Home Dưỡng Linh Tại Sao Chúa Không Loại Bỏ Tội Nhân

Tại Sao Chúa Không Loại Bỏ Tội Nhân

by Rick Warren
30 đọc

“[Chúa] sẽ không luôn luôn bắt tội chúng ta, cũng không giữ lòng giận mãi mãi. Ngài không trừng phạt chúng ta vì tất cả những tội lỗi của chúng ta; Ngài không đối xử khắc nghiệt với chúng ta như chúng ta đáng phải bị đối xử. Chúa giống như một người cha đối với con cái của mình, dịu dàng và nhân từ với những người kính sợ Ngài.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

Kinh Thánh nói không có sự xử phạt cho tội lỗi của chúng ta một khi chúng ta đặt lòng tin của mình vào Chúa Giê-xu. Nhưng Kinh Thánh không có nói là không có những hậu quả của tội lỗi.

Mỗi khi bạn không vâng lời Chúa, bạn làm tổn thương cho chính mình và cho người khác. Bạn mất đi mối thông công của mình với Chúa Cứu Thế. Bạn mất đi hiệu quả và niềm vui của mình ở trên đất này. Bạn mất đi phần thưởng trên thiên đàng. Nhưng bạn không mất đi sự cứu rỗi của bạn.

Tại sao vậy? Tại sao Chúa không đuổi quách bạn đi khi bạn làm hỏng chuyện? Tại sao Chúa không loại bỏ chúng ta là những người tin Chúa khi chúng ta phạm tội?

Điều đầu tiên cần phải hiểu là tình yêu của Chúa là không điều kiện.  Chúa không nói, “Ta yêu con nếu” hay “Ta yêu con ”—chỉ là “Ta yêu con. Chấm hết.” Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn, vì bạn là một người nhận lãnh ân điển của Chúa.

Ca-thương 3:22 nói, “Lòng thương xót [của Chúa] không bao giờ chấm dứt. Chỉ nhờ sự khoan dung của Chúa mà chúng ta không bị hủy diệt hoàn toàn”.

Sự cứu rỗi của bạn không căn cứ vào thành tích của bạn. Kinh Thánh nói, “Chúa đã cứu chúng ta, không phải vì những điều công bình chúng ta đã làm, nhưng bởi sự thương xót của Ngài” (Tít 3:5 BD NLT). Bạn không thể tự kiếm được đường vào thiên đàng, mua được đường vào thiên đàng, làm việc để có đường vào thiên đàng, hay lừa gạt để có đường vào thiên đàng. Cách duy nhất mà bạn từng có một chút hy vọng nào để vào được thiên đàng là bởi ân điển của Chúa.

Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt của bạn. Luật “lâm nguy hai lần” trong hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ quy định rằng bạn không thể bị xét xử vì cùng một tội hai lần. Điều đó cũng đúng trong sách luật của Chúa. Con người không bị hình phạt vì cùng một tội hai lần.

Hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giê-xu đã dang tay mình ra trên thập tự giá và chịu hình phạt cho tội lỗi của bạn. Chúa đã hoàn tất bản án của bạn. Cái giá đã được trả hết—tất cả những gì bạn cần phải làm là tiếp nhận món quà của sự tha thứ và sự cứu rỗi mà Chúa ban cho!

Chúa Giê-xu hiểu được những điểm yếu của con người của bạn. Chúa thông cảm và thấu hiểu. Ngài biết những sự yếu đuối, lỗi lầm của bạn, và cách bạn được nối kết thành hình. Và Ngài kiên nhẫn đối với bạn.

“Thầy tế lễ thượng phẫm này của chúng ta hiểu biết sự yếu đuối của chúng ta, vì Ngài đã đối mặt với tất cả mọi sự cám dỗ giống như chúng ta, nhưng Ngài đã không phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Chúa Giê-xu đã sống trong thân xác con người trong 33 năm, vì vậy Chúa thấu hiểu những yếu đuối của chúng ta.

Chúa không giữ lòng giận! Kinh Thánh nói, “[Chúa] sẽ không luôn luôn bắt tội chúng ta, cũng không giữ lòng giận mãi mãi. Ngài không trừng phạt chúng ta vì tất cả những tội lỗi của chúng ta; Ngài không đối xử khắc nghiệt với chúng ta như chúng ta đáng phải bị đối xử. Chúa giống như một người cha đối với con cái của mình, dịu dàng và nhân từ với những người kính sợ Ngài” (Thi-Thiên 103:9-10, 13). Nếu bạn là một người tin Chúa, Chúa không giận bạn. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những hình phạt đã được gánh chịu trên thập tự giá.

Bạn có thể đang suy nghĩ, “Bạn không biết tôi đã sa sút đến thế nào đâu. Bạn không biết những gì tôi đã làm đâu.” Không, tôi không biết. Nhưng Chúa biết. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã đi lạc quá xa khỏi Chúa, thì đây là điều Chúa nói với bạn: “Hãy trở lại cùng Ta, hỡi những đứa con bất trung bội bạc, Ta sẽ tha thứ cho các con vì tội bất trung bội bạc đó” (Giê-rê-mi 3:22).

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like