Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 25: Tại sao Chúa tạo ra Sa-tan?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 25: Tại sao Chúa tạo ra Sa-tan?

30 đọc

Nhiều người thắc mắc tại sao Chúa tạo nên ma quỷ, vì Chúa tốt lành còn ma quỷ thì xấu xa. Con hãy nhớ, sau khi Chúa dựng nên mọi vật, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Vậy, ma quỷ lúc đầu có tốt không? Có. Sa-tan ban đầu là chê-ru-bim, một chê-ru-bim sáng láng có tên là Lucifer, bản dịch khác gọi là sao Mai.

Chê-ru-bim làm gì? Họ bảo vệ ngai của Chúa. Đó là lý do ma quỷ được gọi là chê-ru-bim (Ê-xê-chi-ên 28:14). Chê-ru-bim ở gần Đức Chúa Trời hơn bất cứ thiên sứ hay tạo vật nào. Họ hát ngợi khen Chúa luôn luôn (Khải Huyền 4:6-9). Ma quỷ đã từng có vị trí rất quan trọng. Nhưng nó không thoả lòng, nó muốn được thờ phượng như Chúa.

Chúa nói, “Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu. … Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đang che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi” (Ê-xê-chi-ên 28:13-15).

Sự gian ác nào được tìm thấy trong ma quỷ? Kiêu ngạo. Nó trở nên kiêu căng. Chúa nói, “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! … Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” (Ê-sai 14:12-14).

Điều gì xảy ra nữa? Chúa Giê-su phán, “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp” (Lu-ca 10:18). Đúng vậy, trong ngày ma quỉ và các thiên sứ của nó sa ngã, Chúa Giê-su đã ở đó. Có người cho rằng câu tiếp theo cũng miêu tả sự sa ngã của Sa-tan. Khải huyền 12:9 mô tả chuyện Sa-tan bị diệt trong ngày cuối cùng, khi nó tấn công thiên đàng: “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó” (Khải huyền 12:9). Nhưng câu này xảy ra ở ngày tận thế, khi Sa-tan tấn công thiên đàng––và bị ném xuống.

Chúa cũng đã tạo nên các thiên sứ sa ngã. Ban đầu họ cũng “rất tốt.” Nhưng họ nghe theo lời lừa dối của ma quỷ và hiệp cùng hắn phản nghịch Đức Chúa Trời. Khi sa ngã với Sa-tan, họ trở thành thiên xứ xấu xa–– còn gọi là ma quỉ.

*****

Có khi nào con người bắt đầu thì tốt, mà kết thúc thì ác không?

Tại sao kiêu ngạo là một tội lớn?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like