Home Chuyên Đề Người Thợ Mộc

Người Thợ Mộc

by Sưu Tầm
30 đọc

Con trai Út của chúng tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cỏ cây. Nhân Ngày Lễ Các Bà Mẹ, nó nhờ ông hàng xóm đóng dùm ba cái chậu gổ và hai cái băng bằng cây để làm quà tăng mẹ nó. Khi ông Gary đóng xong, nó đem về sơn phết cho đẹp và bảo vệ cho chậu và băng lâu mục. 

Khi nó đang lui cui sơn phết thì ông hàng xóm chạy sang để thăm nó. Không biềt hai người nói chuyện gì với nhau. Nhưng tôi đoán là ông đang hướng dẫn con tôi cách bảo quản. Ông ngắm nhìn công trình mỹ thuật mà ông tạo, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Kinh thánh ghi rằng: “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất.” Sau khi tạo ra vật gì thì “Đức Chúa Trời thấy điều ấy là tốt.”  Câu này được lập lại năm lần trong đoạn 1 của sách Sáng thế ký. Sau khi hiòan tất công cuộc sáng tạo, “Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy là rất tốt” (Sáng 1:31).

Vì bản tính hoàn hảo của Ngài, Đức Chúa Trời không tạo ra vật kém chất lượng. Tạo vật của Ngài là hoàn hảo. Sở dĩ loài thọ tạo của Đức Chúa Trời ngày nay hư hỏng là vì loài người phạm tội không vâng phục Ngài. Loài người sa ngã đưa đến sự nguyền rủa cho toàn thể tạo vật. Do đó, ngày nay loài người phải chịu nhiều khổ nạn như dịch cúm, lũ lụt, động đất, núi lửa, cháy rừng, mất mùa, khô hạn, gió bảo và nhiều tai vạ khác.

Hai ngàn năm trước đây Đức Chúa Trời giáng trần làm người để giải cứu con người khỏi khổ và khỏi sự chết tâm linh. Thánh Giăng nói về Chúa Giê-xu, “Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài” (Giăng 1:3). Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là Đấng Sáng tạo như Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Đấng tái tạo. Khi chúng ta chấp nhận thần tính của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài thì chúng ta “được quyền trở thành con Đức Chúa Trời.” Điều này có nghĩa là người tin Chúa Giê-xu sẽ được giải phóng khỏi sự nguyền rủa của tôi lỗi.

Điều này không có nghĩa là người tin Chúa Giê-xu sẽ được miễn trừ mọi khổ nạn, nhưng con cái Chúa có hi vọng, bình an và niềm vui trong Ngài.

Một món đồ bằng cây phải được sơn phết để chống lại nắng mưa. Người tin Chúa cần mang mũ cứu chuộc, áo giáp công chính, thắt lưng lẽ thật, cái khiên đức tin, giày bình an và quan trọng hơn hết là gươm Thánh Linh mới có thể chống lại những mũi tên mà Sa-tan bắn tưới tắp không ngừng.        

Những vật bằng gỗ do bàn tay người tạo không tồn tại mãi dù cho chúng ta gìn giữ cẫn thận đến đâu. Một người không được Chúa Cứu Thế tái tạo không đưọc sự sống đời đời.

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like