Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 112: Xin Chúa Đụng Chạm

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 112: Xin Chúa Đụng Chạm

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 14:34-36
34 Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. 35 Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Ngài, 36 xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy, ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả.

Lời ngỏ:
Một trong những bài hát quen thuộc vang trong tâm trí chúng ta khi đọc đến phân đoạn Kinh thánh này. Đó là bài hát “Chạm lòng con”. 
“Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con say mê ngài,
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này,
Chạm lòng con để con không xa Ngài.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con luôn tin Ngài,
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này,
Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.
Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng ,
Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não
Rồi con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa
Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi!”

    Cầu xin Chúa đụng chạm chúng ta không chỉ trong thân thể để được chữa lành thân thể, mà cũng đụng chạm trong tấm lòng để thay đổi đời sống trở nên con cái yêu dấu đẹp lòng Chúa.

Ba câu Kinh Thánh ngắn ngủi trên cho chúng ta thấy những điểm trọng yếu trong chức vụ của Chúa Giê-xu.

1. Sự rao giảng và phép lạ cặp theo
    Sau khi vượt qua biển hồ Ga-li-lê thì Ngài và các môn đồ đến bờ bên kia thuộc xứ Ghê-nê-xa-rết. Đó là một vùng đồng bằng có hình mặt trăng khuyết, bề dài khoảng 5km, bề ngang khoảng 2km nằm ở hướng Tây Bắc. Đây là một xứ đồng bằng của một thung lũng với một bên là dãy núi đá, còn bên kia là vùng duyên hải,  nên vùng này có những cánh đồng có nhiều loại đất đá, nhiều viên sỏi to nhỏ, cũng như có khu vực thuộc đá đường đi, và hiển nhiên có đất bụi gai và đất tốt.
    Dù vậy, Ngài vẫn tiếp tục rao giảng và kèm theo nhiều phép lạ trong sự chữa lành các loại bệnh tật. Dân chúng bởi sự đồn đại mà kéo đến với mục đích là xin được chữa lành bệnh; và vì số lượng đông đảo nên họ xin chỉ rờ viền áo Chúa để được chữa lành. So với những nơi khác, tại đây dân chúng xin Chúa chữa lành với việc chỉ cần được đụng chạm vào trôn áo của Ngài mà thôi.
    Nói chung, Chúa Giê-xu đã rao giảng phúc âm cứu rỗi cho dân chúng dù biết trong vòng có nhiều người Do thái lẫn người dân ngoại. Không chỉ Ngài giảng suông bằng môi miệng mà thôi, nhưng luôn kèm theo những phép lạ, sự chữa lành để bày tỏ quyền năng của Ngài.

2. Sự đụng chạm của Chúa khiến được sự biến đổi
    Tuy nhiên, trong phân đoạn Kinh thánh tại đây bày tỏ nhiều điều vui nhưng không thể giấu được một điều đáng buồn. Nếu chúng ta xem xét kỹ thì mới thấy được nổi buồn ấy. Đó là dân chúng của xứ Ghê-nê-xa-rết đã theo tin đồn về Chúa mà kéo nhau hàng trăm, hàng nghìn người đến để gặp Chúa Giê-xu với nhu cầu chữa lành bệnh trong thân thể của họ. Việc chữa lành bệnh tật là điều tốt và Chúa đã chữa lành cho họ. Thế nhưng, họ đã không đi sâu và xa hơn nữa trong việc chữa lành tâm linh và giải cứu linh hồn mình. Họ đã không tìm đến Chúa Giê-xu và xin Ngài giải cứu mình khỏi sự chết đời đời và khỏi hậu quả phải trả của việc phạm tội.
    Phải chi tại đó dân chúng xứ Ghê-nê-sa-rết đến với Chúa Giê-xu cách đông đảo như vậy với mục đích ăn năn tội và xin Chúa giải cứu linh hồn mình, giải phóng dân tộc mình thì thật là quý biết bao. Và Ngài chắc sẽ đụng chạm tâm linh họ để cứu rỗi đời sống tâm linh và tốt lành không chỉ trước mắt, mà lâu dài cho cả cuộc đời họ và cho nhiều thế hệ kế tiếp nữa.

Kết luận:
Những người này cũng phản ánh tình trạng của dân chúng ngày nay đối với Chúa. Có vô số người trong vòng chúng ta vẫn còn tìm đến Chúa Giê-xu theo tin đồn để được hưởng sự chữa lành bệnh tật trong thân thể; và rất có thể chúng ta cũng mong Ngài hóa bánh hay ban lương thực như Ngài đã làm trước đó. Hiển nhiên, bởi sự thương xót rất lớn mà Ngài vẫn ban cho một số người trong vòng chúng ta được kinh nghiệm sự chữa lành và ban cho chúng ta sự no nê trong phương diện vật chất. Thế nhưng, chúng ta có quyết tâm đi xa hơn nữa để đón nhận lời hằng sống của Chúa hầu được sự cứu rỗi linh hồn mình và người thân của mình không? Ngài không trách chúng ta tìm Ngài với mục đích liên quan đến vấn đề thực dụng trong cuộc sống đang thiếu thốn của chúng ta. Nhưng lòng của Ngài ao ước và tìm kiếm người khao khát trong tâm linh về quyền năng và sự sống tâm linh.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa,
Nguyện xin Chúa thương xót và gíup đỡ, chữa lành những bệnh tật mà chúng con bị mang trong người khiến phải chịu bao đau đớn và gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống hằng ngày. Cảm tạ Chúa vì sự chữa lành của Ngài trong thân thể yếu đuối và nhiều bệnh tật của chúng con.
Nguyện xin Chúa gia ân để chúng con đến với Ngài để giải cứu linh hồn mình và chăm lo những điều liên quan đến đời sống tâm linh của chúng con và cộng đồng chúng con nhiều hơn.
Cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like