Home Dưỡng Linh Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Có Ích Lợi Nhất

Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Có Ích Lợi Nhất

by Rick Warren
30 đọc

Nếu bạn muốn sẵn sàng để được Chúa sử dụng, trước tiên bạn cần phải biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó bạn cần phải sử dụng thì giờ của mình theo quan điểm vĩnh cửu.

Cô-lô-se 4:5 nói, “Hãy tận dụng thì giờ của anh chị em”. Thì giờ là tài nguyên quý giá nhất của bạn. Nó quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Bạn có thể kiếm thêm được tiền, nhưng bạn không thể kiếm thêm được thì giờ. Bạn chỉ có một số thì giờ nhất định dành cho bạn trong cuộc đời này.

Bạn không thể làm ra thì giờ. Bạn không thể vay mượn thì giờ. Bạn không thể để dành thì giờ. Bạn không thể kéo dài thì giờ. Bạn chỉ có thể sử dụng nó. Tất cả chúng ta đều có cùng số lượng thì giờ mỗi tuần: 168 giờ đồng hồ. Bạn sẽ không thể quản lý bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của mình nếu bạn không học cách quản lý tốt thì giờ của bạn. Thì giờ của bạn là cuộc sống của bạn.

Chúa đang theo dõi cách bạn quản lý thì giờ của bạn trên đất để quyết định Ngài sẽ để cho bạn làm gì trong cõi vĩnh hằng.

Một trong những chiến lược của quỷ Sa-tan là khiến cho bạn thật bận rộn làm những việc không quan trọng để bạn không có thì giờ cho những việc quan trọng trong cuộc sống—đó là chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Nếu Sa-tan không thể khiến cho bạn trở nên xấu xa, thì hắn sẽ chỉ khiến cho bạn bận rộn.

Kinh Thánh cho bạn biết chính xác những gì bạn nên làm với thì giờ của mình: “Cuộc sống của tôi chẳng có giá trị gì đối với tôi trừ khi tôi sử dụng nó để hoàn thành công việc mà Chúa Giê-xu đã giao phó cho tôi” (Công vụ 20:24).

Chúa muốn sử dụng bạn, nhưng Ngài muốn bảo đảm rằng bạn đang đầu tư thì giờ của mình vào những việc quan trọng nhất. Điều đó có nghĩa là sử dụng thì giờ của bạn trong cách nhìn vĩnh cửu. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, “Có bao nhiêu những gì tôi đang dành thì giờ để làm sẽ còn có giá trị trong năm năm tới? Có bao nhiêu điều sẽ còn có giá trị trong cõi đời đời?” Sau đó, dùng những câu trả lời của bạn để tập trung lại thì giờ của mình.

Bạn có 365 ngày ở trước mặt bạn trong suốt năm 2021. Bạn có thể sử dụng thì giờ của mình theo quan điểm vĩnh cửu như thế nào?

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like