Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 20: Phép Báp-têm

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 20: Phép Báp-têm

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Giê-su chưa từng làm phép báp-têm cho bất kỳ ai. Nhưng chính Ngài lại nhận phép báp-têm (Ma-thi-ơ 3:13-17) và Ngài sai môn đồ đi làm phép báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19; Mác 16:16).

Phép báp-têm biểu trưng cho

  • sự hiệp một với Đấng Christ trong sự chết, chôn cất và sống lại (Rô-ma 6:4-6).
  • sự thanh tẩy tội lỗi của chúng ta (Công vụ 22:16).

Quan điểm khác nhau của Cơ đốc nhân với câu hỏi về phép báp-têm:

  • Một vài Cơ đốc nhân tin rằng trẻ sơ sinh, con của tín hữu là đủ điều kiện để nhận phép báp-têm. Họ cho rằng giao ước Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham là giao ước thuộc linh, và phép cắt bì chính là dấu hiệu bảo chứng cho điều này. Trẻ sơ sinh cũng được hưởng chung quyền lợi từ giao ước này nên cũng nhận được dấu hiệu bảo chứng đó.

Do đó, họ tin, con cái của tín hữu cũng nên được làm phép báp-têm. Hãy đọc Cô-lô-se 2:11-12. Phép báp-têm này thường được thực hiện bằng cách vẩy nước lên em bé.

  • Những Cơ đốc nhân khác tin rằng phép báp-têm phải đi kèm với sự cải đạo, vì trong Tân Ước, sự cải đạo luôn kèm theo (Công vụ 8:36-38; 9:17-18; 16:31-33) và chỉ được thực hiện với người đã ăn năn tội và tin cậy và đặt niềm tin nơi Đấng Christ (Công vụ 2:37-41).

Phép báp-têm này do đó được biết tới là ‘phép báp-têm của tín hữu’. Phép này được thực hiện bằng cách trầm mình xuống nước, với niềm tin là hành động này sẽ thực hiện biểu tượng của phép báp-têm, và từ ‘báp-têm’ có nghĩa là ‘nhúng’ hoặc ‘trầm’.

Phép báp-têm không phải yếu tố cần thiết để được cứu rỗi. Nhưng vì Chúa Giê-su ra mạng lệnh này nên chúng ta cần phải tuân theo.

Chúng ta không cần tranh cãi về sự khác biệt. Có nhiều quyển sách bạn có thể đọc về chủ đề này, nhưng, hơn hết bạn cần tham khảo ý kiến của mục sư, trưởng lão/chấp sự tại Hội thánh bạn nhóm.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like