Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 14: Bạn không thể đánh mất sự cứu rỗi

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 14: Bạn không thể đánh mất sự cứu rỗi

by Sưu Tầm
30 đọc

Hiện giờ bạn đang bắt đầu trân trọng điều kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Điều này mà còn mãi thì tuyệt vời quá rồi chăng? Hãy cẩn trọng, đọc Giăng 10:28-29.

Bạn không thể đánh mất sự cứu rỗi vì

  • Đấng Christ đã ban cho bạn sự sống đời đời
  • Đấng Christ đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ bị tiêu vong
  • bạn được bàn tay của Đức Chúa Trời Quyền Năng nắm giữ
  • bạn được Đức Chúa Cha mang đến với Chúa Giê-su.

Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã cứu bạn, chứ không phải chính bạn cứu bạn (Giăng 6:37, 44, 65).

Đức Chúa Trời bắt đầu công tác cứu rỗi; Ngài sẽ hoàn thành (Phi-líp 1:6)

Đọc Thi thiên 23, và chú ý rằng vì Chúa là Đấng Chăn Dắt bạn, kết quả chắc chắn là những điều khác sẽ đi theo. Tất cả đều dẫn tới mục tiêu cao nhất ‘Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.’

Ngợi khen Chúa vì lẽ thật trong Thi thiên 37:23-29.

Sự bảo đảm đời đời tức là chúng ta không bao giờ đánh mất sự cứu rỗi. Cơ đốc nhân có thể đi chệch hướng rồi đánh mất niềm vui và lẽ thật của sự cứu rỗi, nhưng họ không bao giờ chệch ra khỏi ân điển, tức là không bao giờ mất đi sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu và được gìn giữ bởi Đấng Christ và không có lẽ thật nào có thể làm bạn vững tin hơn vậy.

Tất cả chúng ta đều biết điểm yếu của mình và xu hướng về tội lỗi nhiều thế nào. Bởi điều này, chúng ta nhiều lúc có thể bị cám dỗ mà băn khoăn liệu chúng ta có phải là Cơ đốc nhân không. Hầu hết chúng ta đều có nan đề trong khía cạnh này, lúc mới cải đạo cũng như hai mươi năm sau đó. Nếu chúng ta để sự cứu rỗi bảo đảm phụ thuộc vào hành động của chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ có sự an ninh. Chúng ta có hi vọng nơi những gì Chúa Giê-su làm cho chúng ta, chứ không phải bởi những gì chúng ta làm cho Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta được coi nhẹ tội lỗi cá nhân.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like