Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 84: Năng quyền trói buộc Ma Vương

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 84: Năng quyền trói buộc Ma Vương

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12:22-29
22 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. 23 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng? 24 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi. 25 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. 26 Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư? 27 Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó,chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. 28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. 29 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.

Lời ngỏ:
Chuyện kể về một nhà thơ tài hoa Việt Nam vào thế kỷ 19 là ông Cao Bá Quát, tính tình bất khuất, thường có ý khinh thị những người quyền chức mà bất tài. Có lần, ông Cao chứng kiến hai quan triều ẩu đả nhau, Vua Tự Đức vời ông vào khai rõ sự việc. Ông Cao miệng thuật, tay chỉ chỏ: — Bên nầy nói chó (chỉ tay về mình) Bên kia nói chó (chỉ tay vào nhà vua) Hai bên đều chó (chỉ tay cả mình lẫn nhà vua) Họ túm lấy họ (ra bộ túm nhau) Thần thấy thế nguy, thần chạy! 
Vua Tự Đức biết Cao Bá Quát chơi xỏ mình nhưng không thể bắt bẻ gì được. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy tích tụ lâu ngày, cuối cùng dẫn đến bản án tử hình cho Cao bá Quát. Tương tự như vậy, con người chúng ta rất dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ mà chỉ trích, tố cáo, hay thậm chí là vu cáo nhau. Chúng ta cùng quay lại phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay để xem Chúa Giê-xu đã làm việc gì mà bị vu cáo, và Ngài đã đáp trả lại sự vu cáo đó như thế nào nhé!

1. Đuổi quỷ và chữa lành
    Những câu Kinh Thánh trước đó cho chúng ta biết có nhiều người theo Chúa Giê-xu và đều được Ngài chữa lành cả. Theo lời ký thuật tại đây, có một người bị mù và bị câm, không thể tự mình đi theo Chúa được, nên có người đưa đến với Ngài. Người này mắc phải bệnh thuộc thể lẫn thuộc linh. Về mặt thuộc thể thì người này bị mù và câm, và có thể cũng bị điếc vì bệnh câm, điếc hay đi đôi với nhau. Nhưng ai cũng đều biết là những căn bệnh thuộc thể này có nguyên nhân từ bệnh thuộc linh, đó là người này bị “quỷ ám”.
    Và Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người này, biểu hiện bên ngoài là người này “nói và thấy được” Nhưng thực chất, Chúa đã thực thi quyền phép của Ngài trên cả hai lĩnh vực thuộc thể và thuộc linh. Bởi sự chiếm ngự của ma quỷ mà khiến người này đui mù và câm điếc, nhưng khi quyền năng của Chúa đụng chạm thì  người này được giải phóng tâm linh và mọi hoạt động của thân thể trở lại bình thường như vốn ban đầu được tạo ra.
    Tại đây Chúa Giê-xu đã khiến cho đám đông kinh ngạc, không một ai có thể phản kháng về khả năng chữa lành của Ngài vì ngay lập tức linh hồn đáng thương nầy đã được giải phóng, Chúa Giê-xu đã đẩy lui sự chế ngự của quỷ câm điếc và đui mù trong tâm linh người này. Bởi  phép lạ phi thường này, nhiều người thán phục và họ đã tự hỏi: “Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng?” “Con cháu Đa-vít ” là danh hiệu của Đấng Mê-si theo như lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái và họ đang trông đợi; điều này có nghĩa là họ đang thắc mắc Ngài có phải là Chúa Cứu Thế vĩ đại, là Đấng giải phóng theo như lời hứa không? Bên cạnh những lời than phục thì cũng có kẻ nghi ngờ, vì trong thực tế Chúa Giê-xu không như hình ảnh con cháu Đa-vít mà họ học biết và trông đợi bấy lâu nay. Chúa Giê-xu  không có xuất thân từ vương triều quyền quý, mà chỉ là một người thợ mộc đơn sơ nơi làng quê Na-xa-rét nhỏ bé, trong cái nhìn của họ thì Ngài không giống với hình ảnh uy nghi lẫm liệt mà họ hằng trông đợi.

2. Đáp trả sự vu cáo  
    Khi đoàn dân còn đang thắc mắc về địa vị của Chúa Giê-xu thì những người Pha-ri-si, là những người đại diện của Do Thái giáo, bấy lâu nay không công nhận và chống đối Ngài, bèn chộp lấy cơ hội để xuyên tạc thẩm quyền của Chúa GIê-xu trước dân chúng.
Họ tìm cách hạ bệ Chúa Giê-xu trước dân chúng bằng cách phỉ báng Chúa rằng: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.” (câu 24)  Họ không tin Chúa Giê-xu vốn từ Đức Chúa Trời đến, nên bảo Ngài liên minh với “Bê-ên-xê-bun”, là danh xưng của một vị thần xứ Ca-na-an mà dân xứ ấy gọi là “chúa quỉ”, tức tay sai của Sa-tan.
    Chúa Giê-xu đáp lại lời xuyên tạc và tố cáo ấy bởi hai luận điểm rõ ràng:
    Thứ nhất, Chúa chỉ cho họ thấy sự vô lý trong luận cứ của những kẻ chống đối Ngài. Chúa dùng hai hình ảnh để so sánh: (1) Sự chia rẽ trong một nước. (2) Sự chia rẽ trong một thành hay trong một nhà. “Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được”  (câu 26) Không một nước nào, một thành nào, hay một gia đình nào chia rẽ mà tồn tại được, cũng vậy, quỷ không thể nào đuổi đồng bọn của nó vì làm như vậy là tự chia rẽ, không thể nào tồn tại. Ai cũng nhận biết người mắc bệnh kia là bị quỷ ám, mà nếu Ngài nhờ sức mạnh của chúa quỷ mà trừ quỷ thì có nghĩa tự phân rẽ nhau vì nếu thật quỷ vương dùng quyền phép để tiêu diệt chính vây cánh của nó thì nước nó không thể tồn tại được.
    Thứ hai,  nếu như theo lời lập luận này của kẻ tố cáo thì ngày tàn của Sa-tan cũng đã đến rồi. Chúa Giê-xu phán “Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi” (câu 28). Câu này cho thấy Chúa Giê-xu có đủ năng quyền để diệt trừ ma quỷ và điều đó có nghĩa là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã xâm nhập vào lãnh địa của Sa-tan. Đây là dấu hiệu chắc chắn cho thấy kỷ nguyên cứu rỗi và giải phóng con người ra khỏi tội lỗi và xiềng xích Sa-tan đã đến.
    Thứ ba, Chúa Giê-xu là Đấng đắc thắng hơn mọi thế lực của ma quỷ. Như lời Ngài khẳng định “ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao?”  Satan là kẻ “mạnh sức” đang chế ngự trong ngôi nhà là tấm lòng của con người, để có thể giải phóng tấm lòng đó thì Đấng ấy phải phải mạnh sức hơn mới có thể trói nó lại được. Thật vậy, Ngài đã trói buộc quyền lực của Sa-tan, truất phế quyền cai trị và tất cả các lực lượng của nó đang chiếm đoạt và chế ngự trong con người. Chúa đã  nhiều lần trói buộc  quyền lực của Sa-tan, Ngài đã giải cứu kẻ bị quỉ ám, đã chữa lành cho người què, kẻ bị mù, người câm điếc và mọi bệnh tật bệnh có nguyên nhân sâu xa từ sự chiếm ngự của kẻ mạnh sức là Sa-tan.

Kết luận:
Những lãnh đạo Do Thái giáo đại diện cho những người phản kháng và đối đầu với Phúc Âm của Đức Chúa Trời ngày xưa. Đến ngày nay cũng có nhiều người khước từ, xuyên tạc Chúa Giê-xu và niềm tin của những người thuộc về Ngài như thế. Tất cả những lời tố cáo đó chung quy là chối bỏ Đức Chúa Trời và chống đối công việc Ngài, chống lại Nước Trời. Lời đối đáp của Chúa Giê-xu cho thấy tính phi lý của lời tố cáo về năng quyền hủy diệt kẻ ác  và chứng tỏ rằng nước Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu đã thâm nhập vào thế gian. Hơn nữa, qua sự chết và sống lại của Ngài Chúa Giê-xu minh chứng cho sự đắc thắng tuyệt đối và Ngài có đủ thẩm quyền để giải phóng những linh hồn đang bị thế lực tối tăm chiếm ngự và điều khiển. Sẽ đến một ngày Chúa Giê-xu lấy đại quyền đại năng mà trở lại thế giới này để hoàn tất công cuộc cứu rỗi và tiêu diệt thế lực của Sa-tan và mọi lực lượng tay sai của nó. 

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa các chúa và là Vua muôn vua. Ngài đã giải cứu con khỏi sự thống trị của kẻ ác là Sa-tan và giải phóng con khỏi sự thống trị của nó, đem con vào sự hiện diện, sự đắc thắng của Ngài. Con cũng đang trông đợi đến ngày Chúa trở lại và hủy diệt mọi thế lực của kẻ ác đang chiếm ngự ở thế gian này. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like