Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 14: Tại sao người ghét Chúa Giê-su dù Ngài rất tốt?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 14: Tại sao người ghét Chúa Giê-su dù Ngài rất tốt?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Chúa Giê-su là một người rất tốt. Thật ra, Ngài hoàn hảo. Ngài luôn luôn vâng lời Cha trên trời. Ngài luôn làm điều tốt, và dạy dỗ mọi người yêu thương nhau. Vậy tại sao giới lãnh đạo tôn giáo ghét Ngài? Họ còn gọi Chúa là “người gian dối” (Ma-thi-ơ 27:63). Tại sao họ nghĩ Ngài nói dối?

Hãy xem những người thường dân Do Thái thời đó nói gì về Chúa nhé: “Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng!” (Giăng 7:12). Nếu con đọc qua các chuyện Chúa làm và phán, con biết Ngài là người tốt. Ni-cô-đem đã nói, “những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được” (Giăng 3:2). Nhưng giới lãnh đạo tôn giáo muốn mọi người phải nhìn cho kỹ, rồi thì mọi người sẽ thấy Ngài chỉ giả bộ tốt mà thôi.

Tại sao họ không thấy những phép lạ tuyệt vời Chúa Giê-su đã làm? Sao họ không thèm nghe những dạy dỗ tốt của Ngài? Bởi vì, theo ý họ, Chúa Giê-su đã không giữ luật về ngày Sa-bát. Họ giận dữ vì Chúa “làm việc” trong ngày nghỉ. Họ lý luận, “Người nầy không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát” (Giăng 9:16).

Luật của Môi-se nói: “Vậy, hãy giữ ngày Sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử” (Xuất 31:14). Do đó, giới chức sắc tôn giáo cho rằng Chúa là người xấu, và họ muốn diệt Ngài.

Trong hầu hết các trường hợp, Chúa Giê-su và môn đồ nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Ví dụ, Chúa chỉ chữa bệnh cho người ta sau khi ngày Sa-bát kết thúc lúc mặt trời lặn (Mác 1:21, 32-34). Nhưng người Pha-ri-si đã thêm vào luật Môi-se hàng ngàn quy định nhỏ. Họ gọi những hoạt động tốt, vô hại là “việc làm.” Chúa Giê-su không theo điều luật của con người bày ra. Do đó thỉnh thoảng Chúa chữa cho người bệnh được lành trong ngày Sa-bát. Vậy nên họ cho rằng Ngài không phải đến từ Đức Chúa Trời.

“Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là Chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi” (Ma-thi-ơ 12:22-24).

Vậy đấy, các lãnh đạo tôn giáo thời đó thật hai lòng.

*****

Tại sao những người lãnh đạo tôn giáo lại cho rằng Chúa Giê-su là người dối trá?

Tại sao họ nghĩ Chúa Giê-su không giữ ngày Sa-bát?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like