Home Dưỡng Linh Ngoài Chúa Ra Chúng Ta Chẳng Còn Nơi Nương Dựa Nào Khác

Ngoài Chúa Ra Chúng Ta Chẳng Còn Nơi Nương Dựa Nào Khác

by Mymy
30 đọc

Cảm tác theo II Sử ký 20

Quân Am-môn kéo đến ngày một đông, rất hung dữ, đến đánh đội quân chúng tôi. Có người đến báo với tôi rằng, có một đạo quân rất lớn, rất đông và đang ở gần. Tôi sợ lắm! chẳng biết phải làm gì ngoài cầu nguyện Chúa giúp cho đoàn quân ít ỏi của mình. Tôi phủ phục lòng mình và trình dâng nan đề của mình cho Chúa. Tôi kêu gọi khắp xứ Giu-đa phải ăn năn, phải nhóm lại cầu Chúa cứu giúp. Vì ngoài Chúa ra, nào có ai có thể thay đổi được tình thế và cứu giúp lượng dân ít ỏi này thoát khỏi đám quân hùng hậu kia được?

Tôi bước vào hành lang của Chúa, lòng nặng trĩu và dâng trình lời cầu nguyện cho Ngài. Tôi thú nhận với Ngài rằng Ngài là giải pháp duy nhất mà tôi có thể tìm kiếm. Ngài là Đức Chúa Trời – là Đấng đã ở cùng và gìn giữ dân sự tôi. Ngài là Đấng nắm giữ tình thế, làm chủ hoàn cảnh và chúng tôi đều biết rằng không có ai đầy quyền năng như Chúa và không ai thắng Ngài được.

Thật sự quân lính đều đã kiệt sức, và không biết phải làm gì lúc này cả. Chúng tôi ai nấy đều không còn mạnh mẽ, không còn can đảm, không còn sự khôn ngoan, không còn phương hướng để đối đầu với đội quân đông đảo ấy. Sự nương cậy trọn vẹn chúng tôi chỉ biết đặt nơi Chúa và một mình Chúa.

Nào Chúa có bỏ rơi chúng tôi, khi nghe thấy sự thở than trong lời cầu nguyện, Ngài cảm động chúng tôi rằng: “Trong trận này các con không cần phải tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng, mà xem thấy sự giải cứu của Ta. Vì Ta ở cùng con”.

Ôi thật ngọt ngào và yên ủi thay! Thật phước hạnh thay! Vì điều mà chúng tôi không thể làm được Chúa đã thay chúng tôi làm thành. Sự thành tín của Ngài vượt quá sự suy tưởng, vượt qua sự hiểu biết, và sự nhận thức của tôi. Những điều mà con người không làm được thì Chúa làm được. Chỉ cần Chúa có ở cùng, thì chúng tôi có sự bình an. Có Ngài ở cùng chúng tôi biết rằng Đấng ở cùng chúng tôi lớn hơn kẻ ở trong thế gian, và lòng chúng tôi thêm phần mạnh mẽ! Chằng có điều gì tuyệt vời bằng ở trong bóng cánh của Ngài cả!.

“Hãy tin cậy Đức Giê Hô Va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc;
Hãy tin Đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn”
(II Sử ký 20:20b)

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Lạy Chúa! Con  biết rằng mình đang phải đối mặt với hoạn nạn,mất mát, khốn cùng, đói kém, áp lực gánh nặng đầy dẫy trong thế gian này. Đó đều là những trận chiến mà con chẳng thể đánh nổi. Con chỉ biết nương cậy nơi Chúa, và đặt trọn vẹn lòng tin vào Ngài. Vì Ngài thật sự là Đấng rất lớn! Ngài là Chúa của chiến trận và là Chúa của bình an. Cảm tạ vì sự giải cứu của Ngài trên đời sống con, cảm tạ ơn Ngài vì Ngài Đấng luôn ở cùng con. Amen.

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like