Không Cần Hội Thánh ?

525

 

 

Ta sẽ xây dựng Hội-thánh của Ta trên đá này, và mọi sức mạnh Âm-phủ sẽ không thắng nổi nó.” (Ma-thi-ơ 16:18).

Ở Mỹ, đôi khi người ta ỷ lại vào sự tồn tại của các nhà thờ sẵn có nơi mọi góc phố. Đó là những Hội-thánh của nhiều giáo phái, tầm cỡ, và cách thờ phượng, với những biến thể của giáo lý. Nhưng họ hầu hết đều đồng ý trên các căn bản như: thẩm quyền của Kinh-thánh, Thần-tính của Chúa Giê-su Christ, việc Cứu chuộc của Ngài trên Thập tự giá, Sự sống lại của Chúa, và điều cần thiết của Đức-tin trong Ngài để nhận sự Cứu rỗi. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời về những Hội-thánh đó. Trước hết, Hội-thánh thuộc về Cứu Chúa Giê-su và không phải của chúng ta. Thứ hai, Ngài đã nói mọi cửa địa ngục sẽ không thắng nổi nó. Hội-thánh hay nhà thờ, là thân thể của Chúa Cứu-thế trên đất. Nhà thờ mang tính chất cốt yếu. Đã một lần vị tổng thống Roosevelt của Mỹ đã nói, “Trong những ngày khai khẩn đất phương Tây này, chúng ta đã tìm thấy một luật không thể sai được, đó là một cộng đồng sau một thời gian thành lập, hoặc một nhà thờ được xây lên, hoặc khác hơn là cộng đồng bắt đầu suy thoái.

Vào năm 1830, một nhà ngoại giao của Pháp tên Alexis du khảo nước Mỹ và đã có nhận định này:“Tôi đi tìm then chốt về sự vĩ-đại của Mỹ quốc trong các hải cảng, trong những cánh đồng phì nhiêu cùng muôn khu rừng bất tận, trong các quặng mỏ trù-phú với nền thương mại bao la khắp thế giới, nơi hệ thống trường công lập và cơ cấu học tập. Tôi đã đi tìm nó ở nơi quốc hội dân chủ cũng như trong hiến pháp vô địch của họ. Nhưng không tìm được gì cho tới khi tôi đi vào các nhà thờ của nước Mỹ và đã nghe thấy những hàng ghế ngồi của họ bốc lửa công chính, tôi mới hiểu được điều bí mật về tài năng và sức mạnh của Mỹ quốc. Nước Mỹ vĩ đại vì nước Mỹ thiện lành và nếu Mỹ quốc thôi không là thiện nữa thì nó sẽ thôi là vĩ đại”. Ông nói tiếp, “Người Mỹ đã phối hiệp những ý tưởng của Cơ đốc giáo và sự tự do một cách rất liền lạc trong đầu óc, đến độ không thể nào bắt họ suy xét về phần này mà không có phần kia.”

Vẻ độc đáo của nhà thờ tại Mỹ là: Bởi Hiến pháp, nhà cầm quyền không được phép đặt một giáo phái nào làm chính giáo, một tình trạng còn tồn tại trong nhiều xứ sở. Hiến pháp không ngăn cấm nhà thờ ảnh hưởng đến chính quyền, vì câu “tách biệt nhà thờ với nhà nước” không mang ý nghĩa này, nhưng nó ngăn chặn nhà cầm quyền trong sự gây ảnh hưởng đến nhà thờ.

Cho dù vẫn còn xa trong sự toàn thiện, nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời về các nhà thờ và về sự dẫn dắt những người cha kiến quốc trong việc thành lập hiến pháp cho phần đất được phước thượng thiên này.


Theo Bill Bright
Bình Luận: