Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 08: Tại sao Chúa Giê-su là Đức Chúa, nếu như Đức Chúa Trời là Cha Ngài?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 08: Tại sao Chúa Giê-su là Đức Chúa, nếu như Đức Chúa Trời là Cha Ngài?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Lu-ca 6:12 chép, “Đức Chúa Giê-su đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.” Một số người thắc mắc: Nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời thì Ngài cầu nguyện với chính Ngài sao? Họ thường hỏi câu này vì họ nghĩ đây là một câu hỏi thông minh. Nhưng đây là một câu hỏi hay, nên hãy xem câu trả lời nhé.

Chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Ngài có ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh. Con gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài hiện hữu trong ba Thân Vị, và một trong ba Thân Vị là Chúa Giê-su, còn gọi là Chúa Con.

Kinh Thánh có nói Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời không? Có đó! Phúc âm Giăng chép, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” và “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (1:1,14). Những câu này rõ ràng nói về Chúa Giê-su. Giăng 1:18 chép, “Chỉ Con một [Chúa Giê-su] ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.”

Sáng Thế Ký 1:1 chép, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nghĩa là sao? Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi thứ. Sau đó Hê-bơ-rơ 1:2 chép, “lại bởi con mà Ngài dựng nên thế gian.”

Chúa Giê-su cầu nguyện với Đức Chúa Cha, và Chúa Cha gọi Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, “Khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy con. … Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. … Cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho” (Hê-bơ-rơ 1:6,8-9).

Sao mà Chúa Giê-su trở thành người bình thường được nếu Ngài là Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng và to lớn hơn cả vũ trụ. Làm sao Ngài có thể ở vừa trong thân thể con người mà không nổ tung? Dễ thôi! Chúa Giê-su bỏ lại tất cả quyền năng của Ngài. Ngài để hết lại trên thiên đàng.

“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, … trở nên giống như loài người … thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8). Khi Chúa Giê-su làm người, Ngài không giữ lại năng quyền tuyệt đối của Ngài. Ngài buông bỏ tất cả và chịu sinh ra trong hình hài yếu đuối của một em bé. Chúa không thể chết, nhưng thân xác Chúa Giê-su thì có thể, và Ngài đã chết.

*****

Bây giờ con có thể giải thích với người khác vì sao Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời được chưa?

Hãy thử nhé! Chúa Giê-su đã để lại điều gì trên thiên đàng khi giáng sinh làm người?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like