Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 07: Nếu như “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” thì tại sao chúng ta phải sợ Ngài?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 07: Nếu như “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” thì tại sao chúng ta phải sợ Ngài?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Kinh Thánh nhiều lần khẳng định con người phải kính sợ Chúa, như câu “Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ” (Thi Thiên 89:7). Và Chúa Giê-su thì nói, “Đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong hoả ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).

Nhưng chẳng phải Chúa là Cha đang chăm sóc con bằng tình yêu thương sao? Đúng vậy. Kinh Thánh nói “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” và “chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương” (I Giăng 4:8,18). Và con sẽ lại hỏi “Vậy tại sao con nên sợ Ngài,” đúng không?

Trước tiên, cần phải hiểu Kinh Thánh nói “kính sợ Chúa” có nghĩa là gì. Vua Sa-lô-môn nói “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự tri thức” (Châm ngôn 9:10). Con phải kính sợ và thờ phượng Chúa. Con cần tôn kính Chúa vì Ngài là Đấng Siêu Việt.

Cọp Si-bê-ri-a là giống mèo lớn nhất trên hành tinh. Một con đực có thể nặng đến 380 kg (850 pounds). Nó nặng hơn con sư tử châu Phi đến 45kg (100 pounds). Chúng thật sự là những con quái vật, với lớp lông vàng trắng sọc đen nguy hiểm. Con sẽ không muốn ở chung với chúng trong phòng. Con tất nhiên sẽ kính sợ nó.

Nhưng nếu con là cọp con, và con cọp Si-bê-ri-a dữ tợn kia là cọp cha thì thế nào? Mọi thứ sẽ khác đi đúng không? Và con cũng có mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời. Con là con trai, con gái của Ngài. Con vẫn kính sợ và thờ phượng Ngài. Nhưng sự kính sợ không còn mang nghĩa tiêu cực. Thật ra, Kinh Thánh nói “Sự kính sợ Chúa là trong sạch, hằng còn đến đời đời” (Thi Thiên 19:9).

Kính sợ Chúa là sợ mình không vâng theo Chúa. Nếu cha con cảnh báo rằng con sẽ bị phạt cấm túc một tuần nếu con về nhà trễ, con sẽ sợ vi phạm quy định của cha. Chúa sẽ không tổn hại con, nhưng Ngài sẽ kỷ luật con. Cọp con có thể chơi giỡn với cọp cha, nhưng nếu cọp con làm điều nguy hiểm hoặc không vâng lời thì nó sẽ biết ngay ai có quyền ở đây.

Sẽ có những lúc trong đời con thấy Chúa bày tỏ quyền năng. Vậy nên con phải nhớ luôn kính sợ Ngài.

*****

Con tôn kính và kính sợ Chúa đến mức nào? Con có kính sợ Chúa không?

Thế nào là sợ hãi một điều gì đó quyền năng và nguy hiểm lại là một điều tốt?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like