Home Chuyên Đề Làm Thế Nào Tôi Biết Bản Kinh Thánh King James Là Lời Của Đức Chúa Trời?

Làm Thế Nào Tôi Biết Bản Kinh Thánh King James Là Lời Của Đức Chúa Trời?

30 đọc

Có rất nhiều điều tốt lành mà một người có thể đọc được từ một nguồn đáng tin cậy như bản Kinh Thánh King James, và nỗ lực đặc biệt này không cung cấp điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, nó có cố gắng để giải thích vấn đề một cách đơn giản và ngắn gọn cho tất cả cùng hiểu. Qua nhiều năm, tôi đã học được rất nhiều về vấn đề này, và tôi tin rằng một lẽ thật đáng học là một lẽ thật đáng để kể lại.

Nhiều nhà truyền giáo và giáo sư trên khắp đất nước của chúng ta nói về việc họ “thích” và thường “sử dụng” bản dịch King James hơn là các bản dịch khác, nhưng tôi không nghe họ nói nhiều về việc TIN vào nó. Nhiều người thích sử dụng bản dịch này hơn, vì đó là bản dịch mà hội thánh của họ ưa chuộng và khuyến khích sử dụng, nhưng họ không TIN rằng bản Kinh Thánh này là lời đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Họ được dạy ở trường để SỬ DỤNG, THÍCH và GIỚI THIỆU bản dịch King James, nhưng họ KHÔNG được dạy để TIN vào nó. Hầu hết các “trường Cơ Đốc” dạy rằng bản Kinh Thánh King James chỉ là một bản dịch (không phải bản Kinh Thánh gốc) và rằng KHÔNG có bản dịch nào là không có sai sót. Do đó, người hầu việc Chúa theo chuẩn mực bình thường ngày nay sử dụng một quyển Sách mà thậm chí người đó còn không tin tưởng.

Giờ đây, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì tôi không gặp phải vấn đề đó. Tôi không phải chơi trò giả vờ tin vào lời của Chúa với bất cứ ai. Tôi tin Kinh Thánh. Tôi tin rằng bản Kinh Thánh King James là lời được bảo tồn và đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Bản dịch này không chỉ “chứa đựng” lời của Đức Chúa Trời, mà đó LÀ lời của Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó, và tôi muốn đưa ra một vài lý do tại sao.

Đức Chúa Trời Hứa Sẽ Bảo Tồn Lời Của Ngài

Thi Thiên 12:6-7 nói rằng, “Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm, luyện đến bảy lần. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi nầy.” Sau đó, chúng ta đọc trong Thi Thiên 100:5 nói rằng, “…sự chân thật Ngài còn đến đời đời.” và Chúa Giê-su đã nói trong Giăng 17:17 rằng LỜI Đức Chúa Trời chính là lẽ thật.

Những lời này tuyên bố rất rõ ràng rằng lời được bảo tồn của Đức Chúa Trời PHẢI sẵn sàng cho chúng ta ngày hôm nay, bởi vì Đức Chúa Trời ĐÃ HỨA sẽ gìn giữ nó cho chúng ta. Vậy PHẢI có một quyển Sách đáng tin cậy đang ở đâu đó.

Bạn nói, “Nhưng TẤT CẢ các bản dịch đều là lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ có một.” Điều đó là bất khả thi, bởi vì các bản dịch khác nhau chứa đựng những cách giải nghĩa khác nhau, và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc (I Cô-rinh-tô 14:33). Bên cạnh đó, nếu tất cả các bản dịch đều là lời của Đức Chúa Trời, thì đâu là những lời “giả mạo”và “sai lạc” mà chúng ta được cảnh báo ở II Cô-rinh-tô 2:17 cũng như Giê-rê-mi 23:36? Nếu ai cũng đều vô tội, thì đâu là những người đáng bị buộc tội về việc bớt đi và thêm vào lời của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 22:18-19)? Đức Chúa Trời sẽ không cảnh báo chúng ta về việc Kinh Thánh sẽ bị bóp méo và xuyên tạc nếu điều đó không trở thành hiện thực. Theo lời Kinh Thánh, phải có duy nhất một Quyển Sách là Lời của Đức Chúa Trời, và cũng phải có NHIỀU quyển khác góp phần LÀM CHO SAI LẠC ĐI lời của Chúa.

Bây giờ, nếu Bản Dịch Kinh Thánh Xuất Bản Lần Đầu Tiên này không phải là lời chân thật của Đức Chúa Trời, vậy thì BẢN DỊCH NÀO mới thật sự là lời của Ngài? Phải có một quyển Kinh Thánh tồn tại đâu đó qua “mọi thế hệ” cũng chính là lời của Đức Chúa Trời; vậy đó là quyển nào? Những người “sử dụng” các bản dịch mới tin rằng chúng là những bản dịch tốt và đáng tin cậy, nhưng họ KHÔNG tin những bản dịch này KHÔNG HỀ CÓ SAI SÓT. Tuy nhiên, tôi biết NHIỀU người tin bản Kinh Thánh King James là một Quyển Sách mà không thể có sai lầm. Tại sao vậy? Bởi vì họ biết rằng Đức Chúa Trời Chân Thần Duy Nhất phải có duy nhất MỘT QUYỂN SÁCH CHÂN THẬT. Ngài hứa sẽ bảo tồn lời của Ngài, và chúng ta tin rằng Ngài đã làm như vậy. Chúa Giê-su nói rằng, “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Ma-thi-ơ 24:35). Nếu những lời của Ngài không qua đi, thì chúng đang ở đâu? Tôi muốn đọc chúng. Đó phải là một bộ sách hoàn hảo.

Bản Dịch King James Không Có Bản Quyền

Bản quyền đầu tiên năm 1611 không ngăn cấm bất cứ ai ngày nay tái bản lại Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên này. Nó chỉ đòi hỏi tác quyền với mục đích cho phép nhà xuất bản làm công tác tài chính cho việc xuất bản. Trong gần bốn trăm năm nay, chúng ta đã in hàng triệu bản dịch King James mà không cần bất cứ ai cho phép. Hơn tám trăm triệu bản in từ Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên này đã được in ra mà không có ai phải trả tiền bản quyền. Điều này không hề xảy ra đối với các bản dịch mới.

Các bản “kinh thánh” mới là công việc của CON NGƯỜI, nhưng bản dịch King James là công tác thần thánh của Đức Thánh Linh. Thuật ngữ “Được Ủy Quyền” theo truyền thống chỉ được áp dụng cho bản dịch King James, vì đây là cuốn sách mà Đức Thánh Linh đã ban phước và sử dụng trong một thời gian dài. Sự thật là bản dịch này không yêu cầu bản quyền để cho phép các chức vụ in ấn trên toàn thế giới có thể in ra hàng triệu bản sao mỗi năm cho cánh đồng truyền giáo.

Bản Dịch King James Sản Sinh Ra Bông Trái Tốt

Chúa Giê-su đã nói rằng hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, và chúng ta có thể NHỜ những trái nó mà nhận biết được (Ma-thi-ơ 7:17-20).

Đức Chúa Trời đã khiến bản King James được dịch ra cho mục đích sinh bông trái, và nó đã rất vâng lời đối với sự kêu gọi này. Các nhà truyền giảng vĩ đại nhất trong bốn thế kỷ qua là những người tin theo bản Kinh Thánh King James. Nhà truyền giáo Billy Sunday được cho là đã dẫn dắt hơn một triệu người đến với Đấng Christ, và ông là người tin vào bản dịch King James. Các nhà truyền giáo khác như Spurgeon, Moody, Whitfield và Wesley đều là những người tin theo bản dịch Kinh James, và danh sách những nhà truyền giảng còn dài nữa. Đức Chúa Trời đã ban phước dư dật cho chức vụ của những con người này bởi vì họ dành nhiều thời gian để VÂNG THEO lời của Ngài thay vì chất vấn thẩm quyền của nó.

Bản dịch King James sản sinh ra bông trái tốt lành. Tôi đã được dẫn đưa về với Đấng Christ bằng một quyển Kinh Thánh bản King James. Gần như mọi Cơ Đốc nhân mà tôi biết cũng đã tiếp nhận Chúa Giê-su qua bản dịch King James này. Tại sao vậy? Bởi vì nó sinh ra trái tốt.

Các bản dịch mới sản sinh ra bông trái của SỰ GIAN ÁC. Sự xuyên tạc trong các bản Kinh Thánh hiện đại đang tạo ra những người ngoại đạo, những người thậm chí còn không biết lời Chúa là gì, và càng không biết tìm lời Chúa ở đâu. Những bản dịch mới tạo ra những đứa trẻ thuộc linh hoàn toàn không có khả năng thảo luận về học thuyết Kinh Thánh. Các bản dịch mới sản sinh ra các bản dịch MỚI HƠN, tạo ra TIỀN BẠC cho các nhà xuất bản, và I Ti-mô-thê 6:10 nói cho chúng ta biết rằng sự tham TIỀN BẠC là cội rễ của mọi ĐIỀU ÁC.

Đức Thánh Linh không làm chứng cho những bản dịch hiện đại, nhưng Ngài THẬT CÓ làm chứng cho bản King James. Tôi luôn tin rằng bản dịch King James là lời của Đức Chúa Trời, ngay cả trước khi tôi được cứu. Không ai từng bảo tôi hãy tin điều này, nhưng Đức Thánh Linh chỉ làm chứng cho bản King James – chứ không phải những bản dịch khác. Sau khi tin Chúa, tôi đã trải qua nhiều năm trong cuộc đời Cơ Đốc nhân của mình mà không nhận thức được có một cuộc tranh cãi lớn đang xảy ra trong những ngày này giữa những người tin vào bản Kinh Thánh King James và những người tin theo các bản dịch Thời Kỳ Mới (New Age). Tôi lúc nào cũng tin rằng chỉ có MỘT CUỐN SÁCH duy nhất là lời của Đức Chúa Trời, và thậm chí tôi cũng đã có sự nghi ngờ đối với các bản dịch mới, mặc dù không ai nói với tôi là phải nên như vậy. Khi tôi phát hiện ra rằng hơn tám mươi phần trăm các trường “Cơ Đốc” trên đất nước của chúng ta không tin bản dịch King James là lời của Chúa, tôi đã bị sốc.

Sao mà một người tin vào bản dịch King James một cách tự nhiên, nhưng lại phải ĐƯỢC DẠY DỖ ĐỂ BƯỚC RA KHỎI niềm tin của mình? Tại sao những người tin vào bản King James lại bị buộc tội là đang đi theo con người trong khi ĐỨC CHÚA TRỜI mới là Đấng mà đã khiến họ tin vào bản dịch này? Tại sao những người chống đối bản dịch King James lại cáo buộc chúng ta về việc đi theo con người, trong khi HỌ mới là những người cho phép NGƯỜI TA thuyết phục họ đừng tin vào bản dịch King James?

Bản dịch King James sản sinh ra bông trái tốt, bởi vì chính Đức Thánh Linh làm chứng cho bản dịch này chứ không phải các cuốn sách nào khác trên thế giới. Nó dễ nhớ hơn bất kỳ bản dịch mới nào, lối diễn đạt bằng thứ tiếng Anh cổ tuyệt đẹp mang lại cho người đọc ấn tượng rằng mình đang đọc một Quyển Sách rất khác biệt và vượt trội hơn so với các sách còn lại. Bạn đọc thấy khác bởi vì bản dịch này thật sự khác biệt, và nó khác biệt bởi vì nó có một Tác Giả khác biệt. Chúng ta có thể “nhờ những trái nó” mà nhận biết được.

Các Dịch Giả Của Bản Dịch King James Tin Rằng Họ Đang Tiến Hành Nghiên Cứu Trên Chính Lời Của Đức Chúa Trời

Người ta có thể thấy được lẽ thật này bằng cách đọc Phần Mở Đầu và Lời Đề Tặng bên trong Bản Dịch Kinh Thánh Xuất Bản Lần Đầu Tiên. Những người này không tin rằng họ đang nghiên cứu “sứ điệp của Đức Chúa Trời” hay là “những bản thảo viết tay đáng tin cậy”. Cũng giống như các Cơ Đốc nhân trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, họ tin rằng họ đang tiếp nhận những lời của chính Đức Chúa Trời.

Giống như con rắn trong Sáng Thế ký 3:1, các dịch giả hiện đại tiếp cận Kinh Thánh bằng chủ nghĩa hoài nghi, nói rằng, “Đức Chúa Trời há có phán dặn như vậy sao?” Đây là tội lỗi đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh, và nó vẫn lan truyền nhanh chóng xuyên qua tấm lòng và tâm trí của hầu hết các học giả và các nhà tài trợ cho bản dịch mới.

Đức Chúa Trời cho phép những người đó BỊ PHỈNH DỖ vì cớ NHỮNG THẦN TƯỢNG trong tấm lòng họ (Ê-xê-chi-ên 14:1-9; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12; I Kings 22). Một người thiếu đức tin vào lời của Đức Chúa Trời thì không đủ điều kiện để dịch lời của Ngài. Điều này giúp loại trừ mọi ủy ban xem xét việc hiệu đính bản dịch trong vòng một trăm năm qua, bởi vì các ủy ban này bao gồm hầu hết những người có trình độ học vấn cao, những người bốc đồng, có tiêu chuẩn cao, và đầy kiêu hãnh, nghĩ rằng trí thông minh của họ khiến họ có đủ điều kiện để làm công việc chỉnh sửa các lời trong sạch của Đức Chúa Trời.

Các dịch giả của bản dịch King James không giống như thế. Họ có học vấn uyên bác VƯỢT XA những dịch giả hiện đại, nhưng họ vẫn khiêm nhường và để cho Đức Chúa Trời sử dụng họ để tạo ra một kiệt tác không thể sai được. Họ đã không đảm nhận công việc này để “xét đoán” và “sửa lại” lời của Đức Chúa Trời. Mục đích của họ là dịch lời của Đức Chúa Trời cho những người nói tiếng Anh hiểu, đúng theo như những gì vị vua được chỉ định của họ (vua James) bảo họ làm.

“Nhưng”, rất nhiều lời phản đối, “một bản dịch không thể nào không có sai sót!” Khi các tác giả Tân Ước trích dẫn Cựu Ước (Ma-thi-ơ 1:23; Mác 1:2; Lu-ca 4:4; Giăng 15:25; Công-vụ 1:20; 7:42; I Cô-rinh-tô 2:9; Ga-la-ti 3:13, v.v), họ phải dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp, bởi vì Cựu Ước được viết bằng tiếng Do Thái, nhưng CÁC TÁC GIẢ NÀY đã viết bằng tiếng Hy Lạp. Vì vậy, nếu bản dịch không thể nào không có sai sót, thì NGAY CẢ TÂN ƯỚC TRONG TIẾNG HY LẠP GỐC CŨNG KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY, bởi vì nó chứa các bản dịch từ bản văn tiếng Do Thái!

Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã trợ giúp họ trong việc dịch thuật này nhờ vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và Ngài cũng đã trợ giúp các dịch giả của bản King James. Các học giả sẽ không bao giờ hiểu được điều này, vì phần lớn những người này đã DẬP TẮT Thánh Linh trong chính đời sống của họ bằng cách tìm kiếm lẽ thật từ sự học vấn cao hơn, thay vì tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời (Giăng 16:13)

Đức Thánh Linh là Đấng đã truyền cảm hứng cho Lời của Đức Chúa Trời qua “những người thánh của Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21) thì hoàn toàn có khả năng hướng dẫn các tôi tớ Ngài gìn giữ những lời mà Chúa Giê-su đã phán dặn chúng ta nên vâng giữ (Giăng 14:23). Về bản chất, các dịch giả của bản dịch King James chỉ là NHỮNG CÔNG CỤ mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để phiên dịch và bảo tồn lời của Ngài. Trên thực tế, họ đã tự mình nói điều này trong Lời Đề Tặng của Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên: “… vì chúng tôi là những công cụ nghèo nàn để làm cho chân lý thánh của Đức Chúa Trời trở nên ngày càng được nhiều người biết tới …”

Các Dịch Giả Của Bản Dịch King James Đã Rất Trung Thực

Các nhà phê bình bản dịch King James thích phàn nàn về những chữ in nghiêng, mà đã được thêm vào bởi các dịch giả, nhưng lập luận này hoàn toàn không cần thiết và không công bằng.

Những chữ in nghiêng trong Bản King James thật ra lại CHỨNG MINH rằng các dịch giả đã trung thực trong công việc của mình. Khi dịch từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, các thành ngữ thay đổi, do đó cần phải thêm một số từ vào để giúp người đọc nắm bắt được ý nghĩa đầy đủ của văn bản. Khi các dịch giả của bản dịch King James thêm vào những từ như vậy, họ viết chúng bằng dạng chữ in nghiêng để chúng ta biết những từ này đã được thêm vào, KHÔNG GIỐNG NHƯ rất nhiều bản dịch mới ngày nay, chúng KHÔNG sử dụng chữ in nghiêng.

Bên cạnh đó, không ai có thể CHỨNG MINH được rằng những từ in nghiêng không phải là lời của Đức Chúa Trời, bởi vì không ai có được “bản gốc” để kiểm chứng. Thật vậy, chúng ta biết chắc chắn rằng các dịch giả đã được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh để thêm vào ít nhất một vài từ được viết nghiêng.

Một ví dụ điển hình về điều này được tìm thấy trong II Sa-mu-ên 21:19. Khi các dịch giả dịch đến câu Kinh Thánh này trong văn bản tiếng Do Thái, họ nhận thấy rằng nếu dịch chính xác từng chữ thì sẽ giống như công trạng giết chết Gô-li-át sẽ thuộc về Ên-cha-nan, nhưng như chúng ta biết từ I Sử-ký 20:5 thì ông Ên-cha-nan này thực sự đã giết chết EM TRAI CỦA Gô-li-át. Vì vậy, các dịch giả của bản King James đã thêm những từ “em của” vào II Sa-mu-ên 21:19. Nếu Đức Chúa Trời đã không hướng dẫn họ làm như vậy, thì II Sa-mu-ên 21:19 sẽ mâu thuẫn với I Sử-ký 20:5 (như trong Bản Dịch Thế Giới Mới – New World!)

Một ví dụ khác về tầm ảnh hưởng từ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đối với các dịch giả bản dịch King James được tìm thấy trong Thi Thiên 16:8, câu đó nói như vầy, “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng-động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” Như bạn thấy những chữ “Ngài ở” là chữ in nghiêng. Theo nhiều học giả, những chữ này nên được bỏ qua, nhưng theo Sứ Đồ Phi-e-rơ thì không nên bỏ qua những chữ này. Phi-e-rơ trích dẫn Thi Thiên 16:8 trong Công-vụ 2:25, và ông sử dụng cả những chữ viết nghiêng này! Làm sao các dịch giả biết được điều này nếu như Chúa không dẫn dắt họ?

Những chữ in nghiêng trong bản Kinh Thánh King James là dấu hiệu của một bản dịch TRUNG THỰC, vì không ai thêm vào những từ này để làm cho chúng ta lầm đường lạc lối, hoặc thay đổi lời của Đức Chúa Trời. Họ thêm vào những từ này để giúp chúng ta, và họ viết chúng theo dạng chữ nghiêng nhờ đó chúng ta biết chúng đã được thêm vào. Đó là sự trung thực.

Các Bản Dịch Mới Tự So Sánh Mình Với Bản Dịch King James

Các bản dịch mới không so sánh bản thân chúng với nhau, bởi vì chúng đang quá bận rộn so sánh mình với một Quyển Sách duy nhất – bản Kinh Thánh King James. Chỉ với một thực tế này cũng chứng minh được rằng có một điều gì đó đặc biệt và độc đáo về bản dịch King James.

Tại sao tất cả mọi người đều xếp hàng phản đối CHỐNG LẠI bản Kinh Thánh King James? Tại sao lại không tấn công lẫn nhau? Điều này quá dễ hiểu. Sa-tan không có ý muốn chia rẽ vương quốc của mình (Ma-thi-ơ 12:26). Mong muốn của hắn là làm mất uy tín của lời Chúa, chứ không phải bản thân hắn; vì vậy hắn chỉ tấn công một Quyển Sách suy nhất, Quyển Sách của ĐỨC CHÚA TRỜI, bản dịch King James.

Những người chống đối bản dịch King James không chắc chắn về bản thân họ, vì họ không có Thẩm Quyền Cuối Cùng, nên họ coi thường chúng ta những người CÓ ĐƯỢC thẩm quyền. Họ không ổn định, dễ dao động, không trung thực và không nhất quán. Tất cả bọn họ đều cảm thấy KHIẾP SỢ về Một Quyển Sách Duy Nhất, bản Kinh Thánh King James, và họ sẽ không đứng yên mà không có bất kỳ nỗ lực gì để loại bỏ thân thể Đấng Christ của Quyển Sách đó.

Thời Điểm Lịch Sử Khi Mà Phiên Bản Này Được Dịch

Bản Kinh Thánh King James không được dịch ra trong thời kỳ bỏ đạo và hâm hẩm thuộc linh của hội thánh Lao-đi-xê như các bản dịch mới. Giai đoạn Lao-đi-xê là thời kỳ hội thánh cuối cùng trước Sự Tái Lâm của Đấng Christ. Đây là hội thánh cuối cùng trong bảy giai đoạn hội thánh trong sách Khải Huyền đoạn hai và ba. Chúng ta có thể thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong giai đoạn Lao-đi-xê đơn giản bằng cách so sánh các hội thánh hiện đại với hội thánh trong Khải Huyền 3:14-22. Giai đoạn hâm hẩm này bắt đầu vào cuối những năm 1800 và sẽ còn tiếp tục cho đến khi Đấng Christ quay trở lại. Các bản dịch mới phù hợp với các hội thánh hâm hẩm, bởi vì chúng là những “bản kinh thánh” hâm hẩm.

Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên, tuy nhiên, đã được dịch TỪ RẤT LÂU TRƯỚC KHI các hội thánh Lao-đi-xê xuất hiện. Nó đã được dịch ra trong giai đoạn hội thánh Phi-la-đen-phi, là thời kỳ hội thánh tốt nhất trong tất cả các hội thánh đã được kể đến. Chính hội thánh này Chúa Giê-su đã RA LỆNH GÌN GIỮ LỜI CỦA NGÀI (Khải Huyền 3:8-10)!

Năm 1611, khi bản Kinh Thánh King James được hoàn thành, tình trạng hâm hẩm của Lao-đi-xê vẫn chưa quét qua trên toàn thế giới. Không có những nhóm quần chúng tin “khoa học” vào năm 1611 để gây áp lực cho các dịch giả. Không có phong trào dân quyền diễn ra trong thời gian này gây ảnh hưởng đến công việc của những người này. Phụ nữ không la hét đòi “quyền bình đẳng”, và những người theo chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa xã hội vẫn chưa nắm quyền kiểm soát. Đội quân khổng lồ của các nhà truyền giáo theo chủ nghĩa tự do và hiện đại vẫn chưa được hình thành. Sự khước từ công khai lời của Đức Chúa Trời và Thần Tính của Đấng Christ thực sự không nghe nói đến giữa những người hầu việc Chúa thời gian đó. Mãi cho đến thế kỷ hai mươi thì việc tuyên xưng đức tin Cơ Đốc giáo đã trở nên tràn ngập bởi các nhà truyền giảng hâm hẩm, những người sẵn sàng thỏa hiệp với Lời Chúa để đạt được lợi ích bản thân.

Công tác truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử hội thánh xảy ra trong khoảng từ năm 1700 đến 1900, vì vậy hoàn toàn có lý khi nói rằng Đức Chúa Trời đã có một quyển Kinh Thánh sẵn sàng cho công tác vĩ đại này, và Ngài đã làm điều đó – bản dịch King James. Thật không may, các bản dịch mới xuất hiện hơi MUỘN trong bức tranh toàn cảnh này! Hãy suy nghĩ về điều đó.

Bằng Chứng Trong Bản Thảo Viết Tay

Chỉ có một cá nhân bị lừa dối mới có thể tin rằng những bản dịch mới này tương đương với bản Kinh Thánh King James. Chín mươi lăm phần trăm của tất cả các bằng chứng đều ỦNG HỘ văn bản của Bản Dịch King James Được Xuất Bản Lần Đầu Tiên này. Những bản dịch mới được hỗ trợ bởi năm phần trăm bằng chứng còn lại.

Các bản “kinh thánh” mới được hỗ trợ bởi hai bản thảo viết tay rất sai lạc xuất hiện vào thế kỷ thứ tư, được gọi là “Cổ Bản Vatican” và “Bản Chép Tay Sinaitic”. Các bản thảo viết tay này chứa đầy những sự sửa đổi trong văn bản để đáp ứng nhu cầu của truyền thống Công Giáo La Mã. Chúng cũng bao gồm phần Ngụy Kinh, mà Chúa Giê-Su Christ ĐÃ LOẠI KHỎI Cựu Ước trong Lu-ca 24:44. Tất cả các bản dịch mới đều chứa đựng những cách giải thích từ các bản thảo sai lạc này, và tất cả các bản dịch mới đều sử dụng năm phần trăm nhỏ bé bằng chứng của chúng để tấn công chín mươi lăm phần trăm của phần lớn văn bản ủng hộ bản Kinh Thánh King James.

Văn bản tiếng Hy Lạp Textus Receptus (văn bản được thừa nhận rộng rãi) là bản văn được sử dụng để dịch ra bản Kinh Thánh King James có thể rõ ràng truy ngược lại thành An-ti-ốt, xứ Sy-ri, nơi mà các môn đồ lần đầu tiên được gọi là Cơ-rê-tiên (Cơ Đốc nhân) và là nơi Phao-lô cùng Ba-na-ba đã dạy dỗ lời Chúa trọn một năm (Công-vụ 11:26). Các bản “kinh thánh” khác không đến từ thành An-ti-ốt. Chúng đến từ A-léc-xan-đơ, Ai Cập, và từ La Mã. Chúng ta không cần một bản dịch kiểu Ai Cập, vì Ai Cập là hình bóng của THẾ GIAN theo như trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân Ngài RA KHỎI Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô ký 3-14), và Đức Chúa Trời đã gọi Con Trai Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Ô-sê 11:1 với Ma-thi-ơ 2:13-15). Tại sao vậy, Kinh Thánh nói rằng “dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên” trong Sáng Thế ký 46:34, và Chúa Giê-su Christ được gọi là ĐẤNG CHĂN CHIÊN trong Giăng chương mười. A-léc-xan-đơ, Ai Cập gắn liền với các hình thức MÊ TÍN DỊ ĐOAN trong Công-vụ 28:11, và A-qui-la cùng Bê-rít-sin phải giãi bày kỹ lưỡng hơn nữa về đạo Đức Chúa Trời cho cho một người Ai Cập trong Công-vụ đoạn 18. Những người quê ở A-léc-xan-đơ cũng nổi lên mà CÃI LẪY CÙNG Ê-TIÊN điều này được tìm thấy trong Công-vụ 6:9. Vì vậy, chúng ta không cần một quyển “kinh thánh” đến từ A-léc-xan-đơ, Ai Cập.

 Rồi đến bản văn của người La Mã, còn được gọi là “Văn Bản Phương Tây”. Chúng ta cũng có thể xoay sở mà không cần “kinh thánh” của người La Mã, bởi vì những người lính La mã đã đóng đinh Chúa chúng ta lên thập tự giá. Con đại kỹ nữ của Khải Huyền 17 là một sự mô tả hoàn hảo về Giáo Hội Công Giáo La Mã, chính họ đã bức hại các Cơ Đốc nhân trong hàng ngàn năm nay. Người La Mã đã bắt bớ các Cơ Đốc nhân trong Công-vụ 18:2, và vào năm 70 SCN, người La Mã đã phá hủy thành Giê-ru-sa-lem. Đế quốc La Mã là con thú “dữ tợn và rất mạnh” trong Ða-ni-ên đoạn 7, và Đấng Christ sẽ tiêu diệt “Đế Chế La Mã Thứ Hai” khi Ngài Tái Lâm (Ða-ni-ên 2; 7 và Khải Huyền 13). Người ta ước tính rằng quân La Mã đã phạm tội làm đổ huyết của khoảng 200 triệu người khước từ chế độ thối nát của họ. Một quyển “kinh thánh” từ La Mã là một thứ khác nữa mà chúng ta không cần phải có. Chỉ có một tuyến bản thảo mà chúng ta có thể tin tưởng, và nó có nguồn gốc từ An-ti-ốt, được gọi là văn bản kiểu “Sy-ri” hoặc “Byzantine”. Lời của Đức Chúa Trời phán MỘT CÁCH TÍCH CỰC về An-ti-ốt, và nói TIÊU CỰC về La Mã và Ai Cập. Chúng ta nên LẤY CÁI TỐT NHẤT VÀ BỎ ĐI NHỮNG CÁI CÒN LẠI!

Không Ai Chứng Minh Được Rằng Bản Dịch King James Không Phải Là Lời Của Đức Chúa Trời

Bất kỳ người Mỹ lương thiện nào cũng nên biết rằng trên đất nước của chúng ta người vô tội được cho là chiếm ưu thế cho đến khi được chứng minh là có tội. Bản dịch King James cũng nên được xếp vào dạng vô hại cho đến khi được chứng minh là nó có tội. Có ai đã từng chứng minh được bản Kinh Thánh này là sai trái không? Không có ai cả. Có bất kỳ học giả nào thực sự CHỨNG MINH được rằng có những sai sót trong bản Kinh Thánh King James không? Không. Kẻ thù của bản dịch King James lấy làm vui thích khi PHỚT LỜ những sự thật về Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên này, trong khi không bao giờ CHỨNG MINH được điều gì. Tất cả những “lỗi” hiển nhiên trong bản dịch King James có thể được giải thích qua lời cầu nguyện và việc nghiên cứu Kinh Thánh cẩn thận, nhưng những người phản đối bản dịch King James không quan tâm đến việc tìm kiếm CHÂN LÝ; họ quan tâm đến việc công kích lời của Đức Chúa Trời, trong khi không bao giờ chứng minh được điều gì.

Bản Dịch King James Tôn Vinh Chúa Giê-su Christ

Chúa Giê-su phán, “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” Giăng 5:39.

Một quyển Kinh Thánh THẬT SỰ sẽ làm chứng về Chúa Giê-su Christ. Lời chân thật của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn TÔN CAO Đức Chúa Giê-su Christ, và nó sẽ KHÔNG BAO GIỜ tấn công Thần Tính của Ngài, Sự Giáng Sinh Bởi Nữ Đồng Trinh của Ngài, Dòng Huyết Chuộc Tội của Ngài, Sự Phục Sinh Trong Xác Thịt của Ngài, Sự Đến Lần Thứ Hai Đầy Vinh Hiển của Ngài, hay bất kỳ giáo lý nào khác liên quan đến Nhân Tính của Ngài. Tuy nhiên, các bản dịch mới thì công kích TẤT CẢ các giáo lý cơ bản liên quan đến Chúa Giê-su Christ lúc này hay lúc khác.

Bằng cách xuyên tạc những câu Kinh Thánh quan trọng liên quan đến các học thuyết căn bản về Đấng Christ, những bản “kinh thánh” mới này đã đưa ra một CUỘC TẤN CÔNG LIÊN TỤC chống lại Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, và đây không phải là một lời nói phóng đại! Sự Giáng Sinh Qua Nữ Đồng Trinh của Ngài đang bị công kích trong Ê-sai 7:14, Lu-ca 1:34, và Lu-ca 2:33. Dòng Huyết Chuộc Tội của Ngài đang bị tấn công ở Cô-lô-se 1:14, Công-vụ 20:28, Ê-phê-sô 1:7, và Khải Huyền 1:5. Sự Phục Sinh Trong Xác Thịt của Ngài đang bị tấn công trong Công-vụ 1:3, Lu-ca đoạn 24, và mười hai câu cuối cùng của sách Mác. Thần Tính của Ngài bị tấn công trong Công-vụ 10:28, Giăng 9:35, và I Ti-mô-thê 3:16. Các bản dịch mới tấn công Sự Đến Lần Thứ Hai trong Khải Huyền 11:15, và Tít 2:13, danh sách còn dài nữa, bởi vì các bản dịch mới có một SỰ CĂM GHÉT cực đoan đối với Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên này và cách mà nó đưa Chúa Giê-su Christ lên một vị trí trội hơn những người khác.

Các bản “kinh thánh” mới có tiếng là công kích Chúa Giê-su Christ một cách kiên định; vì vậy chúng không thể là “Kinh Thánh” mà Ngài đã nói là sẽ làm chứng về Ngài trong Giăng 5:39. Những bản dịch đó làm chứng CHỐNG LẠI Ngài.

Bản Kinh Thánh King James KHÔNG BAO GIỜ công kích Chúa chúng ta. Hơn bất kỳ cuốn sách nào trên thế giới, Bản Dịch Kinh Thánh Được Xuất Bản Lần Đầu Tiên của Phong Trào Cải Cách Tin Lành TÔN VINH Chúa Giê-su Christ. Nếu chúng ta không có lý do nào khác để tiếp nhận Bản Dịch Kinh Thánh Đầu Tiên này như là lời của Đức Chúa Trời, thì một mình lý do này cũng đủ để thuyết phục mọi tín hữu thực sự, vì làm thế nào chúng ta có thể không nghi ngờ những bản dịch mới khi chúng lại làm ra những thay đổi như vậy?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like