Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 18: Nghe Lời Chúa Giảng

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 18: Nghe Lời Chúa Giảng

by Sưu Tầm
30 đọc

Giảng và bày tỏ Kinh Thánh là điều Chúa đặt để tức là

 • để rao truyền phúc âm (1 Cô-rinh-tô 1:21)
 • để hướng dẫn dân sự (Công vụ 2:42; 2 Ti-mô-thê 4:2).

Nghe lời Chúa giảng vẫn không đủ (Hê-bơ-rơ 4:2). Để nhận được lợi ích từ lời Chúa giảng,

 • bạn phải lắng nghe (Mác 4:9)
 • bạn phải vâng lời (Lu-ca 8:21; Thi thiên 119:9).

Bạn có thể tiếp thu bài giảng tốt nhất bằng cách nào?

 • Theo dõi bài giảng với quyển Kinh Thánh mở sẵn (Công vụ 8:27-35).
 • Lắng nghe người giải nghĩa Kinh Thánh (Nê-hê-mi 8:8).
 • Có sự tôn kính phải lẽ với Lời Chúa (Nê-hê-mi 8:5).
 • Lắng nghe chăm chú (Nê-hê-mi 8:3).
 • Để lời Chúa hành động trên bạn (Nê-hê-mi 8:9).
 • Đừng để người xung quanh tác động (Nê-hê-mi 8:3).
 • Nếu không hiểu, hãy hỏi lại sau đấy (Công vụ 8:34).

Cầu nguyện cho người giảng Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:19).
Cầu nguyện để họ có năng quyền và thẩm quyền của Đức Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; 1 Cô-rinh-tô 2:4).
Cầu nguyện để Lời Chúa được thành công (Công vụ 4:29-30).

Lời giảng cần dạy dỗ con người về Chúa và sự đời đời. Để làm điều này, lời giảng phải theo Kinh Thánh. Lời giảng phải cho mọi người biết Chúa phán điều gì trong Lời của Ngài. Từ góc nhìn của người giảng, điều này mang lại hai điều. Một là giúp người đó có thẩm quyền trổi hơn khả năng cá nhân và ân tứ diễn thuyết. Dân sự cần biết Chúa phán gì qua người hầu việc Chúa. Thứ hai là nguồn tài nguyên vô tận để giảng. Người giảng không phải phụ thuộc vào các sự kiện hiện thời cho các chủ đề bài giảng mà có nguồn giảng dạy theo Kinh Thánh để đưa vào.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like