này nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ tội nhân mà còn quên cả tội lỗi nữa. Tôi vẫn thường tự nhủ mình như vậy, không bao giờ nghi ngờ sự chính xác của điều này.
Rồi một Chúa nhựt nọ, tôi nghe một bài giảng làm đảo lộn suy nghĩ của tôi. Diễn giả thu hút sự chú ý của tôi khi ông nói, “Ý tưởng Đức Chúa Trời quên tội lỗi tôi, không chắc lắm đối với tôi. Dù sao, nếu đột nhiên Ngài nhớ lại thì sao? Dù trường hợp nào thì chỉ sự bất toàn mới có thể quên, mà Đức Chúa Trời thì toàn vẹn.”
Trong khi tôi đang thắc mắc về cơ sở cho những câu nói như vậy, thì mục sư đọc Hê-bơ-rơ 8:12, “Ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.” Sau đó ông nói, “Đức Chúa Trời không nói Ngài sẽ quên tội lỗi chúng ta Ngài nói Ngài sẽ không nhớ tới nữa! Lời hứa không bao giờ nhớ lại tội lỗi nữa, mạnh hơn là nói Ngài sẽ quên tội lỗi. Nhờ đó bây giờ tôi mới thấy được an tâm!”
Bạn có lo rằng một ngày kia mình sẽ bị phạt vì một số tội lỗi nào đó không? Nhờ Đấng Christ đã chết thế mọi tội chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15:3), nên Đức Chúa Trời hứa tha thứ chúng ta và sẽ không bao giờ lôi tội lỗi chúng ta ra nữa (Thi Thiên 103:12).

 

Joanie Yoder (LHS)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like