Home Thánh Kinh Hàng Ngày Radio Mana Thuộc Linh – Phần 91: Ẩn dụ về Nước Trời (2): Bốn loại đất

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 91: Ẩn dụ về Nước Trời (2): Bốn loại đất

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 4-8
4 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. 5 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; 6 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. 7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. 8 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.

Lời ngỏ: 
Nhiều người đã nhận xét, sách Tin lành theo Ma-thi-ơ có thể được ví như là chìa khóa của cả Kinh Thánh. Căn cứ vào điều gì mà người ta có thể nói như thế? Câu trả lời là vì Sách Ma-thi-ơ là chiếc chìa khóa dùng để mở cả hai cánh cửa Cựu Ước và Tân Ước. Cả Kinh thánh đều hướng đến cho con người nhận biết sự tể trị của Chúa trong Nước Ngài. Nước ấy không phải chỉ về thế giới ở trên trời nhưng đó là sự hình thành và phát triển ở trong tấm lòng của con người ở thế gian này. Đặc biệt  đoạn 13 sứ đồ Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy một loạt bài giảng với bảy ẩn dụ về Nước Trời. Qua đây giúp chúng ta hiểu biết rõ về khái niệm, đặc tính của Nước Trời hơn bất kỳ nơi nào khác trong Kinh Thánh. Đây cũng là một trong ba bài giảng chính mà sứ đồ Ma-thi-ơ đã chép lại trong sách này. Bài giảng thứ nhất là Bài Giảng Trên Núi, trong đó Chúa Giê-xu nhắc lại luật pháp của Nước Trời trong thời Cựu Ước và cách ứng dụng nó trong thời kỳ Tân Ước. Còn bài giảng thứ hai là Bài giảng Ẩn Dụ để bày tỏ về sự huyền nhiệm của nước Trời trên thế gian trong thời đại hiện tại. Bài giảng Thứ ba trên núi Ô-li-ve, là cái nhìn về Nước Trời trong tương lai và những điều sẽ xảy đến, chúng ta sẽ học biết trong thời gian sắp tới. 
Hôm nay chúng ta sẽ xem xét phần tiếp theo của Ẩn Dụ đầu tiên về Nước Trời trong câu chuyện người gieo giống. Đây là một trong bảy ẩn dụ quan trọng về Nước Trời. Sứ điệp chính của ẩn dụ này là Tin Lành về Nước Trời sẽ đạt được các mức độ thành công khác nhau trong lòng người. Hôm qua chúng ta đã học biết về người gieo giống và đặc tính của hạt giống.  Bây giờ, chúng ta cùng xem xét những mảnh đất mà hạt giống rơi xuống. Theo lời mô tả trong ẩn dụ thì hạt giống rơi xuống ở trên bốn loại đất.

1. Đất đường đi: “Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn.” (Câu 4) Các cánh đồng ruộng tại xứ Pa-les-tin thường được chia nhỏ thành những dải dài và ở giữa có nhiều con đường mòn. Khi người gieo giống rải hạt giống lên cánh đồng, sẽ vô tình làm rơi vãi xuống đường. Vì đất dọc đường rất thô cứng do người ta đi lại nhiều nên hạt giống không thể nảy mầm và đâm rễ trong đất này được, những hạt này sẽ  trở thành thức ăn cho những con chim bay xuống và ăn lấy.

2. Đất đá sỏi: “Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.” (câu 5-6) Người làm nông thường rất cẩn thận nhặt bỏ những hòn đá, hòn sỏi ra khỏi ruộng của họ. Tuy nhiên, địa thế của xứ Do Thái có nhiều lớp đá cứng nằm bên dưới ruộng, dù bên trên là một lớp đất đủ cho cày cấy nhưng nhưng không đủ sâu cho lúa bắt rễ. Những hạt giống rơi trên chỗ đất đá sỏi như thế có thể nảy mầm mọc lên trên phần đất thịt, nhưng do hạt giống không được lấp sâu và vì những cây này không có rễ nên khi bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt thì cũng mau chóng héo đi và bị tàn lụi.

3. Đất bụi gai: “Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.” (Câu 7)  đồng ruộng ở xứ Pa-les-tin thường có những hàng bụi gai. Những bụi gai này trở thành loại hàng rào tự nhiên giữ cho các con thú vật không xâm nhập vào ruộng lúa. Khi những hạt giống rơi nhằm bụi gai là nơi có đất tốt, liền nảy mầm và mọc lên. Tuy nhiên, trước khi những cây lúa non này đủ lớn để kết quả thì những cây gai hoang đã mọc nhanh hơn, rậm hơn, khiến cho những cây lúa phải nghẹt ngòi.

4. Đất tốt: “Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.” (câu 8) Đây là loạt đất mà các hạt giống này cần phải được gieo xuống. Vì rơi trên đất tốt và không bị ngăn trở, nên những hạt giống liền “sanh trái”, có kết quả, mang về một mùa gặt thật trúng. Chỗ đất tốt thì đem lại kết quả gấp trăm lần, gấp sáu mươi lần hay gấp ba mươi lần. Nói cách khác, có vụ mùa kết quả 100%, có vụ 60% và có vụ 30%. Tỉ lệ phần trăm này cũng là thực tế của việc trồng lúa ở xứ Do Thái.
    Ẩn dụ này cho thấy, cùng là một loại hạt giống nhưng kết quả lại tùy thuộc vào loại đất mà nó được gieo xuống. Có những hạt giống không thể nảy mầm được khi rơi vào đất đường đi. Có một số nẩy mầm mọc lên nhưng bị chết héo trên đất đá sỏi. Hay như ở trên đất bụi gai, cây có thể mọc lên nhưng không đủ sức phát triển nên bị nghẹt ngòi.

Kết luận:
Chúng ta đã biết, hạt giống tượng trưng cho Lời Chúa và cũng chỉ về chính thân vị, vai trò của Đức Chúa Giê-xu Christ là Ngôi Lời. Lời Đức Chúa Trời được rao giảng cùng lúc, như nhau cho tất cả mọi người, cùng một Đức Chúa Giê-xu ngự trị trong tâm linh của mỗi người tin Chúa; nhưng không vì thế mà đời sống nào cũng sẽ có kết quả giống nhau. Chẳng có gì sai lầm đối với hạt giống cả, nhưng đất mới là vấn đề. Đất tượng trưng cho tấm lòng của con người. Tùy loại đất mà kết quả hạt giống được gieo sẽ ra khác nhau. Cũng vậy, tùy vào tấm lòng mà ra kết quả của Phúc âm. Có những tấm lòng không đáp ứng hay hời hợt với Lời Chúa và chính Chúa Giê-xu thì cũng giống như đất đường đi. Có những tấm lòng đáp ứng cách mau chóng nhưng không để cho chân lý Phúc âm đâm sâu vào trong đời sống, nên khi gặp khó khăn, thử thách thì không  đủ sức vượt qua thì giống như đất đá sỏi. Cũng có những tấm lòng đã được nảy nở kết quả của Phúc âm nhưng lại để cho những sự ảnh hưởng của thế gian này lấn ép làm cho đạo Chúa bị nghẹt ngòi trong lòng, đó là đất bụi gai. Và cũng có những tấm lòng như loại đất tốt, mở ra tiếp nhận thông điệp từ Chúa và kết quả. Tại đó, Nước Trời được hình thành và phát triển.
Bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy có nhiều loại tấm lòng. Điều này thể hiện rằng Ngài ban cho con người chúng ta một ý chí tự do để đáp lại sứ điệp của Ngài. Bạn hãy xét xem tấm lòng của mình là loại đất nào và bạn đã đáp ứng thế nào với sứ điệp của Chúa hôm nay?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho con sự tự do để đáp lại thông điệp phúc âm của Ngài. Cảm tạ Chúa con đã nhận được chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời và Nước Trời đang được hình thành trong chính đời sống và tấm lòng của con.  Nhưng Chúa ơi, có những lúc vì bận rộn với cuộc sống hiện tại, con đã không lắng nghe Lời Ngài nên Lời Chúa không thể tác động trên đời sống con khiến  ngăn trở sự sống và phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên đời sống con. Xin cho con biết bỏ đi những đá sỏi, những gai góc trong tấm lòng minh hầu Lời Ngài có thể phát triển trong mảnh đất của tấm lòng con hầu có kết quả như ý Chúa muốn trên con. Con thật cảm tạ Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like