Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 119: Ngài Là Ai?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 119: Ngài Là Ai?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/PvbPN3vZWmk

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 16:13-16
13 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? 14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. 15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.

Lời ngỏ:
Có lẽ các bạn đã đôi lần nghe bài hát với tựa đề “Ngài là ai?” Trong đó có các ca từ như sau: “Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm Vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo, Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm.”
Vậy thì các bạn có kinh nghiệm được những điều mà tác giả của bài hát trên đã nhận được không? Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn về Đấng khiến “triệu triệu người khắp năm châu đã suy tôn làm Vua của đời mình”.

1. Sự xưng nhận đa dạng về Danh xưng và vai trò của Đức Chúa Giê-xu
    Mỗi người khác nhau đều có cái nhìn và hiểu biết về Ðức Chúa Giê-xu cách khác nhau, sau đây là một số lời xưng nhận theo quan điểm chuyên môn của mỗi người trên toàn thế giới về Ðức Chúa Giê-xu.
01) Nhà xây dựng: Ngài là Viên đá đầu tiên bắt đầu cho công trình sáng tạo
02) Nhà Thiên Văn học: Ngài là Vầng Thái dương công nghĩa, là Ánh sáng của Bình minh.
03) Ngư phủ: Ngài là Ngư phủ tài ba một lần thả lưới kéo đầy ắp cho cả chuyến tàu
04) Người thợ nướng bánh: Ngài là Bánh hằng sống, ai ăn sẽ được sự sống sung mãn
05) Nhà sinh vật học: Ngài là Nguồn sự sống và sản sinh muôn loài vạn vật
06) Kiến trúc sư: Ngài là Nền nóng vững chắc đủ để xây dựng cả công trình vĩ đại
07) Thợ mộc: Ngài là Cửa cái, Cửa chính của cả toà nhà
08) Kẻ phiêu bạt đó đây: Ngài là cái Neo
09) Bác sĩ: Ngài là Danh Y Ðại Tài, là nhà Phẫu Thuật lừng danh
10) Nhà giáo: Ngài là Người Thầy Gương Mẫu
11) Nhà nông: Ngài là Người gieo giống, là Chủ mùa gặt
12) Cơ Ðốc nhân: là Ðức Chúa Trời Hằng Sống
13) Phạm nhân: Ngài là Ðấng Hoà Giải
14) Ký giả báo chí: Ngài là Tin Tức Tốt Nhất của sự vui mừng lớn nhất.
15) Triết gia: Ngài là Sự Khôn Ngoan của Thượng Ðế
16)  Tội nhân: Ngài là Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất tội lỗi thế gian.

2. Nhận thức của dân chúng đương thời và lời xưng nhận của các sứ đồ
    Đức Chúa Giê-xu cũng từng hỏi các môn đồ rằng dân chúng đang đi theo Ngài đã xưng nhận Ngài là ai? Hay nhận định về Ngài như thế nào? Các môn đồ đã thưa lại rằng giữa vòng dân sự nhiều người ngộ nhận Ngài như là Giăng Báp-tít, người thì nói Ngài là tiên tri Ê-li, người khác nói là tiên tri Giê-rê-mi hay một trong những vị tiên tri nổi tiếng giữa vòng dân Do thái. Không phải chỉ những người không hiểu biết đã ngộ nhận như vậy; mà ngay vua Hê-rốt An-ti-pa cũng từng nói với bộ hạ của ông là Chúa Giê-xu chính là Giăng Báp-tít đã sống lại để tiếp tục phê phán ông.
    Thật ra, những điều đó bày tỏ rằng dân chúng xem Chúa Giê-xu cũng là một nhân vật quan trọng với cương vị như là một sứ giả của Đấng Mê-si, như là tiên tri Ê-li, tiên tri Giê-rê-mi là những đại tiên tri mà dân sự từng tôn kính. Họ tin như vậy cũng vì đã có những lời hứa rằng trước khi Đấng Mê-si đến thì những vị này sẽ đến. Nên họ không nhận biết Giăng Báp-tít là người đã làm ứng nghiệm về các lời tiên tri về sứ giả của Đấng Mê-si, vì ông tập trung làm báp-têm bằng nước hơn là làm nhiều phép lạ và đi khắp nơi rao giảng như các tiên tri từng làm. Còn Chúa Giê-xu thì đã làm phép lạ và giảng dạy giống vai trò tiên tri hơn trong cách nhìn nhận của họ. Nói chung, Chúa Giê-xu được dân chúng tôn sùng như là sứ giả của Đấng Mê-si hơn là Đấng Mê-si.
    Chính vì thế, Đức Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng dân chúng đã ngộ nhận Ngài như thế, còn họ thì thật lòng tin lời dân chúng hay có cách nhận định khác? Đó là câu hỏi quan trọng dành cho các sứ đồ từng sát cánh với Ngài trong 3 năm. Nhưng đó cũng là câu hỏi mà Ngài muốn hỏi chúng ta mỗi người trong ngày hôm nay. Chúng ta xưng nhận Ngài là ai?
    Cảm tạ Chúa, sứ đồ Si-môn Phi-e-rơ đã thưa rằng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”. Sứ đồ Phi-e-rơ đã đại diện các môn đồ để xưng nhận thật chính xác về Ngài. Đó là lời xưng nhận mà chính Chúa Giê-xu hằng trông đợi trước khi Ngài chuẩn bị để bước đi con đường Gô-gô-tha.

Bài học áp dụng:
    Đức Chúa Giê-xu không chỉ là một vĩ nhân trong hàng trăm nghìn vĩ nhân trên thế giới trong sách Guiness; Ngài cũng không chỉ là một vĩ Giáo chủ trong hàng trăm Giáo chủ của các tôn giáo lớn trên thế giới. Ngài cũng không chỉ là một Đại tiên tri trong hàng trăm Tiên tri danh tiếng của dân Do thái nói riêng và khu vực Trung đông nói chung. Ngài là Vua trên muôn vị vua, là Chúa của muôn chúa, là Đấng Chân Thần duy nhất trong hàng triệu triệu các vị thần trong thế giới thần linh. Quan trọng Chúa Giê-xu chính là Cứu Chúa của nhân loại nói chung và mỗi cá nhân người tin và tiếp nhận Ngài nói riêng.
    Còn bạn thì sao? Bạn nhìn nhận Ngài là ai? Bạn có câu trả lời với Chúa như thế nào nếu bây giờ Chúa hỏi bạn? Và điều xưng nhận đó của bạn có xuất phát từ tấm lòng chân thật của bạn về Ngài như điều Ngài trông đợi không?  
    Nguyện xin Chúa nghe lời xưng nhận thành thật của bạn và Ngài đẹp lòng về niềm tin xuất phát từ đáy lòng của bạn: “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài thật là Đấng Christ đã đến thế gian để trước là hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại khỏi sự chết đời đời, sự phán xét và sự kìm kẹp của tội lỗi; và quan trọng là Ngài đến tìm kiếm từng người giữa vòng chúng con khỏi thân phận nô lệ tội lỗi để làm con cái tự do của Ngài.
Nguyện xin Chúa cho chúng con xưng nhận Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là điều không chỉ trên câu chữ, mà trong niềm tin chân thật của chúng con.
Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like