Home Chuyên Đề BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 15 và hết: Lời Kết

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 15 và hết: Lời Kết

by Sưu Tầm
30 đọc

Tín hữu:

Mục sư ơi, con cảm thấy hạnh phúc quá, khi đọc chương 22. Hầu hết sách Khải Huyền được đọc trong lo âu: Lo âu vì không làm trọn tư cách một tín đồ như được cảnh báo trong các thư gởi các hội thánh, lo làm việc không đủ, lo không phân biệt được tà giáo, hay không chịu đựng nổi bắt bớ.Sau đó lo âu về ngày tận thế với sự thù ghét đạo Chúa càng gia tăng mà cao điểm là Hai Con Thú và Ba-by-lôn uống máu các thánh đồ… Nhưng bây giờ đọc tới Chương 22 con cảm thấy Chúa đến quá gần, như em bé trong nhà trẻ biết giờ cha mẹ nó đến đón đưa về nhà.

Mục sư:

Trong 16 câu cuối cùng có tới 6 chữ đến liên hệ trực tiếp việc Chúa Tái Lâm, trong đó có 5 lần được nhắc tới với sự khẩn trương: “điều sắp xảy ra”, “Ta đến mau chóng”, và “thì giờ đã gần rồi” 22:6, 7, 10,12,20. Sự đến của Chúa là điều chắc chắn và chúng ta đang ở trong cao điểm lịch sử mà chưa bao giờ có một thế hệ con người nào từng trải. Tất cả mọi thế hệ đều đọc Khải Huyền, được khích lệ trong đức tin, lòng can đảm và sự hào hứng như chúng ta, nhưng chúng ta có thể là thế hệ đón Chúa Tái Lâm. Đây là điều kỳ diệu của sách Khải Huyền.

Tóm lại sách Khải Huyền cho chúng ta những bài học lớn như sau:

  • Chúa kêu gọi Hội Thánh chăm chỉ, bền đỗ và cảnh giác tà giáo.
  • Thờ phượng là trọng tâm.
  • Sự bắt bớ là điều tất nhiên, có thể đến mức tử đạo.
  • Chúa tể trị, luôn luôn làm chủ lịch sử. Mọi sự kiện đều được Chúa cho phép, theo trình tự, đối tượng và mức độ.
  • Hội Thánh sẽ được bênh vực, giải cứu và chiến thắng.
  • Cơn thịnh nộ giáng trên thế gian vô tín, và kẻ thù thuộc linh.
  • Trời Mới Đất Mới là điều đáng mong đợi và và hy sinh nếu cần.
  • Chung kết trong công nghĩa, yêu thưong và vinh quang. Chúa Tái Lâm chắc chắn và mau chóng.

Ở đầu sách Khải Huyền có lời khích lệ: “Phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri nầy và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi” (Khải 1:3). Còn ở cuối sách có lời cảnh cáo về sự tự ý thêm bớt lời Chúa (22:17-18). Không có cuốn sách nào trong Kinh Thánh có lời khích lệ và cảnh cáo như vậy. Do đó con hãy đọc để được phước. Còn việc giải kinh, hãy đi trong sự quân bình, hết sức cẩn thận khi giải kinh, dạy dỗ hoặc  xây dựng các tín lý, cẩn thận tránh kết luận độc đoan ngoài dụng ý của tác giả và sự linh cảm của Thánh Linh.  

Tín hữu: Cảm ơn mục sư.

Mục sư: Xin Chúa ban phước cho con.

Tâm sự của tác giả

Tác giả đã hầu việc Chúa 35 năm trong công tác truyền giáo và 20 năm trong chức vụ mục sư.

Ông đã dịch một số tài liệu giải kinh trong đó có sách Khải Huyền của giáo sư Bob Utley, được đăng trên mạng www.freeebiblecommentary.org. Ông cũng đã tốt nghiệp Trường Nghiên Cứu Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp.

Ông ao ước từ nhiều năm giúp tín hữu Việt nam hiểu và yêu mến sách Khải Huyền, là cuốn sách có lời hứa phước hạnh cho người đọc và cảnh báo cho những người muốn “bớt ý Chúa, thêm ý người” vào cuốn sách này. Mặc dầu cuộc bàn luận không đủ chi tiết để giải kinh một cách sâu xa, ông chỉ muốn trang bị cho người đọc công cụ căn bản để họ có thể tự tìm tòi nghiên cứu cho nhu cầu bản thân.

Cuốn sách này không thể tránh được thiếu sót, xin độc giả thông cảm và góp ý xây dựng. Xin chân thành cám ơn.

Ai có nhu cầu muốn tìm hiểu chủ đề Khoa Hoa và Đức Tin, xin kính mời cập nhật trang mạng www.banluan.com hoặc viết thư tới ChanLyChanTinh@yahoo.com

“Nguyện xin ân sủng của Chúa, Ðức Chúa Jesus, ở với mọi người. A-men”. Khải Huyền 22:21

Tài liệu tham khảo chính:

Tài liệu giải kinh sách Khải Huyền, giáo sư Bob Utley:

http://www.freebiblecommentary.org/pdf/vie/VOL12_vietnamese.pdf

Sơ Lược sách Khải Huyền:

https://vietchristian.com/kinhthanh/reader.asp?pid=,src=/kinhthanh/tklk/tklk.xml,name=Chuong,enc=2,nl=0,id=74,max=114

So sánh Khải Huyền và Sáng Thế Ký, Giải thích Đa-ni-ên 9:24-27

https://vietchristian.com/kinhthanh/reader.asp?pid=,src=/kinhthanh/tklk/tklk.xml,name=Chuong,enc=2,nl=0,id=75,max=114

https://vietchristian.com/kinhthanh/reader.asp?pid=,src=/kinhthanh/tklk/tklk.xml,name=Chuong,enc=2,nl=0,id=29,max=114

Các biểu đồ do Trường Nghiên Cứu Kinh Tháng phương pháp quy nạp, Youth With A Mission, liên hệ qua MS Nguyễn Ngọc Hà Các nguồn mở: Wikipedia (dữ liệu), Google (hình ảnh minh họa).

MS Nguyễn Ngọc Hà

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like