Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN V)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN V)

by Hong An
30 đọc

Phần V: Cho Đến Khi

Chúa Jesus phán: “…cho đến khi…”, và sau đó là không còn nữa. Lu-ca 21:23-24: “…Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân nầy. Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp CHO ĐẾN KHI các thời kỳ dân ngoại được trọn…”


Thành Giê-ru-sa-lem trên đất này sẽ bị dân ngoại giày đạp dưới chân cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn. Như vậy, cụm từ “cho đến khi” đã hứa hẹn rằng sẽ có một kết thúc cho điều này. Tình hình khủng khiếp này sẽ không tồn tại mãi mãi. Các dân ngoại sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Áp lực, khủng bố, tàn sát, tàn ác, đói kém, bệnh tật và chết chóc sẽ không có tiếng nói cuối cùng trong thế giới này. Đấng Christ sẽ có tiếng nói cuối cùng, khi Ngài huỷ diệt quyền lực bóng tối và giết chết kẻ vô luật pháp là Antichrist, rồi lập Vương Quốc công chính và bình an của Ngài. Cuối cùng Ngài là niềm hy vọng duy nhất cho Y-sơ-ra-ên, niềm hy vọng duy nhất của Giáo hội. Ngài cũng là niềm hy vọng duy nhất của thế giới. Đức Chúa Trời ở về phía bạn và ban cho bạn sự chiến thắng.

Một giai đoạn mới của lịch sử thế giới sẽ bắt đầu, cho cả Y-sơ-ra-ên và cho thành Giê-ru-sa-lem.


Chỉ có sự tồn tại của Y-sơ-ra-ên và sự hồi hương của dân Do Thái như là dấu hiệu của lời tiên tri trong Kinh Thánh mới là dấu hiệu của hy vọng. Đức Chúa Trời vẫn chịu trách nhiệm và định hướng dòng lịch sử đến mục tiêu cuối cùng của Ngài, sự thiết lập Vương Quốc đời đời. Ngài sẽ đến để ban cho Y-sơ-ra-ên sự yên nghỉ. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu rỗi(Rô-ma 11:26)

Sau đó, thành Giê-ru-sa-lem trên đất sẽ được đổi mới hoàn toàn. Khi đó, những lời tiên tri trong Ê-sai chương 2 và Mi-chê chương 4 sẽ được ứng nghiệm. Với ý nghĩ đó, tôi sẽ trích dẫn Mi-chê 4:1-4 và 6-7 như là một phần kết luận cho chương này. Trong bản dịch tiếng Hà Lan, chương này có tiêu đề “Sự Hiện Đến Của Vương Quốc Hòa Bình”.

Và đây là phần Kinh Thánh: “…Trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên núi cao nhất, và sẽ được nhấc cao hơn các đồi. Các dân tộc sẽ đổ dồn về đó. Nhiều nước sẽ đi đến đó và nói: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài để chúng ta có thể đi trong các nẻo Ngài.” Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ thi hành sự phán xét giữa nhiều dân tộc, và phân xử giữa các nước mạnh ở tận phương xa. Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng vung gươm chống lại nước khác và cũng không còn tập trận nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình; không ai làm cho họ sợ hãi vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán…”

“…Đức Giê-hô-va sẽ cai trị chúng trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến muôn đời…”


(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer

Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế

Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel

Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like