Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Yêu Thương Người Lân Cận

Ngày 17 – Yêu Thương Người Lân Cận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 19:1-18

1 CHÚA phán dạy Môi-se:2 Con nói với toàn thể Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Các ngươi phải thánh, vì Ta, CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi là thánh.3 Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và phải giữ ngày Sa-bát của Ta, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.4 Đừng hướng về hình tượng và làm cho mình các thần bằng kim khí đúc. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.5 Khi các ngươi dâng tế lễ cầu an cho CHÚA, phải dâng cho đúng cách để của lễ ấy được nhậm; 6 phải ăn lễ vật trong ngày dâng hay trong ngày hôm sau; phần còn thừa qua ngày thứ ba phải đốt hết. 7 Nếu ăn phần còn lại trong ngày thứ ba, phần đó là vật gớm ghiếc và của lễ không được chấp nhận.8 Người ăn sẽ mang tội vì đã vi phạm vật thánh của CHÚA. Người ấy phải bị trục xuất khỏi nhân dân.

9 Khi gặt hái mùa màng của đất đai mình, đừng gặt tận góc đồng cũng đừng mót hoa quả còn sót lại. 10 Đừng hái nho mót lại lần thứ nhì cũng đừng lượm những trái rơi xuống đất. Phải để những trái đó cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.11 Đừng trộm cắp. Đừng dối trá. Đừng lừa gạt lẫn nhau.12 Đừng lấy danh Ta thề dối mà xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA.

13 Đừng ức hiếp, cướp giựt láng giềng. Đừng giữ tiền công của người mình mướn cho đến hôm sau.14 Đừng rủa người điếc cũng đừng để đá làm vấp chân trước người mù, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA.15 Đừng phán đoán bất công; đừng thiên vị đối với người nghèo, cũng đừng nể nang người có quyền thế, nhưng phải phân xử người lân cận ngươi cách công minh.16 Đừng đi phao vu trong dân chúng. Đừng mưu hại mạng sống kẻ lân cận ngươi. Ta là CHÚA.

17 Đừng để lòng ghen ghét anh em ngươi. Phải quở trách láng giềng để ngươi khỏi phải mang tội vì người ấy.18 Đừng tìm cách báo thù cũng đừng mang oán hận người đồng hương, nhưng phải yêu thương người lân cận như chính bản thân. Ta là CHÚA.

Tổng quát:
Điệp ngữ “Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi” được lặp đi lặp lại. “Chúa” bày tỏ danh Ngài khi Ngài công bố Giao Ước giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên. Khi dân sự làm nô lệ tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã cứu họ và khiến họ trở nên dân Ngài. Chúa muốn dân Ngài ghi nhớ rằng họ được yêu thương bằng tình yêu của Chúa và phải yêu thương người lân cận bằng tình yêu như vậy. Tôi có thực hành tình yêu thương với anh chị em đồng đức tin và với người lân cận?

SUY GẪM:

Câu 5-8:
Khi mọi người dâng tế lễ, những của lễ đó phải làm đẹp lòng Chúa và được Ngài nhận. Vì của lễ được chia sẻ và ăn giữa vòng dân sự, nên dân sự dễ bị sa vào cám dỗ muốn tích trữ thịt. Của lễ dâng lên Chúa và cách dâng phải được làm theo đúng Lời Chúa.

Câu 9-18:
Quan tâm đến những người lân cận là cách bày tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Luật lệ yêu cầu không được thu hoạch tất cả ngũ cốc và hoa quả mà phải để lại một ít dành cho những người yếu đuối không có quyền lợi cũng như mùa màng bội thu. Đây là hành động chia sẻ với người khác ân sủng mà Chúa đã ban cho mình. Những người quanh tôi, ai là người cần tôi giúp đỡ? Sẽ là tội lỗi nếu áp bức những người yếu đuối và bóc lột họ, thay vì chăm sóc họ như người lân cận. Thu nhập của tôi có chính đáng không? Tôi có trả lương công bằng cho những người làm thuê cho tôi không?

Cầu nguyện: Dù nói rằng con yêu Chúa, xin Ngài tha thứ cho con tội lỗi đã không chăm sóc anh chị em đồng đức tin của mình.
Bình Luận:

You may also like