Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Sự Khởi Đầu Của Nước Trời

Ngày 3 – Sự Khởi Đầu Của Nước Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc
Mác 1:21-34

21 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-pha-na-um. Nhằm ngày Sa-bát Ngài vào hội đường bắt đầu giảng dạy. 22 Người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy với quyền uy khác hẳn các chuyên gia kinh luật. 23 Ngay lúc ấy, trong hội đường, một người bị tà linh ám la lên: 24 “Ông Giê-su Na-xa-rét ơi, ông muốn làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

25 Đức Giê-su nghiêm trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này.” 26 Tà linh vật mạnh người ấy, thét lên rồi ra khỏi.
27 Mọi người có mặt đều kinh hoàng, nên bàn với nhau: “Cái gì vậy? Giáo lý mới lạ quá! Người này dạy dỗ với quyền uy, đến cả tà linh cũng phải vâng lệnh.” 28 Tức thì, danh tiếng Ngài đồn ra khắp miền Ga-li-lê.

Chúa Chữa Bịnh Cho Nhạc Mẫu của Phê-rơ

29 Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giê-su đi với Gia-cơ và Giăng đến nhà Si-môn và An-rê. 30 Bà gia Si-môn sốt nặng đang nằm trên giường, họ liền cho Ngài hay. 31 Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, cơn sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ.

Chúa Chữa Bịnh Nhiều Người

32 Đến chiều khi mặt trời lặn, người ta đem cho Ngài cả người đau lẫn người bị quỷ ám. 33 Dân cả thành tụ họp trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người, đủ các chứng bịnh khác nhau, đuổi nhiều quỷ khỏi người bị ám, và không cho phép quỷ nói gì, vì chúng biết Ngài là ai.

SUY GẪM:

Câu 21 – 22:

Đức Chúa Giê-su khiến đám đông ngạc nhiên bởi sự giảng dạy của Ngài đầy quyền uy. Sự giảng dạy của Chúa Giê-su có quyền uy đến từ nơi Đức Chúa Trời. Sự giảng dạy của Chúa Giê-su không bao giờ so sánh với những giáo sư kinh luật, những người giảng dạy theo truyền thống. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tể trị trên đời sống bạn qua sự giảng dạy quyền uy của Ngài.

Câu 23 – 27:

Đức Chúa Giê-su khuất phục tà linh với sự dạy dỗ mới lạ và quyền uy. Chúa Giê-su chứng tỏ sự đến của Nước Đức Chúa Trời qua việc đuổi tà linh, những kẻ biết rằng Chúa Giê-su đến để thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời đã đến và vương quốc của Sa-tan đã bị sụp đổ. Hãy tin chắc vào quyền năng Lời của Chúa Giê-su, quyền năng có thể đuổi mọi thứ tà linh.

C.32-34:

Chúa Giê-su chữa lành mọi bệnh tật và đuổi tà linh. Điều này cho thấy Nước Đức Chúa Trời thật sự đã đến qua Chúa Giê-su (I-sa 61:1-3). Trong Nước Đức Chúa Trời, không còn đau đớn, khổ sở và buồn rầu; thay vào đó sẽ là sự chữa lành, an ủi thật và vui mừng không dứt. Hãy cầu nguyện rằng đời sống của chúng ta trong năm nay sẽ được bày tỏ trọn vẹn dưới vương quyền của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Cầu nguyện:

Xin tể trị đời sống con qua Lời của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like