Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 34: Các Nhà Thông Thái Biết Về Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Qua Thiên Văn Học Phải Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 34: Các Nhà Thông Thái Biết Về Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Qua Thiên Văn Học Phải Không?

30 đọc

Ma-thi-ơ kể về những nhà thông thái đến từ phương Đông sau khi Chúa Giê-su ra đời. Ma-thi-ơ sử dụng từ Hi Lạp magi. Magi là những nhà thông thái hoặc thầy tế lễ Ba Tư từ Đế quốc Parthia. Các nhà thông thái cũng là các nhà chiêm tinh học. Một đêm nọ, họ thấy một ngôi sao sáng trên bầu trời đi về hướng Israel (xem Ma-thi-ơ 2:1-2). Họ biết có điều gì đó quan trọng đang xảy ra.

Mọi người có những phán đoán khác nhau về ngôi sao. Một vài người thì nghĩ đấy chỉ là sao chổi. Người khác thì toán đấy là sao băng xuất hiện. (Sao băng là khi một ngôi sao bị nổ và nó phình to và sáng loà trong một khoảng thời gian.) Một số người khác nói rằng đó là “ngôi sao” sáng được tạo nên khi sao Mộc và sao Thổ sượt qua nhau.

Chúa có thể sử dụng một trong những yếu tố tự nhiên. Nhưng hãy nhớ đến những điều bất thường của ngôi sao. Khi các nhà thông thái rời Giê-ru-sa-lem, “ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại” (Ma-thi-ơ 2:9). Ngôi sao “đi trước mặt” khi họ đi quãng đường năm dặm (8km) đến Bết-lê-hem, rồi ngôi sao “dừng lại” ngay phía trên chỗ ở của Chúa Giê-su. Không phải khoảng cách hàng triệu dặm trong vũ trụ hay xuất hiện ngay phía trên Giê-ru-sa-lem hoặc là trên Bết-lê-hem.

Các nhà thông thái có lẽ đã tìm kiếm các các dấu hiệu chiêm tinh, tuy nhiên, Chúa đã làm một phép lạ đặc biệt để thu hút sự chú ý của họ.

Một vài người tranh cãi rằng những nhà thông thái này hẳn đã thấy một hành tinh trong một chòm sao nhất định. Sau đó họ dùng chiêm tinh học để biết rằng vị vua vĩ đại đã được sinh tại Israel. Nhưng hãy nhớ rằng: nhiều thế kỷ trước đó, Chúa đã mỉa mai các nhà chiêm tinh học. Ngài cảnh báo mọi người chớ có để ý đến họ (xem Ê-sai 47:13; Giê-rê-mi 10:2). Tại sao Chúa lại phán, “chớ sợ các dấu trên trời” trong hàng trăm năm rồi tự nhiên lại nói, “Giờ hãy để ý đến nó”? Thật là khó hiểu.

Đây là những gì chính xác đã xảy ra: vào thời điểm khi hàng trăm nghìn người Do Thái sống tại Đế quốc Ba-tư. Trong vòng những người Do Thái đó có rất nhiều thầy thông giáo Do Thái và họ đều biết lời tiên tri này: “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên” (Dân số ký 24:17). Sau khi các nhà thông thái người Ba-tư thấy ngôi sao ở trên Israel, họ đã hỏi các nhà thông thái Do Thái về điều này. Có lẽ các nhà thông thái Do Thái đã cho họ biết ý nghĩa của nó. Vua Do Thái đã được sinh ra.

*****

Theo con, “Ngôi sao” mà các nhà thông thái thấy là cái gì?

Làm sao mà các nhà thông thái biết rằng một vị vua vĩ đại đã được sinh ra tại Israel?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like