Home Dưỡng Linh Sự Cầu Nguyện Và Trận Chiến Thuộc Linh

Sự Cầu Nguyện Và Trận Chiến Thuộc Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc
Chúng ta nên bỏ mất cái nhìn thấy về tầm quan trọng của việc chạm trán quyền lực nầy. Bất cứ khi nào quyền hành chính trị của con người cai trị trên dân chúng có liên hệ như vua Hêrốt chẳng hạn, thì chúng ta có thể khả nghi rằng cuộc chiến thuộc linh đang ở mức độ chiến lược hay trên trời (xem Êsai 24:21 và Êphêsô 2:2). Cuộc đối chọi quyền lực này lớn hơn việc đuổi quỉ có mức độ trên đất hoặc đối chọi với thuật sĩ ở mức độ cao. Không nghi ngờ gì nữa, đó là cuộc chiến đấu với các chủ quyền và các thế lực mà Phaolô viết trong Êphêsô 6:12.

Cuộc đối chọi quyền lực của Phierơ tương tự như cuộc chiến thuộc linh ở các nơi trên trời mà chúng ta được cho phép lướt qua  như là kết quả cầu nguyện của tiên tri Đaniên. Đaniên cầu nguyện rằng (1) xin Đức Chúa Trời tha thứ cho dân Ysơraên về tội lỗi khủng khiếp mà họ đã phạm chống nghịch Ngài và (2) sự lưu đày ở Babylôn sớm được chấm dứt. Đức Chúa Trời trả lời ngay lời cầu nguyện của Đaniên bằng cách sai một thiên sứ đến với ông như Ngài đã sai một thiên sứ đến cùng Phierơ trong ngục. Nhưng trong trường hợp của Đaniên, thiên sứ phải mất 21 ngày mới tới cùng Đaniên được bởi vì thiên sứ bị cản trở bởi vua Pherơsơ và đã phải nhờ sự giúp đỡ của một thiên sứ mạnh hơn, thiên sứ Michên (Đaniên 10:1:14).

Các báo cáo từ các nổ lực “vẽ bản đồ thuộc linh” đang được hướng dẫn tại nhiều nơi trên thế giới, tên “linh của sự chết” dường như nổi bật lên như là những linh mạnh nhất trong tất cả các chủ quyền của sự tối tăm. Linh nầy đuợc Phaolô trình bày “kẻ thù cuối  cùng sẽ bị tiêu diệt, đó là sự chết” (I Côrinhtô 15:26).

Tại Resistencia, Át-ren-tin; một trong những thí nghiệm bằng cách quan sát, kiểm tra liên tục về tình trạng tâm linh trong toàn thành phố và một cuộc chiến thuộc linh ở mức độ chiến luợc đang diễn ra để tập trung vào công tác truyền bá Phúc âm. Sự quan sát cho thấy rằng quyền lực mạnh nhất của các linh cai trị trên thành phố chính là linh của sự chết. Tại đây, linh của sự chết còn có tên riêng là “Sanla Muerte”, tiếng Tây Ban Nha là “St Death”. Nhân dân thành  phố thờ lạy và phục vụ linh nầy vì hắn hứa với họ sẽ ban cho họ một cái chết êm đẹp nếu họ thờ lạy nó. Có một thầy tế tối cao điều khiển nghi lễ thờ cúng, họ có 13 điện thờ rải rác khắp thành phố. Nhiều người có hình tượng của Sanla Muerte khắc vào trong xương người rồi mổ da để vào hầu cho Sanla Muerte sẽ luôn luôn ở với cùng để cuối cùng sẽ ban cho họ cái chết đẹp đẽ.

Các thế lực nầy trong thành phố Resistensia đã thành công trong việc ngăn trở, không cho Tin Lành phát triển. Các Hội Thánh  phúc âm liên hiệp tại đây rất yếu, lại chia rẽ và cứ ở tình trạng này trải qua hơn mười năm. Trong ba năm thí nghiệm đuợc điều hành bởi mùa gặt Phúc âm do bạn của tôi là Ed Silroxso chỉ đạo. Vợ tôi là Doris, và Cindy Jacobs giúp lập kế hoạch và quản lý giai đoạn của cuộc chiến thuộc linh có cấp độ chiến luợc của kế hoạch. Trong ba năm Công vụ được thành công nhờ theo các nguyên tắc chỉ đạo trong quyển “Để không người nào bị đoán phạt” của Ed Silvoso. Kết quả cuối cùng là chiến dịch truyền bá Phúc âm mười một ngày cho dân trong thành phố để thu hoạch vụ mùa mà Đức Chúa Trời đã làm cho chín mùi trải qua nhiều tháng.

Khi Doris và Cindy đến Át-ren-tin để tham gia chiến dịch, họ nghe được nhiều tin tức thật ghê sợ. Một tuần lễ trước khi mở chiến dịch, thầy tế tối cao của các lễ cúng linh San la Muerte đang nằm trên giường và hút thuốc. Tự nhiên giường của bà bốc lửa và ngọn lửa đã phá hủy ba điều: Tấm nệm, người đàn bà (thầy tế) và tượng Santa Muerte cao hơn ba mét, ngoài ra các vật khác không bị cháy! trớ trêu thay, lời hứa của Satan là cho bà một cái chết êm đẹp bằng cách đốt bà bằng lửa, thật khủng khiếp.

Điều nhận định của chúng ta trong tình huống nầy là chắc chắn nữ thầy tế tối cao này đã được ma quỉ phong chức và bà đã tìm mọi cách để ngăn trở chiến dịch truyền bá Phúc âm. Nhưng khi bà ta thất bại, ma quỉ trở lại chống nghịch bà và giết bà bằng lửa. Trong trường hợp của Hêrốt là trùng đục. Dù chết bằng cách nào, hậu quả của việc thờ linh sự chết thật là kinh khủng. Tình thế trận chiến đã đuợc bố trí: Quyền lực của Hêrốt chống cự quyền năng của sự cầu nguyện. Nhưng vì các Cơ Đốc Nhân đã trung tín trong “trận chiến cầu nguyện” nên kẻ thù đa bị bại trận.

Khi các chướng ngại của ma quỉ đã được dẹp sạch, thì Hội Thánh được tăng truởng. Người ngoại không còn bị đui mù lời Chúa đời này nữa và bây giờ họ có thể nghe và đáp ứng với Phúc âm. Luca cho chúng ta một bản ghi chép rất phấn khởi về kết quả của quyến năng cầu nguyện.

Trong quyển “chiến trường cầu nguyện” tôi có thuật lại chi tiết cuộc thí nghiệm ở Át-ren-tin, tôi nói: “Dân chúng hưởng ứng Phúc âm tại Resistencia gần như gấp đôi trong năm 1990”. Vào cuối của hai năm sau cùng, sự gia tăng từ một trăm phần trăm đến năm trăm phần trăm ! Tại Resistencia “Đạo Đức Chúa Trời cũng tấn tới rất nhiều”.

Tôi thích các tóm tắt của John Stott về Công vụ 12 như sau : “Mở đầu chương 12 bằng cái chết của Giacơ, Phierơ vào tù và Hêrốt chiến thắng, cuối chương là cái chết của Hêrốt, Phierơ được giải thoát và đạo Đức Chúa Trời đuợc chiến thắng”.

C. Peter Wagner
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like