Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Đời Sống Khác Biệt Với Người Ngoại

Ngày 18 – Đời Sống Khác Biệt Với Người Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 19:19-37

19 Phải vâng giữ các quy luật Ta. Đừng cho thú vật khác loại giao hợp nhau, đừng gieo hai loại hạt giống trên một cánh đồng, đừng mặc y phục dệt bằng vải làm bằng hai loại vật liệu.

20 Nếu người đàn ông nào ngủ với một phụ nữ là nô lệ đã hứa gả cho một người khác nhưng chưa được chuộc hay chưa được trả tự do, phải có hình phạt xứng đáng nhưng không xử tử họ, vì nữ nô lệ chưa được phóng thích.

21 Tuy nhiên, người đàn ông phải đem một con chiên đực đến cửa trại hội kiến để dâng cho CHÚA làm của lễ chuộc lỗi. 22 Thầy tế lễ sẽ dâng con chiên đực làm của lễ chuộc tội trước mặt CHÚA để chuộc tội người ấy đã phạm tội và tội đó sẽ được tha.

23 Khi các ngươi đã vào đất hứa và trồng bất cứ loại cây ăn trái nào, phải coi trái của cây đó là trái cấm. Phải coi những trái đó là trái cây chưa được ăn (chưa được thánh hoá: chưa cắt bì)

Trong ba năm các ngươi phải coi trái cây đó là trái cấm và không được ăn.

24 Qua năm thứ tư, tất cả trái cây đó đều thánh và phải đem dâng cho CHÚA để tôn vinh Ngài. 25 Đến năm thứ năm, các ngươi được phép ăn trái cây đó. Như vậy mùa màng các ngươi sẽ gia tăng. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

26 Đừng ăn thịt chưa sạch huyết. Đừng hành nghề bói toán hay pháp thuật.

27 Đừng cắt tóc hai bên thái dương cũng đừng cắt mép râu.

28 Đừng cắt thân thể vì người chết, cũng đừng xăm các dấu hiệu trên mình. Ta là CHÚA.

29 Đừng làm sỉ nhục con cái các ngươi vì bắt nó hành nghề mãi dâm và làm cho đất đầy dẫy mãi dâm và tội ác.

30 Phải giữ ngày Sa-bát Ta và tôn kính nơi thánh Ta. Ta là CHÚA.
31
Đừng cầu hỏi đồng bóng hay phù thủy để khỏi bị họ làm ô uế. Ta là CHÚA Đức Chúa Trời các ngươi.

32 Phải đứng dậy khi thấy người già cả, phải tôn trọng người cao niên và sùng kính Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA.

33 Đừng bạc đãi ngoại kiều sống trong xứ các ngươi.

34 Phải đối xử với họ như với người bản xứ. Phải yêu thương họ như chính bản thân, vì các ngươi vốn là ngoại kiều ở Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

35 Đừng dùng các tiêu chuẩn bất chính trong khi đo chiều dài, cân trọng lượng và đếm số lượng.

36 Phải dùng cân đúng, trái cân đúng, ê-pha Ê-pha là dụng cụ đo lường chất đặc, độ 20l

và hin Hin là dụng cụ đo lường chất lỏng, bằng 1/6 ê-pha

đúng. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập.
37
Phải giữ và làm theo các quy luật và sắc lệnh của Ta. Ta là CHÚA

SUY GẪM:

Câu 19:

Lai tạo các loài và giống là hủy hoại tính đồng nhất của cá thể do Đức Chúa Trời tạo dựng và phá vỡ quy luật tự nhiên. Đức Chúa Trời muốn giữ mọi tạo vật cách thánh khiết như vốn có từ lúc ban đầu. Ngài muốn dân sự Ngài sống một đời sống khác biệt.

Câu 20-22:

Theo hành động của những người ngoại, nếu một người đàn ông ngủ với nữ nô lệ đã được hứa gả cho người đàn ông khác nhưng chưa được chuộc, người đàn ông đó không phải chết. Nhưng trước Đức Chúa Trời thánh khiết, người đó đã phạm tội và phải dâng của lễ chuộc tội trước mặt Chúa. Tôi có bắt chước phạm phải những tội lỗi của người không tin kính Chúa không?

Câu 26,31:

Nếu ai đó cầu hỏi đồng bóng hay phù thủy, là những người là tâm linh đã bị ma quỷ cai trị, và làm theo những điều họ nói, người đó sẽ có một đời sống bất an lệ thuộc vào quyền lực ma quỷ. Đừng xem bói toán chỉ vì một chút tò mò.

Câu 36,37:

Đức Chúa Trời đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập và khiến họ trở nên dân Ngài. Vì thế, dân sự phải vâng theo những luật lệ và quy tắc của Chủ mình là Đức Chúa Trời và sống một đời sống khác biệt và thánh khiết. Tôi có xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Chủ của tôi và vâng phục Lời Ngài, sống theo Lời Ngài hay không?

Cầu nguyện: Con muốn được đầy dẫy Lời Chúa, để không vâng theo môi miệng thế gian.

Bình Luận:

You may also like